Utviklingen i økologisk landbruk nær heimen er viktigst

Utviklingen i økologisk landbruk nær heimen er viktigst

kategori: helse

Det må produseres mer økologisk mat der vi bor

Naturlig mat er i tiden, og naturlig og økologisk er det samme. Alle vil ha økologisk kjøtt og fisk, og dyrket areal for økologiske grønnsaker øker. Det kommer fram positive faktorer for økologisk mat: Barn av mødre som spiser økologisk mat under graviditeten er sunnere - de blir mer hele påstås det. Men det er for eksempel vanskelig å finne norske økologiske epler, plommer, jordbær, og økologisk kjøtt og fisk.

Les mer: Sanne undersøkelser om sammenheng mellom kosthold og helse finnes ikke nå

Vi trenger mer økologisk mat ut i markedet

Markedet for økologisk mat øker, men det er for lite tilgang av norsk økologisk mat. Det er et mål at økt forbruk skal dekkes mest mulig med norsk produksjon, men det greier vi ikke. Flaskehalser og muligheter for økt norsk produksjon er kartlagt i to rapporter utgitt av Landbruksdirektoratet og NIBIO.

  1. juli 2015 ble NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi, opprettet som en fusjon av Bioforsk, Norsk institutt for landbruks-økonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap.

Her kan man lese rapportene:

Les mer: Ketogen diett ernæring for sunnhet god helse utholdenhet styrke.

nytt_norge_fiske Å fiske selv er økologisk i utgangspunktet, men påstander om ureint fiskevann kan skremme noen.

Tilbudet av økologisk kjøtt og fisk er lite for tiden, men det finnes noen leverandører innen økologisk kjøtt som er gode. Folk har fått opp øynene for slike produkter slik at tilbudet er voksende. Begrepet kjøtt fra grasforete dyr - dyr som får sin mat i grønne gressenger - er raskt kommet inn i kjøttmarkedet.

Det finnes oppdrettslaks og ørret som er såkalt økologisk, men vår mening er at oppdrett av fisk ikke er økologisk. Villfisk er i utgangspunktet økologisk, men våre matmyndigheter sår en merkelig tvil om at den er befengt med bakterier, kvikksølv og mer. Vår parole er uansett: Fisk selv, det er godt og det er billig.

De 4 store dagligvarekjedene har en forvirret satsing på økologisk mat, men de er med. Man kan lure på om de saboterer den økologiske bevegelsen og selger det som gir best fortjeneste.

Reinhold er en naturlig oppdrettsform, også jakt på dyr i naturen er økologisk.

Bestillings- og propagandaforskning innen kjøtt og melk

En gruppe forskere sier: "Det er klare forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle melk- og kjøttprodukter, og en overgang til økologisk melk og kjøtt vil være et bidrag til å øke inntaket av ernæringsmessige viktige fettsyrer". Slik uttaler en internasjonal forskergruppe seg etter å ha gått gjennom forskning på området, og økologien scorer et poeng her.

Slakting må gjøres med varsomhet og omtanke for dyrets velferd.

NORSØK klar til innsats for økologisk landbruk

Riksrevisjonen trår til: Satsinga på økologisk produksjon og forbruk i Norge er altfor dårlig, påpeker riksrevisor Per Kristian Foss (2014-2017). Han mener at Norge bør se til nabolanda, og kaller satsinga på økologisk landbruk her i landet «en dråpe i havet».

Tilsynsmyndigheten liker ikke utviklingen innen økologisk jordbruk. Det er for dårlig: få til mer økologisk drift her i landet.

Stiftelsen NORSØK på Tingvoll har fått en forsterket rolle for å fremme økologisk landbruk og er i gang med arbeidet sitt. "NORSØK forvaltar Tingvoll gard, som skal drivast som eit økologisk gardsbruk. Arbeidet er forankra i dei internasjonale prinsippa for økologisk landbruk - helse, økologi, rettferd og varsemd".

Snart 5% økologisk areal: Mengden økologisk dyrket areal i Norge øker

Det økologiske jordbruksarealet økte med 7 % i 2015, og utgjorde ved utgangen av 2015 4,9 prosent av det samlede norske jordbruksarealet. Inkluderer man areal under omlegging til økologisk produksjon utgjør det samlede økologiske arealet 5,5 prosent. Alle fylker har økt økologisk jordbruksarealet sitt. Den største veksten ser vi i Østfold, Telemark, Vest-Agder, Troms og Finnmark. Dette viser Debios statistikk for 2015. Vi får håpe det fortsetter i årene som kommer.

Økologien går framover og kan ikke stoppes

Alle kan bidra til økologisk utvikling. Har man en liten jordflekk eller mulighet for å ha noen krukker stående så start selv: Urter, tomater, agurker, gulrøtter, salater og mer er mulige å få til ved første forsøk. Gå så videre når erfaringen vokser. Kanskje andelslandbruk kan være noe? Andelslandbruk for kjøttproduksjon kommer også nå.

Alle som handler i matbutikker forlanger selvsagt økologiske varer.

Ovenfor er det fritt sakset og avskrevet fra Agropubs nettside for økologisk landbruk. Følg med på nettsiden deres.

Økologisk er ikke bare tørrvarer vel men direkte fra levende planter, vi tørker ut økologi begrepet

Økologisk frukt er best når den er lokal, da er den kortreist, og den er i ferd med å bli det naturlige valget. Økologisk mat øker sterkt og slår igjennom og blir mer og mer synlig i butikkene våre, og bøndene tar økologisk mat mer og mer alvorlig.

Et eksempel er Coop Änglamark for miljø og helse.

Kyllinger og høner har en økologisk oppgave det er å hakke i jorden og gjødsle og legge til rette for naturlig drift.

Her finner man informasjon om noen av de organisasjonene som arbeider med utvikling av økologibegrepet og dets plass i Norge.

Regjeringen er også med: Økologisk matproduksjon 15% i 2020 - men det er et ambisiøst mål

Økofunn: Driftsmidler for økologisk landbruk

Økologisk andelslandbruk

Det er mye å sette seg inn i, men moderne forbrukere tar utfordringen. Det er strid om økologi også, og det kan du lese om her: Åpen strid om økologisk landbruk.

Les om Oslo Kooperativ

Økologiske griser går fritt omkring hele året.

Linker

NORSØK vil bidra med kunnskap for eit meir berekraftig landbruk og samfunn. NORSØK har både grunnleggjande og avansert forskingskompetanse og arbeider med rådgjeving og formidling av kunnskap. Fagområda er økologisk landbruk og matproduksjon, miljø og berekraft og fornybar energi.

Oikos økologisk Norge: Oikos - Økologisk Norge er en ideell medlemsorganisasjon for alle som har interesse for økologisk mat og - produkter, økologisk landbruk, - hagebruk, miljø og helse. Vi er et fellesskap for alle som ønsker en bedre, sunnere, mer rettferdig verden - bli med Oikos!

Norsk Institutt for Bioøkonomi: Livsviktig kunnskap - vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig. NIBIO skal være ledende for det grønne skiftet, overgangen fra oljeøkonomi til bioøkonomi.

Smått godt lokalt økologisk: Norsk deltakelse i det økologiske korstoget er ikke begynt skikkelig

Les også: