Vi bruker for mye medisiner

Vi bruker for mye medisiner

kategori: helse

Medisinenes svøpe i en ubalansert helkommersiell verden

Det sitter dypt i oss at vi skal bruke medisiner, men det er klart feil tenkemåte. Det beste ville være å leve slik at vi oppnår balanse i kroppens naturlige mekanismer, og mange hevder at da kan vi unngå mange systemiske sykdommer som hjerte-lunge problemer, leddsykdommer, kreft, diabetes og flere. Ved å leve riktig og spise riktig kan vi støtte kroppens egne systemer, og det er mange mekanismer å ta hensyn til i kroppen.

Les mer: Klasehodepine, migrene og epilepsi har en naturlig kur som medisin.

Alt vi putter i oss har virkning på kroppens funksjoner, påvirker stoffskiftet, hvordan man føler seg på kort og lang sikt og hvilket sykdomsbilde man ser over tid. Medisiner har alltid bivirkninger av flere slag, og alle medisiners hovedvirkemiddel er fullt ut symptom-orienterte .

Vi har tradisjonelt skilt nøye mellom mellom mat og medisin, men kanskje vi bør prøve å integrere de to slik at mat og medisin blir en enhet, og at mat blir vår medisin. Vår fysiske og psykiske tilstand spiller også rolle: hva er tilstanden relatert til arbeid, trening, stress, hvile, mulige traumer.

Les mer: Ketogen diett mest fett, lite proteiner og nesten ingen karbohydrater.

Kinesisk medisin bruker ofte mat for å skape balanse: mer varme mer kulde eller mer fruktbarhet

Balanse er alt

Balansetenking er på vei inn i vårt kosthold, og en god balanse gir et godt liv. Kunnskap om økologiske varer uten kjemiske sprøytemidler, fullverdig og balansert næringsinnhold, småskala lokal produksjon, naturlig plantebasert mat og kjøtt fra dyr som vokser opp med naturlig mat - eksempel gressforet storfe og vilt fra jakt - er moderne faktorer som er tydelig framme i folks bevissthet. Bakgrunnen er at vi spiser mer enn noensinne, for utvalget av mat er fantastisk stort.

Les mer: Ikke spis karbohydrater gir høyt usunt blodsukkernivå kan gi insulinresistens

Ro ned miljøene rundt deg jobb og hjemme lys grønne blader vann naturelementer

Les mer: Bred dyp mikrotrim gjør hele kroppen sunn.

Men det er noe som skurrer for alt for mange blir syke eller er i dårlig form. De såkalte livsstilsykdommer nevnt ovenfor er blitt en pest og en plage. Medisinsk intervensjon er da løsningen, ta fatt i symptomene og ofte kan vi da reparere problemet og bli bedre igjen - en stund.

Medisinindustrien liker denne metoden: bli syk, kjøp våre medisiner og bli bra igjen. De tenker alltid først på medisin for å reparere etter at man er blitt syk. De mener det er beste man kan gjøre når noe er gått galt. I akutte situasjoner eller ved bakterieangrep kan medisin være nyttig. Urtemedisin har også fått et oppsving, da denne naturlige måten å medisinere seg på er likt av mange.

Ketogent kosthold med mye fett og nesten ingen karbohydrater vinner fram. The Ketogenic Diet: Does it live up to the hype?

Logikken bak ketogen diett er kort sagt å redusere eller fjerne inntaket av karbohydrater for det senker insulinnivået. Da insulin holder fett låst i adipost vev, så kan senking av insulinnivået øke mengden av fett som er tilgjengelig for bruk eller brenning som energi.

Kroppen er nøye balansert

Kroppen vår er konstruert for å være i balanse, og eksemplene er mange: kroppstemperatur som ligger på 37 grader Celsius med naturlige variasjoner på +/- 0.5 grader, syre base balanse som gir en pH verdi på 7.4 for kroppsvæskene, konstant konsentrasjon av visse kjemikalier i kroppsvæskene, konstant glukosenivå, konstant mengde kroppsvæske inklusive blod, konstant nivå av oksygen og kullsyre. Kroppen har en fantastisk evne til å holde denne balansen og reparere seg selv. Vi snakker om kroppens naturlige indre miljø, og balansebegrepet er homeostase.

Homeostase er å gjøre alle verdier tilnærmet konstante, og cellene vil ha det slik for å funksjonere normalt. I psykologien er homeostase brukt til å forklare motivasjon, og at det oppstår behov eller drifter ved ubalanse: må spise, urinere, må ha godteri.

Les mer: Med mengder gode bakterier i tarmen blir du sunn og tenker klart.

Homeostase er et vanskelig ord tenk heller på balanse god følelse for det som skjer i kroppen

Nye tanker om redusert medisinbruk

Vi trenger et nytt utgangspunkt, og tiden er moden for en ny tenkemåte der medisiners plass reduseres. Andre kulturer enn vår, eksempelvis de kinesiske og indiske, ser på kosthold på en helt annen måte enn oss. De har bygget opp tusener års praktisk visdom rundt sine teorier, og de mener all mat også er medisin, man skal alltid lytte til kroppen sin, spesielt i forhold til god balanse. I Kina brukes begrepene yin og yang, i India sattwa, rajas og tamas. Medisinering er ofte urter som skal gjenopprette balansen i kroppen, og behandlingen følges opp med endring i kostholdet.

Yin og yang i alt man gjør

Vurdering i forhold til yin og yang har med matens energi-innhold å gjøre. Mat som er yin er utvidende, mørk, kald, søt eller sur. Mat som er yang er sammentrekkende, lys, varm, salt eller bitter. Raja begrepet står for aktivitet, tamas er treghet og sattva er lys og glede. Asiater mener også man skal være forsiktig med konvensjonell medisin fordi den bringer ubalanse og alltid har negative bieffekter.

Forebyggende balanse

Forebyggende teori er langsomt på vei inn i norsk helsevesen med de siste helsereformene. Et godt sted å begynne er å finne utgangspunktet for god helse og sammenhengen med maten man spiser, og utjevne skillet mellom det ernæringsmessige og det medisinske i det vanlige liv. Klarer man å balansere riktig har man lagt grunnlaget for en god helse. Dette krever kunnskap som vi idag ikke har, for alt dreier seg om balanse over tid. Det tar tid å bli syk og det tar tid å bli frisk.

Kunnskapen om mat og dens virkning på kroppen er for tiden usammenhengende og mangelfull. Bredden av mulige matvarer er enorm, og vi må ha viktige prinsipper på plass. Naturlig mat er utgangspunktet, og individuelle behov teller også. Balansert kosthold betyr å sette sammen måltider slik at de er balansert i forhold til alle prosessene i kroppen, og kanskje også i forhold til yin og yang. De gamle prinsippene om brød og poteter er gått ut på dato, og det psykologiske - følelsene - er med. kolesterol er ikke farlig, og fett og kjøtt skal man spise mest av. Karbohydrater er den "vonde kraften".

Stikkordene framover er livsstil, balansert kosthold og alltid fokus på redusert medisinbruk. Vi er tilbake til det legekunstens far Hippokrates sa: La din mat være din medisin og la din medisin være din mat.

Innen ernæring finnes ingen eksperter - lær deg selv alt du trenger å vite.

Linker

Mark Sissons Daily apple: Ketogent kosthold

Bok: Frisk av mat

De som bruker mye medisiner setter helsen i fare

Mat som medisin

Les også: