Statens Naturoppsyn dreper bjørn effektivt og etisk fra helikopter på oppdrag fra Stortinget

Statens Naturoppsyn dreper bjørn effektivt og etisk fra helikopter på oppdrag fra Stortinget

kategori: natur

Stortingets rovdyrforlik virkeliggjøres

Statens Naturoppsyn har for tredje gang på en måned skutt en bjørn på vårsnø fra helikopter. Dette er enkel og effektiv produksjon, og helt i tråd med Stortingets rovviltforlik der Statens Naturoppsyn, Miljødirektoratet og Rovviltnemndene er aktørene. Følelsene velter fram når bjørn er involvert, og det oppstår rene lynsjestemningen - ta bjørnen!

"Siden 1.1.2012 er det skutt 19 bjørner, og siden 2008 er det skutt 74 bjørner."

Statens Naturoppsyn gjør det de er pålagt å gjøre effektivt og lett for seg selv, ingen streving med å jakte ned en bjørn på gamlemåten med naturkontakt der i gården.

Helikopter klart til uttak av rovdyr - liten bjørn skutt på vårsnø.

"På midten av 1800-tallet fantes det ca 3000 bjørner i Norge."

Tallenes klare tale

I Norge har vi idag følgende store rovdyr (omtrentlige tall fra Rovdata)

Disse dyrene spiser andre dyr, og vi har hatt, eller kanskje vi skal si har, en rovdyrdebatt som har resultert i et rovdyrforlik. Resultatet av dette forliket framgår av tallene ovenfor, og i et land som Norge er det nå mikroskopiske sjanser for å treffe på et rovdyr. Hvert år er det lisensjakt på gaupe og rovdyrforvaltningen henter ut med helikopter og kverker systematisk alle rovdyr ut over kvoten.

Vanvittige tap eller haussing av tall?

I Nordland fylke påstås det at det tapes 4000 sauer hvert år som følge av rovdyrskader. Dette er et helt usannsynlig tall med sauelik i mengder, og ettersom det ikke er yngling av bjørn i området og tre bjørner er skutt allerede siste måneden må vel dette tallet gå kraftig ned for kommende sesong. Det er penger å spare for staten når rovdyrene tas bort.

Hvorfor gjeter ikke norske dyreeiere flokkene sine?

Vanlig praksis i mange land er å passe på dyrene sine ute i naturen, for det er mye som kan skje - tyveri, skader ved fall og velt, naturlige dødsfall, angrep fra hund. Norske bønder og samer driver ikke med denne praksisen. Når man i tilegg driver med dyr i områder som er uegnet for sauehold, eksempelvis Nordmarka i Oslo, skogsområder i Østfold må jo dette gå galt. Italienere tar mange steder sauene sine inn i fjøs om natta fordi de vet at det er ulv i området.

En mann som holder duer vet at det finnes rovfugl i Norge, og han passer på slik at han minimerer tapene sine. Han vet også om at katter tar duer, og innretter seg etter det. Hvis han vil se duene fly, noen tumler til og med, slipper han dem ut og tar risikoen. Andre dueholdere holder fuglene sine inne i volierer og unngår tap.

Det hele er en beregning, men i Norge er et tap av sau og rein blitt tusenvis av ganger så stort som en logisk, saklig bedømming skulle tilsi.

Norsk rovdyrpolitikk uansvarlig og uavklart

Det er i Norge omtrent 2 millioner sauer som slippes ut på beite, og omtrent 200.000 tamrein. Rovdyrskadene er vanskelige å estimere, men det ytes estatning for omtrent 30.000 sau hvert år, og få av disse er dokumentert rovdyrdrept. Så hvorfor denne enorme rovdyrhetsen? Hva er de relle tapene forårsaket av rovdyr? Et par tusen eller 20.000 dyr over hele landet? Andre tap grunnet den norske måten å holde dyr på er minst like stor. En forsikringsordning for tap av dyr er jo nyttig, men den sløve ordningen vi har i dag med statlig betaling av alt som dør er trenger opprydding.

Jerv på snø er feigt å skyte.

Følelser styrer rovdyrpolitikken

Vi holder nå på å fjerne rovdyrene i Norge. Til tross for minimale påviste rovviltdrepte dyr, manglende gjeting og dyrehold i uegnete områder går dette sin skjeve gang. Bestanden er liten, vi herser og regjerer med den, Stortinget er lammet og kan ikke tenke klart, og Statens Naturoppsyn dreper effektivt fra helikopter.

Det blir pikant når jakten gjøres fra helikopter, det kan neppe kalles uetisk for dyret skal jo drepes. Det blir heller ikke mer uetisk hvis man skaffer seg droner til denne jakten.

Rovdyrenes rett til å være her er ubestridelig, og vi mennesker må som hovedregel sørge for at det blir mulig for rovdyr å være her. Om nødvendig må vi endre det vi holder på med her slik at rovdyrene får levelige vilkår.

Rovviltforliket er en uferdig og skammelig sak for Norge. Hvorfor skal ikke norske dyre-eiere passe på dyrene sine når de er ute i naturen?

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: