Språkvekst utvid din språklige horisont

Språkvekst utvid din språklige horisont

kategori: frihet

Språkleg mangfald blømer i dag på scene, skjerm og lerret

Språk i seg sjølv har vorte eit poeng på film og fjernsyn. Framtida er noko heilt anna enn framskriving av notida og byr på overraskingar som spenner bein under kalkylane til styringsrasjonalistane. (Sitat Oslo Mållag)

Bildet er fra Det Norske Teatret som er over 100 år. Din kultur ligger i språket ditt og ordenes magi, plassen du er fra og forholdene der.

Bruk av språk kan omdefinere virkeligheten. Ord har magisk betydning og makt, de brukes til å forme et samfunn, og noen ord har større virkning enn andre. De brukes i kommunikasjon som ofte er styrt, ritualer, seremonier og ved handlinger. Noen av disse ordene er åpne, men andre kan ha indirekte eller skjult mening. Grupper i samfunnet kan bruke ordene for sine formål for å fremme endringer til sin fordel. Dette kan være manipulasjon og overtalelse, og vår erfarte eller kognitive verden formes av måten vi bruker ord på.

Ord starter med det enkle og dagligdagse til praktisk bruk, og bygges opp i strukturer som ender opp i metaforer, allegorier, bilder og beskrivelse av våre dypeste og mest avanserte tanker. Alt dette kan dreies, transformeres og gis nye betydninger i løpet av samfunnets normale utvikling eller ved bevisst påvirkning, for eksempel gjennom propaganda. Å beherske denne bruken av ord er et fint mål å ha. Det krever stadig øvelse og er en givende intellektuell aktivitet - man blir rett og slett en åndsarbeider.

Lokal kulturarv som er lett å bære - kan du føre en samtale om disse båtene?

Les mer: Bli en språkutvikler og lag nye ord for oss som er her.

Språket spiller stor rolle i ens liv, og tenk over din kommunikasjon med dine likesinnede og folk i nærmiljøet. Tenk også over din kommunikasjon med fremmedspråklige.

Språk er en avansert dybde-struktur, det finnes ord som er skapt i løpet av mange generasjoner og som bare de innvidde ser skjønnheten i, forstår og bruker. Det kan hende din psyke forklares delvis ut fra din språklige bakgrunn.

Et språk må utfordres for å utvikles, og slapp aksept av engelske ord og uttrykk fører galt avsted. Søk alltid etter gode norske ord når nye temaer kommer opp. Oversettelse av internasjonale klassikere er en måte å skape utvikling. Da kan nye egne ord, temaer, uttrykk og tankelinjer innføres, utvikles og språket kan friskes opp.

Det foregår en global kamp om ordenes betydning. Ens eget språk er det språket man kommuniserer best på og man vet alltid sikkert hva ordene betyr. De man snakker med har også sikkert en forståelse av ordenes mening som er helt sammenfallende med ens egen.

Les mer: Norsk språkstrid suger.

Islendingene er ætten vår, og har samme språkbasis som oss.

Ord misbrukes og ødelegges

I dag foregår det forsøk på å skape nye meninger ved å vri på ord så de får tvilsom betydning, laste ord med skjulte meninger og kanskje en annen betydning enn de har hatt og som man var enige om.

Begrepet newspeak skal ikke være fremmed for noen av oss, og det kan være ditt språk som er utsatt for slike angrep der betydningen av ord vris på til de blir ugjenkjennelige. I ditt eget trygge lokale språksamfunn er dette vanskelig, ja kanskje helt umulig.

Norsk er et minoritetspråk og vi skulle samle oss i vårt geografiske område

Hvor mye nynorsk har du lest i det siste? Er du en unnasluntrer i vår språklige virkelighet? I et dannet samfunn kan alle de språk man bruker i området der man oppholder seg, og nordmenn har selvsagt god kjennskap til både bokmål og nynorsk og også vår dårlige samvittighet samisk. Islandsk burde sannelig være med på lista også.

Det samme er det med våre nabolands språk dansk og svensk - de er lette å lese og forstå hvis du først begynner å sette deg inn i dem.

Alle disse har samme opprinnelse og alle kan lett læres, nesten uten anstrengelse. Alle liker at du kan språket deres og skjønner dialekten deres. Det handler også om å vise respekt for andre, samtidig handler det om ikke å bli slukt av de store.

Først og fremst handler det om å beholde og være trygg på sitt eget språk og derved sin identitet, det er ingen lettvint sak å forlate det og bli newspeak-talende.

Stemmesanking: Oslofolk mener nynorsk er en plage.

Oslo Kommune åpner for kultursletting, forflating og sterkere skille mellom byen og landet ellers ved sin linje overfor nynorsk.

Vi sakser fra Norsk Tidend som er utgitt av Noregs Mållag.

Tiller på nynorsk er stor.

OLAV H. HAUGE / «DET ER DEN DRAUMEN»

Det er den draumen me ber på

at noko vedunderleg skal skje,

at det må skje -

at tidi skal opna seg

at hjarta skal opna seg

at dører skal opna seg

at berget skal opna seg

at kjeldor skal springa -

at draumen skal opna seg,

at me ei morgonstund skal glida inn

på ein våg me ikkje har visst um

Hauge fra Ulvik og verden forsto andre menneskers språk også.

Spåk er kultur, bred kultur er rik kultur. Les en bok på sidemålet ditt, eller svensk eller dansk og utvid din språklige horisont. Du har mye å glede deg til, du vil finne deg vel til rette i en kultur du hører hjemme i.

Hvor står du og hva tenker du?

Skal vi kutte rikdommen i nynorsk og gå via bokmål over til engelsk - superficially it is very easy, even awesome initially, but it will hurt the first twenty or so generations of people in this area severely.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: