Vår opplevde realitet er en datasimulering

Vår opplevde realitet er en datasimulering

kategori: teknologi

Vår datasimulering skapes i den enkeltes øyeblikk - ingenting før ingenting etter

Datasimuleringspåstandene har økende oppslutning og vi ser nå stadig nye innspill i den retningen.

Les mer om at vår verden er en datasimulert verden og om at det nå er økende aksept for at vi er en datasimulering.

Gammel påstand ny aktualitet

I 1977 satte den amerikanske forfatteren og mystikeren Philip K. Dick fram påstanden om at verden er en datasimulering, og at vi lever i en programmert virkelighet. Den eneste indikasjonen mente han, var at når en variabel forandres, forandres også vår virkelighet for alle. På tidligere tidspunkt kan dette ha skjedd, og en ny alternativ verden ble skapt. Den gangen lo man av ham, og han var antagelig den første som våget å si en slik ting i full offentlighet.

Philip K. Dick er mannen bak ideen om Blade Runner.

Vitenskapen kollapser, nye metoder

Science fiction er ikke lenger dikt og fantasier, for vi nærmer oss avklaringer hvordan alle ting henger sammen. Delvitenskaper som fysikk, biologi samt teologi kan vi slutte å interessere oss for, og psykiske temaer inkludert bevissthet er en del av samme helheten. Det kan se ut som om alt faller på plass, og konklusjonen er at den realitet vi opplever er datasimulert for oss av andre. Gammeldagse fysikere har nå hengt seg på denne tenkingen, men er foreløpig alt for tungt bundet opp i gammel tenking til at de helt henger med.

Et tegn på utviklingen som er i gang er at James Gates som er rådgiver for Obama mener vi lever i en datasimulering. Norske universiteter har i tradisjonell stil ennå ikke fattet at det foregår noe på dette området.

Fysikeren Jim Gates mener konflikten mellom generell relativitet og kvantemekanikk kan løses med strengteori, og at verden er en datasimulering. Hva mener du?

Vi vet at enorme mengder datakraft vil være tilgjengelig for oss i framtiden, men det kan tenkes at denne datakraften og mer finnes allerede, og at noen andre enn oss bruker den til å simulere oss i et gigantisk dataspill.

Virkelighet er informasjon laget i en datasimulering

Allerede i 1977 undret Philip H. Dick seg over om verden er virkelig og om vi er virkelige. Han hadde flere synske opplevelser som støttet denne oppfatningen, han hadde kontakt med sine tidligere liv, og han brukte også begrepet parallelle verdener. Han spekulerte på hva realiteten er og hvordan den lages. Det er laget 11 filmer basert på hans ideer, blant annet Blade Runner og Minority Report.

Byens signaler er dens puls.

Koden endres og vi endres

I dag kan vi se endringer i den realitet vi opplever på samme måte som når en variabel endres ved reprogrammering i et dataprogram. Eksempler er informasjon som til flyter alle på tilsynelatende mystisk vis, meninger som alle tilsynelatende har fått og ideer som ser ut til å oppstå og spres øyeblikkelig. Endringene slår igjennom på en felles og tilsynelatende koordinert måte. Vi hører alle det samme, gjør det samme og sier det samme. Dette har vidtrekkende konsekvenser – for den som programmerer kan endre ting som han vil, og alle ser dette i sin virkelighet.

Dataprogrammer skaper orden i naturen og naturlovene er basert på software som utvikler seg

Stephen Wolfram hevder at naturen er basert på svært enkle dataprogrammer som sammen kan lage de komplekse strukturene vi ser omkring oss. Universet er digitalt og naturlovene er enkle dataprogrammer.

Vi kan få en revolusjon innen vitenskaper som fysikk, kjemi og biologi. Sett deg inn i dette - søk og finn. Boken "A new kind of science" av Stephen Wolfram beskriver teoriene hans, og mye stoff ligger ute på nettet.

Matematikk begrenser

Vi har basert all vår forståelse av universets lover på matematiske modeller, men mange av de som arbeider med disse temaene finner nå datakode som gir gode forklaringer på det som skjer rundt oss. Konklusjonen er nå at det er mer enn lite sannsynlig at vi lever i en datasimulering, og at den såkalte matrisen, nettet eller rammen finnes. Dette kan vi se ved at det finnes datakode i de lovene som beskriver naturen. At vi oppdager disse kodene uten videre gjør det sannsynlig at kodene finnes overalt i naturen og er satt inn i essensen av den verden vi lever i.

Matematikk er statisk, kode kan være dynamisk?

Hvis dette stemmer kan vi leve i en verden som ligner den som ble presentert i Matrix filmene, slik at de som står bak datasimuleringen av oss kan laste ned til oss hva de vil via sine programmer. Kanskje science fiction forfattere som Dick er dagens profeter eller moralister.

Virkeligheten står fram

Hva er virkelig og hvordan definerer du virkelig? Er alle sansene og tankene dine styrt av datakode, og kan programmereren endre dette som han vil, for eksempel gi oss bedre tankekraft, bedre syn, ny informasjon eller noe annet.

På denne måten blir mennesket en liten utgaver eller del av universet, og vi er integrert i det dataprogrammet som universet er. Alt du personlig opplever, erfarer og tenker er det eneste som finnes for deg, og det finnes i form av en grafisk presentasjon, kanskje holografisk, generert for deg av en virtuell realitetsgenerator i et datanettverk. Vi kan si det slik at vi skaper den opplevde realitet gjennom vår bevissthet, og den er laget av dataprosessene som kjører din del av programmet.

Alt kan kodes

Kode er bygget opp av 0 null og 1 en, true, false, and, or, not, sum, multiplikasjon og kombinasjoner av disser, linjer og statements. Det bygges opp enkle programmer, og det er vist at noen få enkle programmer kan kombineres for å gi den kompleksitet vi finner i naturen.

Livet ditt er informasjon

Bevissthet blir da et digitalt informasjonssystem som igjen genererer din virkelighet. Vår evne til å tenke kommer forut for alle våre fysiske attributter, men eksisterer bare som en funksjon generert i kode. Tankene står over tingene, mind over matter. Realitet i form av gjenstander, rom, tanker blir en datagenerert illusjon, du er med i et spill generert av andre, og vi vet ikke hva de gjør og hvem de er.

Siden realiteten ikke kan skapes av seg selv, må den lages av noen andre enn deg selv på et sted utenfor vår fysiske realitet.

Simuleringene kan omfatte hele universet ned til kvantenivå, men kanskje dagens kvantefysikk er et villspor og simuleringen er basert pa andre prinsipper av typen en digital enhet som ennå ikke er funnset, og at masse, tid og rom som vi kjenner dem ikke eksisterer.

Er du på tur bare

Den verden vi lever i føles reell, men den virkelige verden finnes kanskje ikke som annet enn et holografi. Er vår verden som en tur i en fornøyelsespark med eksterne aktører som spiller med oss? Hva blir da vår rolle, og hvordan kan du påvirke ditt eget liv?

Er du bare på tur i verden - alt er et dataprogram.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Bøker av Philip K. Dick finner du på Alibris, Amazon og andre nettsteder.

Video The Matrix is Real (2014) finner man på YouTube.

Videoer med Jim Gates: Go tell it on the mountain og andre finner man på YouTube.

Les også: