Vår frihet skal ikke styres av krav om global økonomisk vekst kontroll

Vår frihet skal ikke styres av krav om global økonomisk vekst kontroll

kategori: frihet

Vi gjøres nå økonomisk umyndige mister frihet

Vårt samlende symbol er en sterk løve, og det passer å hente den fram nå for vi er gjort svake, unødvendig svake, og lar oss styre utenfra som lakeier. Vår økonomi er blitt sårbar og smal, og det er behov for sterke krefter til å snu utviklingen. Eksempelvis lages over 60% av maten vi spiser i andre land, klær lager vi ikke selv lenger, og praktisk talt alle teknologiprodukter kommer utenfra. Det vi lager selv er eksempelvis kunstig oppdrettet fisk i tusenvis av tonn og det bores fram mengder fossil olje til brennstoff.

Informasjon om den økonomiske virkeligheten er skjult

Det svirrer av begreper i den økonomiske politikk, og rente og valuta er bare begynnelsen: valutaens riktige kurs, styringsrente, inflasjon/deflasjon, stimulering til vekst, børsens tilstand, produksjon, eksport/import, om kapital trekkes hit og dit og ikke minst om vi har global vekst. Vanlige mennesker får ikke lenger noen som helst informasjon om hva som egentlig foregår, hvem som er de aktive parter og hva de gjør. Vi lever i økonomisk mørke - en helsvart økonomisk natt.

Les mer: Verdens rike gale gjør som de vil krigen mot terror ut i kynisk ny retning.

Små lokale produsenter bærer det hele og bygger lokalsamfunnene over hele verden.

Den økonomiske og utenrikspolitiske styringen av området vårt settes i praksis gradvis bort til internasjonale organer. Vi har en såkalt åpen økonomi - vi har kjøpt alt mulig og solgt alt mulig over landegrensene, vært aktive og handelsbalansen har ofte vært ute av kontroll. Men næringslivet blir nå mer og mer fokusert og spesialisert, og området her blir mer og mer økonomisk sårbart. Vår økonomi er smal og sårbar, og vi lever på andres nåde. Det blir vanskelig å holde balanse i den økonomiske aktiviteten, og alle mulige svingninger i den såkalte og mye omtalte verdensdekkende økonomien kan slå oss ut.

Les mer: Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet.

Les mer: Pengenes vesentlige svakheter løses ved monetær og finansiell revolusjon.

Et tydelig eksempel er først oppgangen og så nedgangen i de superviktige olje-inntektene, og det kan skje mer. Vi produserer mindre og mindre industrivarer, forbruksvarer, mat og klær selv, vi importerer mengder av varer vi lett kunne ha laget selv fra lavkostland. Vi holder på å kjøre oss selv opp i et økonomisk hjørne.

Butikker av alle slag skaper lokalsamfunnet og gjør økonomien rik og balansert.

Verdensdekkende økonomisk vekst er et troll vi må kappe hodet av

Den norske riksløven sover ikke, men er urolig: I økonomiske spørsmål er styringen nå utenfra og det interne ekspertveldet med gamle låste tanker er for stort. Verdens bedrifter blir større og større og de er ikke styrt av folk herfra.

Alminnelige mennesker er koblet ut av de økonomiske diskusjonene, det er ingen økonomiske debatter her lenger, alt er sentralisert i departementene og statsbankene, og politikerne er statister. Alt er avgjort i internasjonale organer der vi er en lilleputt.

Mediene er ikke lenger deltakere i saker som gjelder hva vi lever av og holder på med, og seriøs populariserende økonomi-journalistikk er avgått ved døden. Vår økonomiske politikk er snart uten hensikt - vi får beskjed om hva vi skal gjøre. En konsekvens er at man med lett hjerte kan la være å stemme ved valg for det har ingen betydning.

Les mer: Ikke stem ved noe valg for demokratiet er et styrt skuespill. Det "politiske systemet" er utenfor folkets kontroll.

Overnasjonale organer tar handlekraften fra oss

Wilhelm Keilhau ledet den norske delegasjon ved Bretton Woods forhandlingene i 1944. Han forlangte at Bank of International Settlements skulle nedlegges for de hadde begått krigsforbrytelser. Dette ble vedtatt, men senere sabotert. Vi fikk et av de første bevis for at slike internasjonale organer ikke er til å stole på - de kjemper alltid for egne bakenforliggende interesser. De som har, de tar, er den kjente regelen. Slike sentraliserte organer og verdensdekkende frihandel legger veien åpen for de store - de som styrer kapitalen bestemmer alt, og de blir stadig større. Vi er ikke blant dem.

Etter Keilhaus tid er overmakten blitt for stor, og vi er nullet ut.

De gale som vil styre verden skyr ingen midler, og den nye skuespillerpresidenten sliter med å følge med.

Les mer: Bankene lager penger fra ingenting. Bankene har en geniale forretningside.

De er klare til å overta alt

The World Bank Group med IMF pengefondet og BIS Bank of International Settlements vil bli en verdensdekkende sentralbank, og de bare venter på å overta fullstendig. Ikke tro noe annet, og det tar snart slutt på "late som" politikken vi ser i dag. De som vil styre verden jobber langsiktig og godt mot sine mål, og de som leder oss har ikke en gang tatt innover seg hva som skjer. De følger ikke med i timen, eller de er selv med på spillet.

Les mer: Hør de globale prinsipper for makt over alle folk.

Utviklingen styres av de gale

Møtet i Bretton Woods i 1944 regnes som et skille i verdens økonomiske politikk. Senere utvikling har gitt oss smell som Nixon-sjokket i 1971 da dollaren ble gjort til en "fiat currency" og åpnet for trykking av penger i stor stil. Ubalanse mellom lands økonomi - handel og valuta - har vært forsøkt løst på mange måter uten suksess. Handelskriger, fiktive valuta- og vareverdier har åpnet for vill spekulasjon, og åpne grenser for kapital og handel fremmer uhemmet de stores interesser. I en periode produserte USA halvparten av alle industriprodukter i verden og dro inn kapital i mengder og etterlot de fleste andre i støvet. Nå har USAs industriproduksjon fått sterk konkurranse fra asiatiske land, spesielt Kina, og de har fått store problemer, og folk lider.

Små veverier er herlige og er et viktig element i lokalsamfunnets liv og økonomi. Småskala virksomhet er det beste for alle i det lange løp.

Les mer: Bankene lager penger fra ingenting.

Kina er ikke helt med i spillet

Kina og resten av Asia er lurt inn i spillet som verdens ledende billigprodusenter av alt mulig, og har ikke funnet en bærekraftig vei å gå. Kinas sentralbank styrer renminbi valutaens verdi opp og ned så godt de kan i takt med utviklingen i veksten i landet. Ingen vet hva de holder på med.

Alt fiske er lokalt - når vi må sende fisken til Japan for å overleve er noe galt, og norsk røkelaks er ofte produsert i Polen.

Internasjonale rammefaktorer spiller nå en avgjørende rolle for endringene, og beslutninger i Norge er alltid basert på de forutsetninger som det internasjonale systemet gir. Det holder på å bli slutt på nasjonale prosesser i økonomien. Vi er med på en læreprosess nå - avlæring av egne meninger og egen styring og nedbygging av eget økonomisk fagapparat.

Vi trenger nye tanker og praksis for sterk lokal uavhengig økonomi

I et åpent demokrati skal det være mange meninger og mye debatter, men slik er det ikke her lenger. Vi får beskjed utenfra om hva våre interesser skal være og beslutter deretter.

Det er selvsagt mulig å greie seg selv, og de store ord om en felles verdensdekkende økonomi er de som vil styre verden sin tale - de vil bare seg selv best. Skal dette ikke bli en sørgelig historie som ender med økonomisk slaveri, må vi snart gripe inn for vår frihet er utsatt for angrep.

Vi trenger nye tanker som er grunnlagt på lokal aktivitet og med lokale penger som et hjelpemiddel for å fremme slik lokal trygg bærekraftig økonomisk aktivitet: Lokal produksjon fra lokale ressurser for lokal bruk.

Les mer: Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet.

Linker

Norges Banks system for å styre renten. ET PASSENDE PENGE- OG VALUTAPOLITISK REGIME.

Les også: