Trist at holistiske tannleger ikke finnes i Norge

Trist at holistiske tannleger ikke finnes i Norge

kategori: helse

Tenner er selvreparerende når det legges til rette for det

Moderne tannleger er en utdatert bransje. De er kjevemekanikere som ordner alt med mekaniske midler. Utboring og fylling av hull, tanntrekking , bedøvelse er midlene de bruker, og de kvir seg ikke for å gjennomføre rotfyllinger og ta røntgenbilder i massevis. Det hele er skrekk og gru. Regningene kan lett bli enorme.

Holisitiske tannleger mener at tennene er en integrert del av kroppen og dermed helsa di, og aksepterer at helse i munnhule og tenner er en del av den totale helse. De ser alt som en helhet, hva du spiser, hvordan du puster og hvordan du lever.

nytt_norge_surdeig_helse Sukker og karbohydrater fra brød er en årsak til at du får hull i tennene.

Hvordan kan bein og vev i kroppen vokse tilbake til opprinnelig tilstand ved skader og sykdom, men ikke tenner? Måten vi nå reparerer tenner på med vanlige teknikker er ikke ideell. Det er vist at tenner kan remineralisere seg selv når det legges til rette for det. Mangler du mineraler i tennene angripes de lettere av tannråte, og/eller remineraliseringen går dårligere. Brødet du spiser er ikke bra for tennene, det inneholder karbohydrater i mengder.

Er munnhulen alltid syrlig på grunn av feil pusting - pusting med åpen munn - kan du få skade på tennene. Mangler du vitaminer og andre næringsstoffer får du lettere hull. Fett kjøtt inneholder alt du trenger for god tannhelse.

I surdeigsbrød er fytinsyren som hindrer opptak av mineraler stort sett borte, men i vanlig industrielt brød finnes mye fytinsyre som hindrer opptak av mineraler fra maten og svekker tennene.

Les mer: Fytinsyre i mat hindrer næringsopptaket, og gir mangler.

Animalsk mat gir alt du trenger, karbo trengs ikke: Tenna får det bra også.

Dagens kosthold inneholder store mengder beinsvekkende og tannskadelig korn og sukker

Maten vår inneholder også mye planteoljer, lite dyrefett og fettløselige vitaminer, eksempelvis vitamin D. Dette er akkurat det motsatte av hva som er det optimale for god beinhelse og forebygging av tannråte. Uten sukker, eller karbohydrater som brytes ned til sukker i kroppen, får man ikke hull i tennene.

Les mer: Finansier tannhelse- og andre prosjekter med crowdfunding.

Helhetlige metoder slik at hull ikke oppstår eller reparerer seg selv er det vi venter på.

nytt_norge_tann_helse Munn tenner kropp henger sammen, dagens teknikker er gamle og utdaterte.

Mange lever av at tennene våre er dårlige

Tannreparasjoner er et stort forretningsområde som gir store inntekter for mange, men det er på tide å tenke nytt: hvordan skal vi legge til rette naturlige metoder så tennene reparerer seg selv.

Les mer: Skam at vi ikke får integrert behandling i helsevesenet.

Vi har per i dag ikke bredt anvendte metoder for å remineralisere tenner så hull forsvinner av seg selv. Slik tannbehandlig tilbys av mange rundt i den store verden, men er aldri blitt en bred realitet, heller ikke her i landet.

Tennene er en del av kroppens systemer med blodårer, lymfesystem, kanaler og nerver. Kroppen vår er konstruert for å helbrede seg selv, og dette gjelder også munnhule og tenner som kan ha en viktig innflytelse på hele helsebildet.

Kroppen er langt på vei selvhelbredende

Hendene våre steller vi godt med. En skadet finger vil etter behandling normalt hele seg selv, og bli som før. En tann med hull borer vi ut og fyller kunstig masse i hullet. Den får ingen mulighet til å hele seg selv. Vi gir ikke tanna eller tennene en sjanse til selvhelbredelse, og tannlegebransjen er helt uinteressert i en slik utvikling.

Å gjøre det selv er best: Hygiene og tanngode matvaner er oftest nok, men analyse og behandling kan være nødvendig for noen.

Vi er kvitt amalgam for godt

Amalgamfyllinger, også kalt sølv i tennene, inneholdt kvikksølv og var for mange en konstant plage. Det hevdes også at rotfyllinger er roten til store helseplager, og kan forårsake kreft. I dag brukes plastikk o.a., men det er alt sammen kunstige stoffer.

Vi vil ha ny tanntenking, for det er nok nå

Tiden er moden for nytenking om tannhelse. I mange kulturer har folk aldri hull i tennene, så her er mye å tenke på og deretter gjøre.

De sier hele tiden at det skjer nye ting, men tilbudet forbedrer seg sakte.

Tannlegene tjener på at vi har hull.

Tannleger spør aldri om noe - kosthold, levevis, pusting, trening, renhold av tenner. De har tro på giftstoffet fluor som er det viktigste. Hull forsvinner av seg selv hvis du ikke spiser karbohydrater, sukker eller kjemikalier, og har et fullstendig kosthold som for eksempel ren animalsk mat. Der får du alt du trenger. Visste du det?

Linker

How to Remineralize Teeth Naturally.

Weston Price: Nutrition and Physical Degeneration. Denne tannlegen viste klart sammenhengen mellom levemåte, mat og hele kroppens helse.

Tenner skal gjenoppbygge seg selv er finansiert gjennom crowdfunding.

Se artikkel om kvikksølvforgiftninger her.

Unngå rotfyllinger som pesten.

Se artikkel om å reparere tennene dine selv: How I Remineralized my Tooth Cavities Without Dentistry.

Spirituelle leger har etablert nettverk

Norsk Forening for HelhetsMedisin

Les også: