Veien til suveren frihet motsett deg konsekvent at andre styrer deg

Veien til suveren frihet motsett deg konsekvent at andre styrer deg

kategori: frihet

Vi er overstyrt av andre og er ufrie

Våre forfedre de såkalte vikingene møttes mange steder for å avklare forholdene seg i mellom. Enhetene var små i lang tid, men allerede da så vi starten på maktbruk og den sterkestes rett. Det mest anti-individuelle som er skjedd er at en person tok seg til rette og samlet alle i området i ett rike, og styrte hele området via religion, våpenmakt og lover. Siden er det bare blitt verre, og nå vil noen til og med ha verdensdekkende styring og kontroll over alle.

I tråd med dette rulles nå masseovervåking av hele befolkningen ut fortere og fortere. Hensikten med masseovervåking er å kontrollere og styre deg ned i minste detalj, og fjerne dine naturlige individuelle rettigheter helt. Slik styring og overvåking kan bare skje hvis du godtar det.

En muntlig avtale og et håndtrykk er bra.

Vi bruker frivillige avtaler hele tiden. Det finnes ingen avtale mellom de som styrer og den enkelte. Avtalens eksistens og innholdet i den er ukjent for alle.

Vi lever med sterk styring fra andre personer kalt "flertallet" som har tatt seg til rette og gitt seg selv autoritet, og vil at vi skal underkaste oss det de sier. Denne retten er basert på tvang og maktmisbruk, og finnes bare fordi vi ikke protesterer. Styringen styrkes og formaliseres med stadig nye tiltak, betegnelser, symboler og representanter. Dette er tvang, for ingen av oss har inngått avtale om slik underkastelse, og det er riktig å ta tilbake den frihet som er naturgitt oss alle.

Alle individer har grunnsolide naturlige like rettigheter som ingen kan ta fra dem

Vi trenger ingen til å styre over oss for det gjør oss ufrie. Så sterke og vidtrekkende er de naturlige rettighetene våre at det er utelukket at andre personer har rett til å tvinge oss til noe i det hele tatt.

Flertallsavstemming er et dårlig prinsipp for det er et tvangsprinsipp.

Det er ingen plass igjen til andre personers styring av deg etter at dine naturlige individuelle rettigheter har fått sin plass. Ingen kan uten å misbruke makt eller ta seg til rette bestemme og styre over deg eller andre mennesker. Noen ganger er det et "flertall" mennesker som tvinger et mindretall til å gi fra seg sine naturlige rettigheter, og dette er et klart overgrep.

Videre arbeid fram mot konsensus og frivillighet er mye bedre.

Vi styres av et såkalt “flertall“

Et “flertall” som tar seg til rette og etablerer styringsorganer og tilsetter representanter for å drive i gjennom sine ønsker med makt begår overgrep. Slik styring oppstår bare ved at noen tar seg tvingende til rette eller misbruker makt. De tvinger fram noe de kaller legitimitet som gjør at de tror de kan vedta lover og tvangsgjennomføre dem.

Det skal ikke brukes tvang blant mennesker til å gjøre ting for andre, og heller ikke til å hindre noen i å beskytte seg selv eller gjøre noe de selv mener er godt for dem.

Prinsippet er at ingen tvang skal noensinne kunne brukes av noen, hva de enn kaller seg. Frivillig aktivitet må være den vanlige metoden vi bruker for å nå våre felles mål. Med bredere og dypere prosesser i samfunnet er dette mulig.

De som styrer herjer med massene som drives hit og dit.

Individet er enheten, og massene er et kontrollbegrep. Massene kan alltid kontrolleres av andre og individet kan bli fri.

Ta bort all tvang

Konsekvensen av dette er at de organer som nå er tvunget på oss fjernes så fort det er praktisk mulig, og politisk aktivitet endres slik at vedtak av bestemmelser som tvinger noen til noe opphører.

Det er ikke naturlig at et overordnet organ og dets representanter skal kunne tvinge oss till noe, for det som er naturlig er at vi alle gjør som vi vil. Hvis vi skal gjøre noe i felles regi, og det kan tenkes mange slike saker, skal det skje med deltakelse av de som frivillig er med. De som ikke vil, blir ikke med.

Gode glade tanker om frihet er glemt

Disse positive tankene er glemt eller satt til side i dagens samfunn fordi det er mange som mener det er bra for egen status, makt eller profitt å tvinge andre mennesker. Tvangen kan økes slik at disse effektene forsterkes.

Frihet er å gi fred og ha fred for andre.

Kan hun gå dit hun vil blir det bra. Egen vilje bestemmer virkeligheten for den enkelte.

Veien til din egen frihet er uten styring fra andre

Blir vi styrt av andre vil våre naturlige rettigheter alltid være svekket. I dag er våre individuelle rettigheter svekket, det er tydelig fare for ytterligere svekkelse og vi vil ende opp i et kontroll- og overvåkingssamfunn. Alt dette skjer dersom du godtar det.

Frihetens ånd finnes, og vi har latt den forsvinne ut av våre liv. Prinsippene om individuell frihet er det eneste du trenger å arbeide mot, men det er en forutsetning at du selvstendig vet hva du vil.

De som vil styre og bestemme over andre har et problem som man kan løse for dem ved å si nei til dem.

Frihet er stort, det begynner med at du sier nei og ikke godtar styring. Frie mennesker kan realisere seg selv og uhindret få det slik de vil ha det omkring seg.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: