Smarte Wikipedia rendyrket propaganda for å styre hva du tenker

Smarte Wikipedia rendyrket propaganda for å styre hva du tenker

kategori: frihet

Bevisst mediestrategi satt i system de skjuler hensiktene sine i ekte konspirasjon

Wikipedia er kraftig sensurert og manipulert, artiklene revideres kontinuerlig (sannheten muterer?) og det renses stadig opp i gamle "sannheter" for å få med de nye "sannhetene". Det meste skjer maskinelt, og de gidder ikke en gang ha menneskelige redaktører slik at tekstene har indre sammenheng og korrekt rettskriving. Styr unna Wikipedia.

I januar 2001 ble Wikipedia grunnlagt. Wikipedia er del av en samordnet medie og informasjonsindustri. De ber folk tie stille for bare de kjenner korrekt og sann informasjon. De sier de har en stor misjon blant alle medieaktørene for de vil gjøre summen av menneskelig kunnskap fritt tilgjengelig for alle. Dette er stort, og de mener alle kan stole på Wikipedia. Det skal man slett ikke gjøre - de både lyver og har dårlige artikler.

I denne prosessen tar de sikte på å skaffe seg monopol på all leksikalsk informasjon. Det er ille, og det skal alle motarbeide. Vi vet ikke hvor Wikipedias artikler kommer fra, hvem forfatterne er, eller hvordan de er funnet og blitt godkjente. Innspill avvises uten kommentar eller tilbakemelding. Wikipedia legger lokk på og styrer all informasjon. Deres artikler framstår som låste, anonyme og uten kilder. Husk at all kunnskap forandrer seg kontinuerlig, og et leksikon må avspeile det.

Lett å se hva de holder på med

Her er et eksempel på det som kommer: YouTube vil sette inn linker til Wikipedia under artikler som de mener er konspirasjon, falske nyheter eller usant. Vi ser starten på et nytt system der Wikipedia er sannhet.

Dette er begynnelsen på tankekontroll

Det blir mer av dette. Vi vet at jorda er flat, men Wikipedia - uten bevis - mener at jorda er rund. Wikipedia er ikke til å stole på, for de er et politisk verktøy. YouTube, som eies av Alphabet/Google, vil også bruke andre ressurser for å bedømme "sannheten".

Les mer: Pass deg: Alphabet/Googles store agenda er ikke bra for deg.

Feil fakta feil prinsipp: YouTube Susan Wojcicki får beskjed fra de som bestemmer, bruker Wikipedia som sannhetsvitne.

Les mer: Jorden er ikke slik man er fortalt den er flat og står i ro. Wikipedia feilinformerer.

Bak alt Wikipedia gjør ligger et ønske om å styre all informasjon

Wikipedias fakta skal bli de offisielle fakta, og de vil ha monopol på og styring av all informasjon. De vil ha de legale rettighetene til all såkalt faktainformasjon. Allerede nå er Wikipedia prioritert og ledende uansett hva slags informasjon man søker på nettet. Det kommer til å bli mye mer restriktivt.

Man kan komme til å bli straffet for å mene noe annet enn det Wikipedia hevder.

Snart vil alt lærestoff på skoler og universiteter være Wikipediabasert.

Men en enkel enestående sannhet finnes ikke på noe område. En dominerende aktør eller en monopolaktør er helt feil, for kanskje finnes ikke sannheten eller den er ikke funnet ennå. I alle fall er det mange meninger om det meste.

Det foregår en kamp om våre hoder og mot oss

Wikipedia er en av mange deltakere i kampen mot oss. De er i gang med en prosess for å få alle overbevist om at det Wikipedia sier er riktig, og de vil styre kunnskap og informasjon slik at den blir som de vil. De bruker avanserte propaganda teknikker for å få det til: de begynner med store ord om global tilgang for alle, idealister som driver det fram og lave kostnader.

Bak det hele finner man tradisjonelle propagandateknikker: introduksjon av tema, oppbygging og utvikling av tema, konstant tilstedeværelse overalt og mengder med penger.

Wikipedia er ikke det de utgir seg for å være.

Wikipedia ble angivelig startet i 2001 av Jimmy Wales, har 35-40 millioner artikler utgitt på 293 språk, og omtrent 440 millioner mennesker er inne på nettsidene deres hver måned. (Obs. at tallene varierer en del i forskjellige kilder.) De er den 5. eller 6. største nettsiden i verden. Det foregår en bevisst styring av alle søk til Wikipedia.

Men glem aldri at Wikipedia er en mediebedrift i påvirkningsbransjen, og laget som en del av et propaganda-apparat. Styring av informasjon er Wikipedias strategi. Vi kan se at den nå gradvis rulles ut.

Frontfigur: Jimmy Wales var frontfigur for et påvirkningsprosjekt, han er ingen idealist.

Wikipedia er prioritert i søk hos de store

Søker man på nettet etter informasjon får man alltid opp Wikipedia først, og alltid mange ganger, med mange varianter og mange ord nær det man har søkt på. Wikipedia er der alltid først. Ofte har de ingenting om saken, men de har gjennom sine avtaler med søkemotorene prioritet i alle søk over hele verden. Det er bevisst gjort og de inngår i en klar strategi om kunnskapskontroll, innlåsing av tenking og styrking av den store agendaen om kontroll over hele verdens befolkning.

Wikipedia har ingen fagfolk på noe emne i sin organisasjon

De sier de baserer seg på artikler fra ukjente personer på alle områder, og det er fritt for alle å redigere stoffet. Det er ingen grunn til at vi skal ha tillit til dem i det hele tatt, for vi vet ingenting om hvordan tunge kunnskapsartikler genereres og hva de henter hvor - i det hele tatt vet vi ikke noe om hvor de henter sin informasjon eller hvor den kommer fra.

Først tror man dette er nyttig og bra, det er lettvint og kjapt. Så begynner man å tenke.

Global verden: Wikipedia mangler mye, de ber om hjelp ikke gi dem det.

Wikipedia for verdensdekkende styring

Wikipedia er med på å gjøre jobben med å fremme den nye verdensdekkende styringen. Skal man kunne skape et verdensdekkende storsamfunn er det essensielt å skape én sannhet som det undervises i over hele verden: SANNHETEN ER VÅR. Denne kunnskapen må ha en felles form og samme innhold i skoler over hele verden. Der man ikke har skoler eller uavhengige skoler blir det trøbbel for der kan folk bli fritenkende og uavhengige. Derfor er det viktig å bygge ut samme skolesystem, og med samme pensum over hele kloden. Når man kan pensum er man også klar for lydighet.

For mange typer informasjon, eksempelvis teknisk og faglig, er det vanskelig å skape enhetlig informasjon, for utviklingen av nye ting går fort og det er ofte mange mulige varianter.

Med viktige tema innen verdensdekkende styring er det annerledes. Dette er om menneskelig liv, sosial eksistens med krav om jobb, arbeidsdeling, spesialisering og mer. Grunnleggende er inndeling av oss alle i smale spesialiserte grupper. Støtte til valgmetoder, partisystemer og styremåter som fremmer den store planen er viktig.

Redaktørene roter med stoffet, men det er bare sjarmerende og tar bort oppmerksomheten fra den store agendaen som er det viktigste.

Støtter alle forskjeller og oppdelinger

I det verdensdekkende systemet er alle mennesker forskjellige i relasjon til hva de holder på med og kan. Alle har forskjellige mål med sine liv. Det skal aldri bli noe monopolisert fellesskap av mennesker. Det skal være slik at vi har en komplett fragmentering og oppdeling for alle ut fra deres egne interesser. Wikipedias artikler bryter med dette og mener at alle er spesialister, for man skal kun kjenne sitt eget fagområde.

Målrettet undervisning

All undervisning skal være i den retning man skal ha i sitt arbeid, og der skal man holde seg hele livet. Bred voksenundervisning er ikke aktuelt for det kan gi grobunn for deltakelse i en utvikling fram til nye avvikende tanker og handlinger. Wikipedias ønske om store forskjeller mellom alle mennesker gjør kommunikasjon vanskelig. Med stadig introduksjon av nye temaer via media blir forvirringen total, slik som de som vil styre oss ønsker.

Når Wikipedia ønsker å være et av de ledende skriftlige informasjonsorganer vil det sterkt bidra til at alle underkaster seg slike autoriteter og aksepterer sin snevre posisjon. Det blir praktisk talt umulig å hevde noe som Wikipedia ikke støtter.

Når Wikipedias system er etablert vil de fleste tro blindt på det trykte ord de er opplært i. Vi vil få signaler og påfyll resten av livet med bekreftelser på at det vi har lært er riktig og sant. Alle medier bekrefter det.

Vi skal ikke forstå annet enn det vi har lært og aldri gå videre. Når man har avsluttet sin utdanning skal man ikke lære mer for da er man skikket til å gå ut i jobb og det er tilstrekkelig. I det voksne liv trer andre mekanismer som forvirring og underholdning via medier inn og gjør alle forvirrete og helt passive.

Bruk av Wikipedias som pensum er i gang.

Wikipedia skal konservere kunnskap og tanker. Da finnes informasjon superlett om alt med et innhold og en form som passer til den store hensikten om global styring og dominans. Wikipedias informasjon skal alltid være det første man får når noe skal undersøkes og bekreftes.

Alle ord som det søkes på - hos Google, Yahoo, Bing etc. blir det systematisk laget artikler om i Wikipedia. Artiklene er alltid ufullstendige først - en "stub" og så formes de etterhvert. Gradvis dreies de dit de skal være - en pådriver for makt og et verdensdekkende system.

Viktige Wikipedia-emner for undervisning og indoktrinering

Wikipedia er sannhet - leve sannheten

Innholdet i Wikipedia er basis for all sannhet og kunnskap om det menneskelige liv, og dette står alt i Wikipedia på for tiden 296 språk. Det legges inn i undervisningen over hele verden. Alt er det samme og skal styrkes med hjelp av Wikipedia.

Gratis kunnskap for alle en selvfølge uten Wikipedia

Videre utvikling er bestemt

Senere skal all informasjon styres innenfor den rammen som er lagt og som tjener den ene hensikt som er verdensdekkende kontroll. Her er Wikipedia helt sentral som bærer av det sanne budskapet - den kunnskapen som gjelder for alle står alt sammen i Wikipedia.

Det er fremmet forslag om at informasjonen i Wikipedia skal utgis som trykte bøker. I en verden som er styrt i bare en samlende retning er dette løsningen. Der vi skal ha frihet og likhet blir dette bortkastet.

Er man oppmerksom på mekanismen kan man unngå å bli fanget i fellen: Lag din egen kunnskapsbase og utvikle denne kontinuerlig.

Kvalitetsproblemer i Wikipedia

Sannheter, halvsannheter og styrt informasjon i blanding er summen av innholdet i gratisleksikonet Wikpedia. De hevder frekt og freidig at kunnskap og sannhet er en grunnmur i samfunnet. Men de har selv satt alle vanlige kvalitetsstandarder til side, for det er planen om en kontrollert verdensdekkende utvikling som styrer det som står der.

Vi ser nå at de gradvis bevisst styrer artiklene i en viss retning, unntar viktig informasjon, skriver sladder og ren løgn, og planter informasjon for næringsmessige, politiske eller andre formål. De er allerede alene om all informasjon og kan gjøre som de vil.

Målet er ikke å skaffe riktig informasjon, for de vil bare styre det du tenker. Dette er hjernevasking, og de bruker det til å forsterke sitt verdensbilde.

Wikipedia hører ikke på noen, for de er i gang med sin egen plan.

Wikipedia er automatisert men stemmer ikke

Alle rutiner er helautomatiserte nå. Tekst ble tidligere lagt inn med vanskelig wikitext som senere er erstattet med Visual Editor. Automatisk kan de sjekke, åpne, lukke, redigere informasjon, blokkere, overse, oversette, flytte, sjekke brukeres IP-adresser, kontrollere uønsket redigering, følge opp skribenter og alt skjer med automatiserte dataverktøy. De svarer aldri på åpne spørsmål for alt er automatisert.

Offisielt skrives alt innholdet av gratisarbeidende idealister, og de har skrevet alt som står der. Søker man på hvilket som helst emne får man hits på Wikipedia øverst på rekke og rad på praktisk talt alle språk. Skjer noe i verden er det lagt inn hos Wikpedia i løpet av minutter eller sekunder.

Det foregår ingen redigering eller sjekk av fakta, det legges direkte ut, enten det er resultater i sport, skytepisoder i USA eller informasjon fra offisielle organer. Flere ganger er informasjon "overraskende" kommet inn i artikler i Wikipedia før det er publisert offisielt.

"Kunnskapen" i Wikipedia inneholder sterke preferanser

Er man kunnskapsrik selv eller litt kritisk sprekker illusjonen om kunnskap med en gang. Når man ser hvordan stoffet lages og selv bedømmer innholdet finner man fort ut at det er all grunn til å holde seg unna, og finne ut av saker og ting selv.

Wikipedia preges av kommersielle og politiske interesser, og de har tydelige preferanser. Mange bedriftsbeskrivelser er lagt inn av bedriftene selv på en selvforherligende måte, og er overdrevent detaljerte og markedsorienterte med informasjon som bare kan komme fra innsiden av bedriften.

De har hauger med penger, ikke gi dem noe.

Sier du noe annet er det usant

Tidligere ble innholdet i leksikon kalt kunnskap, ut fra en ide om at man kan samle all kunnskap i verden under et sannhetsbegrep. Alle andre leksika forsvinner nå fordi Wikipedia øker sin dominans. Det går i retning av at man ikke lenger har alternativ informasjon noe sted. Man ser at alle andre leksika skyves til side, og det er bare rom for Wikipedia.

Tvilsomt om Store Norske Leksikon greie seg mot massive Wikipedia.

Lokal informasjon kommer i annen rekke

Wikipedia arbeider med å gjøre all kunnskap verdensdekkende og lik, og har en langsiktig intensjon om å fjerne alle lokale interesser og all lokal kunnskap, noe som ytterligere bidrar til å gjøre hensikten med prosjektet deres klar: De vil styre hva du tenker.

Ny leder Katherine Maher er ansatt i jobben som administrerende direktør i Wikimedia Foundation, nonprofit-organiasjonen som driver Wikipedia og offisielt støtter det store korpset av frivillige som lager stoffet i leksikonet eller kunnskapsbasen Wikipedia. Antallet er først anslått til 80.000, men er skrumpet først til 60.000 og til 30.000 nå sier de, noe som er umulig for utenforstående å mene noe om. De sier selv at de har hatt en krise. Maher er dataekspert, Wikipedia bruker LAMP stacks.

Katherine Maher er ny leder fra 2016.

Wikimetoden med frivillige er propaganda

Wikipedia blir offisielt laget av en lederløs samling av frivillige av ukjent kvalitet, og har som ambisjon å samle all menneskelig kunnskap. Alle som bruker Wikipedia vet at målet ligger langt fram.

De frivillige arbeider under pseudonymer, er plaget av konflikter seg i mellom, de holder på sitt, nekter vidsyn, holder nykommere unna og er 90% mannsdominert. Kvinner lager ikke artikler i Wikipedia.

Wikipedia driver ingen synlig PR for seg selv, men er åpenbart sentralt inne i den kontrollerte medieverdenen, for man finner dem igjen overalt med innlagte linker. De er tydeligvis også SEO eller Search Engine Optimized (søkemotor optimalisert) for de dukker opp uansett hva du søker på, og med mengder forskjellige hits.

Økende ukritisk bruk av informasjonen fra Wikipedia

Forandringen er liten på de årene som er gått, og det er imponerende at den engelske versjonen besøkes av så mange seere hver måned. Mange firmaer og nettsteder bruker informasjonen på Wikipedia uten kildekontroll eller normal kritisk vurdering. Hvis du googler eller stiller Siri, Google Assistant, Alexa, Cortana eller Now et spørsmål blir informasjonen ofte hentet fra Wikipedia og servert som fakta.

Wikipedia er ikke blitt et høykvalitetsleksikon, og det synes alle å være enige om. Hovedproblemet er ubalansert informasjon med for mye eller for lite, og autoritative artikler finnes ikke. Mange kontroversielle emner mangler eller det styres unna, og spesielle meninger tillates når det passer. Kvaliteten mangler rett og slett. Og bak det hele ligger en stor plan som de skal bidra til å gjøre virkelig.

Ikke redd dem, for de vet hva de gjør.

De skal redde seg selv

Wikipedia Foundation med sine 187 medlemmer og ny leder skal nå fikse opp i dette - redde stumpene og skaffe flere redaktører med faglig kvalitet. Om de lykkes vil tiden vise.

Mange bruker nå Wikipedia ukritisk, og Wikipedia har slått flate alle alternativer eller fått dem langt ned på søkelistene. Microsoft har droppet sitt Encarta, Britannica Encyclopedia skrumper inn, men Store Norske Leksikon lever ennå på et vis. At Wikipedia presser bort alle andre internasjonalt vitner om koordinerte tiltak og et ønske på høyt nivå om å la Wikipedia dominere og etterhvert ha et monopol for derved å fremme sin verdensdekkende plan.

Wikipedia er et propagandainstrument

Ser vi bort fra propaganda delen som det arbeides med er resten av artiklene problematiske. Vi trenger ikke en informasjonskilde organisert på denne måten i det hele tatt. Den er basert på tilfeldige forfatteres aktivitet, og er kunnskap basert på andres subjektive erfaringer. Kunnskap er ingenting verdt når den må syes inn i massive guidelines og redaksjonelle grep samt krav om nøytralitet som ikke overholdes. All ekstern kunnskap er for den enkelte av oss egentlig bare andres meninger.

Du lovet meg fakta og kunnskap, jeg fikk et propaganda sammensurium.

Verden er et stort og komplekst sted, og hverken Wikipedia eller andre kan greie å samle det vi kollektivt vet for det er subjektivt, og derfor ikke tilgjengelig. Slik massiv kollektiv kunnskap finnes ikke, kommer aldri til å finnes. Informasjon er av natur stokastisk og vil alltid være det. Forandring er stikkordet - følg med i utviklingen. Det du selv har erfart er den eneste ekte kunnskap.

Finn din egen kunnskap, ingen trenger Wikipedia

Finn ut selv det du trenger å vite og det vil gå deg vel. Bygg det opp fra bunnen av, hold det ved like og utvid det. Du er den eneste som alltid vet hva du trenger. Tenk bredt, ikke bli spesialist, men et menneske med universelle kunnskaper.

La oss smile ved tanken på at det er propaganda de driver med og at de har et ønske om å styre tankene våre.

Wikipedia har ingen ny kunnskap, og det er jo det vi alle skal søke etter.

De har også Scholarpedia som er redigert av eksperter som er enige med hverandre, såkalte peers - er dette alvorlig ment?

Finansieringen av Wikipedia

En liste over over store bidragsytere kan man se her. Som man ser er det en gjennomgående amerikansk deltakerliste med interessenter som vil at Wikipedias store verdensdekkende ambisjon skal videreføres.

Propaganda kalles dette - gjenta det millioner ganger så blir det sant.

Les også: