Slutten på jakt i skog på vidder kommer nærmere

Slutten på jakt i skog på vidder kommer nærmere

kategori: natur

Feil naturforvaltning for mye sau gir sykdom for hjortedyr og mennesker

De er i ferd med å fylle naturen med så mange sauer, kanskje flere typer beitedyr også, at naturlige ville dyr smittes av husdyrenes sykdommer. Naturlige hjelpere mot sykdom i naturen som rovdyr vil de ha bort. Resultatet er en kommende økologisk katastrofe.

Mange kjøttspisende mennesker er blitt skremt: Våre myndigheter fant et lite tall dyr i en reinbestand med en ny sykdom de kaller skrantesyke. Dermed ble alle omtrent 2000 dyr i bestanden felt. Det antydes at denne sykdommen kan smitte mellom arter og kanskje fra dyr til menneske. Kugalskapen som er samme type sykdom drepte omtrent 200 mennesker i England. Det er laget et skrekkscenario for hva som kan skje. Det er skapt uro. Er dette begynnelsen på en prosess med å få oss til å slutte å spise kjøtt?

Organisert sykdom over hele verden

Ser man nærmere etter så viser det seg at det er funnet sykdom på hjortedyr mange steder her i landet, og at det også er et internasjonalt problem. Over store deler av verden finner man sykdomsangrep på dyr vi jakter på og bruker til mat. I USA har sykdommer på hjortedyr spredd seg til mange arter i 25 stater, i Europa er det konstatert smitte i mange land og i Russland har man funnet antrax bakterier hos reinsdyr og holder på å vurdere tiltak.

Store mengder sau i et egnet miljø. Eller?

Sykdommen her skal være en variant av prionsykdom chronic waste disease. Prioner finnes i naturen og er proteiner som gir dyrene nerveskader og fører til død. Skrapesyke hos sauer er en slik prionsykdom. Konsekvensene kan bli enorme - ville dyr kan forsvinne som jaktobjekt og mat. Mennesker kan også smittes via kjøtt de spiser eller hvis de går ut i naturen.

Vi vet hvor sykdommen kommer fra

Det er klart at disse dyrene må være smittet av en smittebærer som finnes praktisk talt overalt. Våre myndigheter har gitt sykdommen hos rein navnet skrantesyke. Fagfolk stiller seg undrende til denne “nye” sykdommen, som kan være skrapesyke. Skrapesyke hos sau finnes i flere varianter, noen mer smittsomme enn andre, og foreløpig er de ikke antatt å være farlige for mennesker.

Det er ikke usannsynlig at sykdommen vi ser henger sammen med sauens rolle i norsk natur. Norsk sauehold er en ekstremsport med store negative konsekvenser for alle, og det kan se ut som vi ikke lenger har kontroll over sauens rolle i naturforvaltninga. Når vi må felle store reinflokker på frie vidder er det gjort fundamentale feil.

Masse prøver er tatt av hjortevilt, ingen av sau.

Sauer er gigantindustri

Hvert år sender vi avgårde over 2 millioner sauer ut i hard norsk natur og overlater dem til seg selv. Både fjell- og skogsområder får sauebesøk om sommeren, praktisk talt uten tilsyn. Det er bare her hos oss noe slikt er mulig. Dødstallene og hva dyrene dør av er det ingen som vil snakke om, for det vil avsløre hva som foregår. Ute i naturen finnes allerede flere hundretusener rein, elg, hjort, rådyr.

Frafallet i sauebestanden er stort, og det skyldes ikke ulv, bjørn, jerv og gaupe. Men det er rovdyrene som får skylden, med ulven i spissen, og den må bort, selv om det knapt finnes ulv her lenger. Offisielle tall sier at det er omtrent 90-93 ulv i Norge nå. At de skal gjøre store innhugg blant mer enn 2 millioner sauer, og er den alvorligste av alle årsaker, er meningsløst å påstå. Fagfolk hevder at der ulven finnes har man ikke prionsydommer eller svake dyr.

Ulven er et hatobjekt.

Men det er stor sannsynlighet for at vårt enorme utslipp av sauer i naturen skaper reelle problemer for hjortedyrene. Det kan være her årsaken til sykdommen er å finne.

Myndighetene er i tåka

Myndighetene (landbruk, mat, veterinær) har laget en ny sykdom på hjortedyr som de kaller skrantesjuke, men som egentlig er en variant av den gamle kjente sykdommen skrapesyke hos sau. Det vil bli funnet flere slike dyr med skrantesjuke, og mer felling må til. Vi konstaterer at vi har problemer med vår naturforvaltning og kommunikasjonen om saken. Myndighetene lar en stor mengde sauer slippe til i naturen og de overvelder alle andre skapninger der ute.

Det foretas nå prøver av vilt, men det tas ikke prøver av sau. Det kan være her årsaken ligger. Våre myndigheter må nå vise at de er til å stole på, og ikke skjule sine mulige feil. Det er relevant å stille spørsmål om naturen tåler så mye sau, og om sauesykdommer overføres til viltbestander og igjen til mennesker.

Vi trenger åpne faglige diskusjoner, ikke bastante påstander om nye rare sykdommer. Dette kan bli katastrofe for jakt på vilt i vårt område. Det angår også forholdet til jakt i framtida, og beiting av matproduserende dyr. En natur som er full av smittestoffer er noe nytt, og helt sikkert ikke sant. Vi kan ikke bare fjerne alle dyr i naturen, og dersom vi finner skrapesyke hos sau løser vi ikke det ved å slakte all sau i det området de beiter. Fornuftige, naturlige, økologiske løsninger er det vi trenger.

Nordfjella reinen er borte nå.

Vi skal ikke vite hva som foregår, eller vet de ikke bedre

Denne saken er foreløpig en lukket sak for de innvidde. Den må åpnes så vi alle får vite hva sannheten om sykdommer i naturen er. Ser vi begynnelsen på en prosess med å få bort fra naturen dyr vi bruker til mat? Det neste kan bli å forby jakt, både fordi dyrene vi jakter på kan være syke eller vi kan bli syke av å gå dit. Og hva er realiteten i forhold til de enorme saueflokkene? Skaper de sykdom hos ville bestander? Kan slike sykdommer overføres til mennesker? Skal vi slutte å jakte?

Her finnes uklarheter i mengder. Det må nøstes opp.

Fakta om skrantesjuke

Les også: