Artikler > Teknologi

Autonome selvkjørende biler muligheter til å forandre verden

Av Einar Eldøy 25.11.2022

Ny transport ny økonomi nye samfunn - teknisk revolusjon biler vil ikke kjøre på hverandre

Tidslinjen er ikke helt klar ennå, men de økonomiske og sosiale fordelene av autonome eller selvkjørende biler er så store at de biler er umulig å unngå. Robot bil/taxi er et annet uttrykk som brukes. De kommer kjapt nå. Fullt ut selvkjørende biler blir et teknisk brudd i vår måte å leve på som vil forandre samfunnet radikalt. Det blir et sammenbrudd i eller fjerning av det vi gjør nå. Så får vi ny vekst inn i et nytt samfunn.

Gradvis utvikling er på gang

Tesla har lansert FSD full self drive versjon 10.69.3.1 Experience. Tesla hevder at deres autopilot og FSD muligheter øker kundenes muligheter til å kjøre sikrere enn den gjennomsnittlige sjåfør i USA. De sier de nærmer seg full selvkjøring nå.

Full selvkjørende teknologi vil forandre vår verden. Denne teknologien vil også kunne skape et nytt rom der folk kan oppholde seg, og hele bilindustrien vil forandres sammen med deling av kjøreturer, leveranser og vil påvirke jernbaner og buss-selskaper, ja kanskje flyindustrien også.

Men det er ikke ferdig ennå - vi er ikke helt der ennå. Lær deg litt om autonom kjøring.

Utvikling i teknikk og tenkemåte er på skinner nå

Det er mange tekniske utfordringer forbundet med selvkjørende biler, og de er i ferd med å bli løst. I mange land er man kommet langt. Overgangen vil gå gradvis. De første selvkjørende biler er på veien allerede, og autonome kjøretøyer vil forandre transportindustrien

Det blir også helt nye måter å tenke biløkonomi på. Taxier uten sjåfør blir billigere, øket bildeling gjør bilbruk billigere, det kommer nye muligheter for mer gratistransport til steder og arrangementer. Det blir nye muligheter for de som ikke kan kjøre selv - barn, eldre, uføre og for de som vil gjøre noe under kjøreturen.

Utvikling gjennom grader av selvkjøring fram til full selvkjøring

Det er mye teknologi i selvkjørende biler, og det kan være OK å vite noe om begrepene. Det er flere alternative måter å gjøre dette på, og de har forskjellig utvikling. Terminologien er ikke helt klar, og ord brukes litt forskjellig. Vi trenger omforente ord å bruke når vi skal snakke om autonom kjøring.

Autonom kjøring kan deles inn i tre kategorier. Avansert sjåførstøtte , tilstrekkelig sjåførstøtte og full selvkjøring. I USA brukes 6 nivåer for selvkjøring nivå 0 - nivå 5. De utvikles stadig av SAE Society for Automotive Engineering. Samtidig er det internasjonalt samarbeid. Basic Driver-Assistance Functions gjør kjøretøyene mer intelligente og støtter sjåføren. Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) økte støtten, og flere ting ble lagt inn. Avstand, styring av fart, kollisjonsfare, filskifte, automatisk stopping. Alt dette inngår i bilens kontrollsystem, og alt og mer til skal inn når løsningen er ferdiglaget.

3 teknologier brukes

Avansert teknologi brukes til å posisjonere bilen i omgivelsene og å følge kart. De har fordeler og ulemper.

  • Kamera-Basert Autonom Kjøring: Denne posisjonerer bilen i forhold til veiene. De bruker GPS i tillegg for lokalisering i forhold til kartet. Simultan lokalisering og mapping SLAM beskriver kartbruken. Tesla bruker kameraer, men har ennå ikke vist at full selvkjøring virker. Mange har innvendinger mot bruken av kamera. Får de det til, er det en billig løsning.

  • Lidar og HD-kart basert autonom kjøring: Denne metoden er fundamentalt forskjellig fra kamerametoden. Her brukes lasere til å lokalisere alt som finnes nær bilen. Kart-informasjon om trafikkskilt etc. brukes til å bestemme bilens kjøring. De bruker også kamera og radar til å identifisere bevegelige objekter i nærheten. De må kjøre opp alle rutene bilen skal kjøre autonomt med kamera og ta bilder. Løsningen er kostbar.

  • The Connected Car Autonomous Driving med hel kobling til internett: Her er bilen i full kommunikasjon med andre biler og infrastruktur i omgivelsene som trafikklys, skilt, ting som finnes. Her måles avstander kontinuerlig, og krever 5G kommunikasjon i området. Denne metoden regnes ikke som praktisk, men kineserne arbeider med den. Kan man koble alle bilene på veien sammen som et tog kan man kjøre i 150 km/t med 2 meters avstand, og veien får enorm kapasitet.

Volkswagen arbeider med noe de kaller V2X basert på kontinuerlig nettkommunikasjon med alt mulig: Fra-bilen-til-alle-ting.

Internasjonal sertifisering og normer er under utvikling

Alt er under utvikling. Det vil ennå ta tid før autonom kjøring er generelt vanlig. Utvalgte byområder får det nok svært raskt, noen i Kina og USA har det allerede.

Vi er inne i en slags autonom avslutning - mye er gjort men vi er ikke helt ferdige. De siste 10% som ennå ikke er gjort er 90% av det vi trenger. Biler uten ratt kommer kanskje aldri, men der Google/Waymo har kjørt opp løypa eller Baidu med nettkobling kjører kommer det til å funke. Tilfeldig fri rattløs kjøring overalt - det er langt fram. Søppelbiler der du bor som er autonome - yes.

Photo by Barry Tan