Venter Bitcoin dominans stigning Ripple øker kraftig

Venter Bitcoin dominans stigning Ripple øker kraftig

kategori: frihet

Kryptoanarki manifestet gir deg bakgrunn for meninger

Tim May på bildet var med fra starten av for kryptovalutaene, og forutså hvordan de ville utvikle seg og bli dominante.

Framveksten av kryptovalutaer er en reaksjon på pengepolitikken i verden. Hvis pengepolitikken ikke endres kan man vente en voldsom vekst i folks interesse for bruk av kryptovaluta til handel samt investeringer i kryptovaluta relaterte finansprodukter. Det er ingenting som tyder på positive endringer, tvert i mot. Derfor delta, og finn din rolle i denne aktiviteten.

Ripple blir første kryptovaluta etter bitcoin til å passere markedsverdi på USD 100 milliarder. Kryptovalutaene er i kraftig utvikling, og spekulanter og institusjonelle investorer kappes om å delta.

Kryptovaluta: De kaller ser seg cypherpunk, og kryptografi er viktig.

Les mer: Spennende bitcoin til himmels og tilbake.

Les Kryptoanarki Manifestet fra Cypherpunkerne

Her får man innsyn i de grunnleggende tankene bak kryptovalutaene og de tilhørende tankene om kryptografi da det hele startet omtrent rundt 1985.

The Crypto Anarchist Manifesto ble skrevet av Timothy C. May i 1988. Han kaller seg en cypherpunk.

Et spøkelse hjemsøker den moderne verden, spøkelset kryptoanarki.

Datateknologi er i ferd med å gi mulighet for enkeltpersoner og grupper til å kommunisere og samhandle med hverandre på en helt anonym måte. To personer kan utveksle meldinger, drive forretninger og forhandle elektroniske kontrakter, uten å vite det sanne navn eller den juridiske identitet til den andre. Interaksjoner over nettverk vil være umulige å spore, via utstrakt re-ruting av krypterte pakker og forfalskningssikre bokser som implementerer kryptografiske protokoller med nesten perfekt sikkerhet mot enhver påvirkning. Omdømme vil være av sentral betydning, langt viktigere i forretninger enn selv kredittvurdering av i dag. Denne utviklingen vil fullstendig endre karakteren til statlig regulering, evnen til å skattlegge og kontrollere økonomisk samhandling, evnen til å holde informasjon hemmelig, og vil endre innholdet av begrepene tillit og omdømme.

Teknologien for denne revolusjonen - og det vil helt sikkert være både en sosial og økonomisk revolusjon - har eksistert i teorien det siste tiåret. Fremgangsmåten er basert på krypteringsteknologi med offentlig nøkkel, null-kjennskap interaktive sikre systemer, og flere programvare protokoller for interaksjon, autentisering, og verifisering. Fokuset har til nå vært på faglige konferanser i Europa og USA, konferanser som overvåkes nøye av National Security Agency. Men først nylig har datanettverk og personlige datamaskiner oppnådd tilstrekkelig hastighet til å gjøre slike ideer praktisk realiserbare. Og de neste ti årene vil bringe nok ekstra hastighet til å gjøre ideene økonomisk gjennomførbare og i alt vesentlig ustoppelige. Høyhastighetsnettverk, ISDN, tamper-proof bokser, smartkort, satellitter, Ku-band sendere, multi-MIPS personlige datamaskiner, og krypterings chips som nå er under utvikling vil være noen av teknologiene.

Staten vil selvfølgelig prøve å bremse eller stoppe spredningen av denne teknologien, som berører nasjonale sikkerhetsinteresser, bruk av teknologien av narkotikalangere og skattesnytere, og frykt for oppløsning av samfunnet. Mange av disse bekymringene vil være gyldige. Kryptoanarkiet vil tillate at nasjonale hemmeligheter kan handles fritt og vil gjøre mulig handel med ulovlige og stjålne materialer. Et anonym datastyrt marked vil også gjøre mulige avskyelige markeder for drap og utpressing. Ulike kriminelle og ikke-nasjonale elementer vil være aktive brukere av kryptonettet CryptoNet. Men dette vil ikke stoppe spredningen av kryptoanarkiet.

Akkurat som teknologien for trykking endret og reduserte makten til middelalderens laug og den sosiale rangstigen, så vil også kryptologiske metoder fundamentalt endre karakteren til firmaer og statlig innblanding i økonomiske transaksjoner. Kombinert med nye informasjonsmarkeder vil kryptoanarkiet skape et likvid marked for alle materialer som kan beskrives i ord og bilder. Og akkurat som en tilsynelatende mindre oppfinnelse som piggtråd muliggjorde inngjerding av store arealer og gårder, og dermed endret for evig begrepene land og eiendomsrettigheter i grenseområdene i Vesten, så vil også den tilsynelatende mindre oppdagelsen av en uforståelig gren av matematikken komme til å være knipetanga som klipper piggtråden rundt åndsverkene.

Reis deg, du har ingenting å tape, bare dine gjerder av piggtråd!

Kryptoanarkiflagget vaier i vinden. Kryptering og anonymitet er grunnlaget for utbredelsen av ekte kryptovaluta.

Les også: