Trær er maskiner som kan fjerne karbon fra lufta

Trær er maskiner som kan fjerne karbon fra lufta

kategori: natur

Teknikken finnes allerede vi bruker den ikke: trær i mengder

Menneskets historie er historien om trefelling i stor skala, hele kontinenter er tømt for skog og vi har ikke skjønt at det er helt feil før ganske nylig. Et av de største våpen for tankekontroll og utrulling av frykt, lover og regler er "global oppvarming". Selv om det ikke finnes et eneste bevis for at det faktisk er sant, og flyene som lager skyer fra striper på himmelen mest sannsynlig er årsaken til klimaforandringer, så er løsningen på dette kunstige problemet ganske enkel.

Trær er naturlige karbonslukere fordi de trenger det for å vokse, og det er sterkt ønskelig med flere. En gammel styvet eik kan være symbolet for dagens skoger, og det burde vært mange flere eiker, bjørker, bøker, almer og flere enn vi har nå. Planter trives med mye karbondioksid, og produserer oksygen og næring til jorda når de får det.

En slags økonomi styrer skogene

For lenge siden ble barskog innført for å øke produksjonen av trevirke. Norsk skog ble da barskog, og lauvskogen ble nesten helt borte. Dette har ført til reduksjon i karbonopptaket som kunne vært større med løvskog, redusert biomangfoldet og redusert veksten av mange slags planter under de lyse løvkronene vi hadde og kan få igjen.

Barskog er nå nesten bare virkeskog som i økende grad er basert på flatehugst. Slik ung skog gir dårlig karbonopptak, men gir skogeierne raske penger. Vår urskog som er svært gammel skog med sine gode egenskaper er i ferd med å forsvinne i vår totaløkonomiske verden.

Lys stor bjørkeskog fanger mer karbon og produserer oksygen.

Skogens trær er maskiner som jobber for en god Jord

Tenk deg en maskin som som bruker solenergi for å fjerne karbon fra lufta, og gjør det til et vakkert, sterkt, naturlig og bærekraftig byggemateriale.

Det er jo akkurat det trær gjør.

La oss plante mer løvskog

Skogen er truet av mange interesser, karbonopptaket kunne vært større med bare løvskog, men all skog er bra for Jorda. Våre plante- og verneinteresser for løvskog sliter i motvind. Barskog ødelegger jordsmonnet, og ingenting kan vokse eller trives i en mørk barskog.

La oss plante mer skog, og la det bli løvskog heretter. La det meste av den bli stående veldig lenge og bli urskog - det er det beste for en naturlig verden.

Lauvtrær med blomster under er et fint og karbongodt syn.

Linker

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: