Vitenskapens dogmer faller

Vitenskapens dogmer faller

kategori: natur

Ny kunnskap kommer alltid

Offisiell vitenskap har vært totalt fornuftsbasert, men dette synet forlater man nå for verdensaltet er mer enn dagens kunnskap kan gi. Det er egentlig helt annerledes en det vi har trodd. Til en hver tid er det slik at verden er ikke ferdig oppdaget. Nysgjerrighet, åpne og uredde sinn kombinert med kraftig søking vil alltid vise nye sider av vår virkelighet.

Men kraften i dette arbeidet er nå svak, og rommet for nye ideer er innskrenket av mange interesser som tror de kan styre sannheten hvis den ikke passer inn i deres planer. Vitenskapelige, religiøse, politiske og økonomiske interesser overstyrer nå vår vei mot virkeligheten og det sanne. Klimaforskerne vil ha juridiske lover som gjør "påstandene" deres "sanne". Det hele er uvirkelig, og det vil selvsagt ikke vare noe særlig lenge.

Det finnes store hull i vår kunnskap

Vitenskap om viktige ting er basert på rene spekulasjoner som "The Big Bang" med universets form og dannelse, samt Darwins udokumenterte meninger om utviklingen av artene. Yttergrensen av moderne fysikk og tanker om universet er rene abstrakte spekulasjoner uten fysisk målbare begreper som mørk masse og mørk energi. Det finnes dogmer og reelle tabuer som styrer utviklingen.

I bunn av alt ligger økende kunnskap om at alt vi erfarer kan modelleres med dataprogrammer, at vi er en datasimulering.

Les mer: Det er økende aksept for at vi er en datasimulering.

Nobelpris i fysikk for å lage blå lysemitterende dioder er ganske trivielt.

Slik er det: Nobelpris i astronomi er en skandale for vi vet at Jorda er flat, og det er økonomi også. Men slike priser bygger makt, og vi bøyer oss alle i støvet for "vitenskapens" yppersteprester.

Makt og atter makt styrer vitenskapen

I alle samfunn gjelder at kunnskap er makt, og å kunne styre vitenskapen er et viktig element i å kunne styre samfunnet. Alle bøyer seg for vitenskapens høye presteskap som er de såkalte "vitenskapsmenn". Alle midler er tatt i bruk for å kontrollere "vitenskapen", for makt, prestisje og store penger følger med denne makten. Fri tenking er forlengst tatt bort, for det griper inn i maktens kjerne.

Les mer: Dagens romfart er fantasi fordi Jorda er flat.

Mangelfulle dogmer styrer vitenskapelig tenking

Her er en kort liste over feilene:

Oppsummert har vi en materialistisk vitenskap som er stoppet helt opp i sin utvikling av flere grunner.

Kanskje Rupert Sheldrake tar feil, men uansett - ingen skal sensureres.

Store justeringer trengs

Jorda er flat, tyngdekraften finnes ikke, kunnskapen om lysets hastighet er mangelfull, kvantefysikk har store begrensninger og har nå beveget seg hinsides fornuften. Telepati og systematisk påvirkning av folks oppfatninger er konstatert i mange sammenhenger, men de som sier dette blir sensurert over hele verden fordi de utfordrer etablert vitenskap. Det stilles spørsmål om DNAs reelle betydning, mekanismer for utvikling og spredning av ideer mellom mennesker, planter og dyr, telepati og mer. Det finnes uidentifiserte (elektromagnetiske/morfologiske/sensoriske) felt som er felles for alle skapninger og brukes til å føle hverandres nærhet og tanker, kommunisere og påvirke utvikling.

Les mer: Tyngdekraften gravitasjon eksisterer ikke/fins ikke.

Hvordan kommer man videre?

Dette angår oss alle fordi det kan ha praktisk betydning for oss og som prinsipp fordi vi er sikre på at vi ikke vet alt og bare er på vei mot bedre kunnskap. Du kan hjelpe verden framover ved å sette deg inn i dette og bli en vitenskapmann og bidragsyter, kanskje en fri tenker og oppdager.

De som vi hittil har kalt vitenskapsmenn har mistet sin integritet, de er kjøpt og betalt, og noe nytt vil aldri komme derfra mer. All vitenskap er styrt av økonomiske og psykologiske insentiver, og man kan ikke stole på noe av det man ikke sjekker selv.

Hva er verdens største partikkelakselerator CERN egentlig?

CERN: Jobber de med å gjenskape "The Big Bang" for å finne ut hvordan vi ble skapt, eller står vi overfor et prosjekt uten begynnelse eller slutt der alt dreier seg om å ta ut penger til fantasier. CERN er en illusjon, et innbilt Stargate. "The Big Bang" kan ikke gjenskapes for det har aldri funnet sted.

Les mer: Vi lever i en datasimulering og alle skaper sin egen verden.

Et sagn som fortelles er at da Pytagoras (han med blant annet trekantene) fant at det finnes såkalte irrasjonelle tall, holdt han det hemmelig. En av elevene hans publiserte det, og han ble henrettet. Vi finner alltid nye store ting, men det er merkelig lenge siden sist nå. Sannheten er et interessant tema, den finnes alltid og for alle ting, og kan avdekkes av de som er våkne og tør å si hva de har funnet. eller der det slik at vi er en dataanimasjon der noen sannheter er felles, noen er individuelle og noen endres hele tiden?

Et eksempel er at det som vi lenge har kalt magisk, åndelig, paravitenskapelig kan vi greie å finne ut av og gjøre til vår felles kunnskap.

Det mest bemerkelsesverdige i dagens "vitenskap" er at kunnskapen om at Jorda er flat ikke er allmenn, at deres modell av universet en eneste røre, at romfart ikke eksisterer og at erfaringsbaserte opplevelser ikke skal forskes på.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Her kan du lese flere artikler fra listen over våre spesielt anbefalte.

Les også: