Vi er alle mennesker i lokalmiljøer først

Vi er alle mennesker i lokalmiljøer først

kategori: økonomi

Global er et propagandaord uten rot i virkeligheten

Bildet viser Lærdal som er et helt unikt sted sin geografi, klima, bebyggelse, måte å gjøre ting på og med unik befolkning. De går opp i sin helhet, og de gjør det lokale samfunnet sitt så bra de kan. De lager ikke vanskeligheter for noen, og når de reiser til andre steder går de opp i den spesielle helheten som finnes der.

Les mer: NATIONEN: Liva våre blir levd lokalt. Tenester og tilbod over heile landet er viktig for å gi oss tryggheit der me bur. Lokalsamfunn over heile landet opplever at tenester og tilbod blir sentralisert.

Det er uforståelig at ordet global brukes for det er bevist helt klart at Jorda som vi lever på er flat. Filmer og dokumentarer om flat jord og geosentrisme med høy kvalitet finnes overalt, og hele verden snakker om flat jord.

De kaller det global, og vil med det knuse lokal kultur for å styre oss

Global er i dag blitt til å spre samme produkter, skikker og kultur overalt. Globalisering er å spre de samme ideer overalt uavhengig av lokale forhold. De multinasjonale selskapene vil ha hele verden som marked, skal styre all handel, all valuta inngår i ett system, alle spiser samme fabrikkmat og behandles for de samme sykdommene, all kultur kommer fra ett utgangspunkt. Det hele er en enorm dekkoperasjon for de virkelige hensikter som er styring av oss alle i detalj.

Ingen andre er som den opprinnelige unike befolkningen i Australia. De kommer fra et unikt sted som har sin spesielle geografi, klima, natur, beboelse og måte å gjøre ting på.

Begreper som global valuta og global styring brukes. Globale avtaler inngås, og verden skal bli slik at alt er tillatt overalt - det kalles samme globale jurisdiksjon. Det settes opp organisasjoner for å gjennomføre den globale styringen: Pengefondet IMF, FN, Verdensbanken, EU, og det inngås avtaler for å fremme denne mekanismen. Et eksempel er handelsavtaler som forplikter alle og blir overnasjonale, og setter til side nasjonale produkter og produsenter.

Vi forsøkes låst inne i et globalt system som vi ikke har innflytelse på. Til slutt er vi bastet og bundet - vi er slaver og styrt utenfra.

Lokal økonomi i kanadisk versjon, de styrker lokalmiljøene og verden blir god å leve i.

Den virkelige verden er lokal og kan aldri bli noe annet

Men alle steder har sitt eget lokale særpreg via klima, jordsmonn, vegetasjon, fauna, befolkning og skikker. Å spre samme produkter, bedrifter og mentalitet til alle steder fjerner mangfoldet og øker ensrettingen og kontrollen. Mange vil ikke ha det slik, og bevegelser for lokalt næringsliv og lokale kulturer springer opp.

Han fikk millioner av tilhengere: Liten er vakkert og lokalt, og produksjonen skal gjøres lokalt av massene og uten masseproduksjon, mente økonomen Schumacher.

Se eksempler:

I Halliburton, Canada gjør de ting uten tanke på maksimal profitt: Haliburton County Development Corporation (HCDC) is a non-profit organisation offering services to promote small business growth and community economic development in Haliburton County.

Vær en lokalist BALLE: AN ECONOMY THAT WORKS FOR ALL IS POSSIBLE. We weave together the people, businesses and local communities that are building it.

Alle er lokale og lokalister og universet omfatter oss alle

Vår felles tilhørighet til det felles storsystemet som kalles univers eller kosmos er felles for oss alle. All aktivitet er lokal, og summen er verdensdekkende. Alt er heldigvis forskjellig og nyansert. Alle løsninger kommer fra de lokale forutsetningene, og alle er med der de lever sine liv.

Begrepet global er meningsløst for det betyr ingenting, mest av alt fordi Jorda ikke er rund, men flat. At Jorda er flat kan du lese mer om her: Jorden er ikke rund, jorda er flat, det er ingen kurve, og våre øyne ser at jorda er flat.

Det beste vi alle kan gjøre er å bidra til å styrke lokalsamfunnet vårt, og være lokalister.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les mer: Tilsiktede eller intensjonsbaserte samfunn er et nytt begrep med fremgang. Intensjonene våre er basis for livet og kan realiseres.

Les også: