Sommerens gresshoppe er buskhopper

Sommerens gresshoppe er buskhopper

kategori: natur

Naturkunnskap gir forståelse

De fleste mennesker i dag har ikke peiling på insekter, sommerfugler eller fugler eller noe som foregår i naturen. Men faktum er at her foregår det store ting i et kjempemessig integrert system som har stor betydning for livet på jorden, og det er vel verdt å bruke litt tid på å sette seg inn i det summende livet der vi lever sammen med disse insektene. Bruk sansene dine - hør etter, se etter, finn ut hva de holder på med, vær nysgjerrig.

Les mer: Dør insektene dør vi. Insektene dør fordi mennesker ikke bryr seg om andre skapninger.

Rettvinget gresshopper synger hele sommeren igjennom følg med

Det kommer stadig nye meldinger om insekter som forsvinner, og mer kunnskap blant oss alminnelige mennesker om insekter kan hjelpe til å løse problemet. Les her og lær mer om livet som utfolder seg nær deg - det er kjempespennende.

Ukas insekt er gresshoppen buskhopper. Den inngår i en stor orden som heter rettvinge eller orthopthera i familien løvgresshopper eller tettigoniidae. Andre medlemmer i familien er blåvinget gresshoppe, eikegresshoppe, enggresshoppe, fjellgresshoppe, grønn løvgresshoppe, rødgumpgresshoppe og enda flere.

Utrolig skapning

Lang vei til kjønnsmodent insekt

Buskhopperen er dårlig til å fly da den har reduserte vinger, og er ca. 2 cm lang. Hunnen har en leggebrodd på ca. 1 cm for å legge egg. Eggene blir til nymfer som ligner ulveedderkopper. Eggene legges i fuktig jord, plantestengler og morkent tre. De overvintrer 2 ganger før de klekkes og må ha det fuktig. Nymfene kommer i mai og går igjennom 7 stadier før de blir fullvoksne gresshopper. Rettvinger gjennomgår således det vi kaller en ufullstendig forvandling, overgang fra egg til nyklekt larve til det voksne kjønnsmodne insektet går gradvis gjennom de 7 nymfestadiene. De holder på til oktober og tåler frostnetter. Både nymfene og de voksne gresshoppene spiser planter, insekter og edderkopper, og til og med hverandre.

Les mer: Stavtege norsk skorpion med lynrask optisk detektor og giftstikk.

Fantastisk dyr utrolig se nøye nå

Lær om stridulasjon som er å lage lyd eller synge

Rettvinger kan lage lyd og de hører. De lydframbringende organene kalles stridulasjonorganer. Hørselsorganet kalles tympanalorgan, og er en rund eller spalteformet åpning. Ved å snu på seg kan de rettningsbestemme hvor lyden kommer fra. Når de lager lyd eller sang sier vi at gresshoppen synger, og hensikten er å finne en make for parring. Eldre mennesker har ofte redusert hørsel, og oppfatter ikke den høyfrekvente gresshoppe-sangen mer. De kan feilaktig si at gresshoppene har blitt borte.

Buskhopperen har en sang som er et kort metallisk tsssrt som gjentas med ujevne mellomrom, og synger både natt og dag, inklusive regnvær.

Arten finnes mest rundt Oslofjorden, og videre rundt kysten til Telemark og Agderfylkene. Den mangler i Sør-Europa, men finnes i Mellom- og Nord-Europa, samt Vest-Russland. Arten er ikke truet.

Makrofotografering av insekter er interessant

Bli en entomolog du også

De som kan noe om insekter kaller seg entomologer og det sies at de ser på verden gjennom forstørrelsesglass. De forsker på insekter og er både biologer og zoologer, og læren om insekter er entomologi. De som jobber med edderkopper kalles araknologer. Kanskje du har en mini-entomolog i deg? Fotografering av insekter via makrofotografering er en interessant hobby - se link nedenfor.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Naturhistorisk museum Buskhopper

Norges gresshopper

Spør en biolog

Knuts fotoblogg makrofotografering av insekter

Insekter i Hannes hage

Her er en fin en finn ut mer selv

Les også: