Vann kan huske

Vann kan huske

kategori: natur

Vann husker igjen menneskene som drikker vannet

Vann er forskjellig overalt for det har minne avhengig av hva det har opplevd og hvilket miljø det er påvirket av. Franske Jaques Bienveniste startet en stor diskusjon om vann da han i 1988 påsto at vann har minne, og at det kan huske hva det har vært med på. Den gangen kunne hans observasjoner ikke gjentas i klare eksperimenter, men nå har en gruppe tyskere vist klart at vann har minne - se video. Vann samler informasjon om det som skjer med det, og når vi legger noe i vannet blir vannet preget av det. Dråpene i vannet får identitet fra det som skjer med det, og denne informasjonen kan deles med menneskene som drikker vannet.

Vannet har minne som viser seg i vakre mønstre.

Det forskes mye på vann

Man kan finne mye informasjon om strukturert vann, moderne vannbehandling, vannets minne, heksagonalt vann som har medisinsk virkning, koherent vann som er et strukturert nettverk av vannmolekyler, les om Viktor Schaubergers vannhvirvler og naturlige geometriske former i vann, flytende strukturer. Søk videre selv i et interessant tema.

Vann er en kilde til informasjon

Vann som renner ned en elv samler informasjon underveis og har derfor mer informasjon ved utløpet, og havet samler all denne informasjonen, og spørsmålet er om vi kan nyttiggjøre oss denne informasjonen. Vann kan også danne stående bølger som korresponderer med energien og frekvensen som brukes. Når vann tilføres energi ved å helle det ut dannes det hvirvler av en bestemt form en vortex eller spiral. Det kan også sees i naturen som malstrømmer. Mønsterne som dannes har vært assosiert med den såkalte livets blomst som er geometriske figurer som mennesket har vært opptatt av siden tidenes morgen, og som vi finner igjen i gamle konstruksjoner i Persia, Kina og Italia. Esoterikere hevder at opprinnelsen til alt liv finnes her, og de snakker om livets frø - se linker under.

Hver vanndråpe har sitt eget uttrykk med flotte mønstre i minnet: vann kan være livets tre.

Kroppen bruker informasjon fra vannet

Alle vanndråpene er forskjellige ut fra hva de har opplevd. Menneskekroppen er 60-90% vann avhengig av alder, og de tyske eksperimentene tyder på at det ligger informasjon i vannet som brukes av kroppens mekanismer. Homeopati kan være basert på denne informasjonen, og vil være unikt for hvert menneske.

Vi har undervurdert vannets betydning for kroppen og vår helse. Vannets molekylstruktur er av betydning for nytten vi har av vannet i kroppen. Det arbeides med å finne sammenhenger, og vannets molekylstruktur og informasjonen det inneholder er sentrale emner.

Vannet har dynamisk struktur og kan revitaliseres.

I vannklynger har vi et alfabet vi kan tolke

Da Jaques Bienveniste foreslo at vann har minne arbeidet han med allergier og immunforsvar, og mente at vannoppløsninger bar informasjon og at celler kommuniserte med hverandre. Han sa at vannmolekyler i kroppen husket de stoffene som er virksomme i immunforsvaret og som de hadde vært i kontakt med. De tyske forsøkene bekrefter nå hans teorier. En rekke forskere arbeider med å kartlegge vannet egenskaper, og dette kan få stor betydning for forståelsen av kroppens funksjoner og kreftene i naturen.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

En vorteks er en strømhvirvel laget av en væske i sirkelbevegelse eller en energispiral.

Livets blomst: Vi finner mønster fra den såkalte livets blomst igjen i vannet

AcquaPhi™: Vann er ulikt alle andre substanser i verden.

Toroidal vannboble: delfiner lager slike bobler eller ringer under vann

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: