Artikler > Teknologi

SMERTEFULLT: AGI vil automatisere menneskelig intelligens

Av Einar Eldøy 25.6.2024

Konsekvensene av AI store, neste fase kalles AGI artificial general intelligence

Generell kunstig intelligens kommer: "De" vil ha det til at det jobbes med å lage kunstig intelligens som gjør mennesker overfødige. Ta en liten tenkerunde på det - få fram et mulig perspektiv. "Noen" sier at slike systemer allerede finnes.

AGI er egentlig en fortsettelse av menneskenes evne og lyst til å automatisere oppgaver. De første spinnemaskinene ble ødelagt av Luddittene som så jobbene sine forsvinne. Nå kommer ny software som automatiserer mye av det vi alle holder på med. Det blir mye smerte for mange i løpet av den tid som kommer. Det som er klart er at lite av dette er klart nå - det vil ta mange ti-år før endringene vil bite skikkelig. Men de kommer - gjør så godt du kan imens.

Kan Ai gjøre alle teoretiske yrker overflødige, alle kunstnere, advokater, IT-folk, regnskapsfolk, selgere, markedsførere, arkitekter, filmskapere, musikere? Alle teoretiske emner kan løses med AI, men hvordan tjener vi penger når ingen er smartere enn andre, når alt vi kan blir "ubrukelig"? Det er ikke mer å gjøre for mennesker, for roboter og AI gjør det 1000 ganger bedre.

Hva vil skje med menneskeheten? Verden har ikke bruk for oss.

Alle disse i listen over mister jobben, basically alle som er utdannet i teoretiske ting. Håndverkere, politi, kokker, leger, noen flere er sikre for en stund. Men husk at det kommer roboter i kjølvannet av AI. Nesten alt vi noensinne har gjort innen IT er plutselig helt irrelevant, i løpet av bare noen få år. AI-verktøy er i ferd med å gjøre absolutt alt til verdiløst søppel, alt som mennesker noensinne har gjort. Vi blir tvunget til å omfavne det, for hvis du ikke gjør det så faller du utenom. Skolebarn på yngste nivå lærer allerede om AI, men uten å forstå hva de er med på.

Når du skal se en film, så bare lager du den selv og så ser du på den. Du lager din egen musikk. Enhver alminnelig person kan lage sin egen app på 30 sekunder...Ser du bildet? Tar du det inn over deg? Det blir slik.

Men menneskeheten vil ha mer: AI er et steg på veien AGI er det neste

Artificial General Intelligence (AGI) på norsk kunstig generell intelligens (KGI) refererer til en form for kunstig intelligens som har evnen til å forstå, lære, tilpasse seg og utføre mange oppgaver på en måte som ligner eller overskrider menneskelig intelligens. Dette skiller seg fra smal AI, som er designet for å utføre spesifikke oppgaver innenfor et begrenset domene.

Paradoks: Menneskets drøm er å gjøre seg selv overflødig

Historien til AGI går tilbake til begynnelsen av datavitenskapen og kunstig intelligens som felt. Ideen om å skape en maskin som kan tenke og handle som et menneske har fascinert forskere og teknologer i flere tiår. Alan Turing, en pioner innen datavitenskapen, foreslo allerede på 1950-tallet en test kjent som Turing-testen, hvor en maskin anses å ha oppnådd intelligens hvis den kan overbevise en person om at den er et menneske gjennom en skriftlig samtale.

Kompleks forskning er i gang

I lang tid har forskere utforsket ulike tilnærminger for å utvikle AGI. Dette inkluderer forskning innenfor områder som nevrale nettverk, maskinlæring, kognitive vitenskaper, og naturinspirert beregning. Mens fremskritt innen AI har vært bemerkelsesverdige, har det fortsatt vært langt igjen før vi kan utvikle en ekte AGI.

Potensielle konsekvenser av AGI kan være vidtrekkende og komplekse

På den positive siden kan det bidra til å løse noen av verdens mest utfordrende problemer innenfor områder som medisin, miljøvern, utdanning, og produksjon. Det kan også føre til store økonomiske og sosiale gevinster ved å automatisere arbeidskrevende oppgaver og frigjøre menneskelig tid og ressurser.

AGI må modnes så vi forstår hva vi gjør

På den andre siden kan AGI potensielt medføre risikoer og utfordringer. Dette inkluderer etiske spørsmål knyttet til bruk av kunstig intelligens, risiko for arbeidsledighet på grunn av automatisering, personvernshensyn, og potensielle trusler fra uforutsette konsekvenser av AGI-systemer som ikke er fullt forstått eller kontrollert.

Høye ambisjoner - stadig ny utvikling

I sum representerer AGI en av de mest ambisiøse og utfordrende målene innen kunstig intelligens. Mens vi kanskje ikke vet nøyaktig når eller hvordan det vil bli oppnådd, fortsetter forskere og teknologer å utforske denne grensen i håp om å skape en kunstig intelligens som kan matche eller overskride menneskelig kapasitet og forståelse.

DET UUNNGÅELIGE SPØRSMÅLET ER HVEM SKAL VÆRE HER (skal vi bli færre), OG HVEM SKAL BESTEMME I ET AGI BASERT SAMFUNN? BLIR VI EN SIVILISASJON SOM ØDELEGGER SEG SELV? MISTER VI STYRINGEN NÅ? OVERDRIVER JEG? HVEM ER "DE" SOM STYRER DETTE?

Photo by Andrea Piacquadio