Sex er blitt primitiv og utfordrende

Sex er blitt primitiv og utfordrende

kategori: helse

Stopp og tenk over hva sex egentlig er

Vi er alle totalt sexfikserte, for påvirkningen er enorm. Store industrier som kosmetikk, porno, klær, film, mat og litteratur bruker vesentlige elementer av direkte og tildels rå sex. Et stort antall kvinner har gitt opp alle tanker om likestilling og lar seg utnytte av sexindustrien. Menn er med og oppmuntrer voldsomt med sin sexfikserte oppførsel. Det er ingen grenser for hvor langt man er villig til å gå for penger.

Narsissisme er en del av det seksuelle spillet, der egen nytelse og egobygging går inn. Det er en svikt i å oppnå intimitet med andre, ikke se at andre har egne behov. Narsissister er forelsket i seg selv, er selvopptatte og nyter seg selv framfor andre.

Kirkenes syndefall: Kjødets lyst er problematisk for kristne/jøder/muslimer

Lovregulert sex er absurd

Det er innført lover som regulerer seksuell aktivitet i forhold til alder, prostitusjon, kirken taler om synd og regulerer sex indirekte, det finnes sosiale konvensjoner, og sex er i det hele omfattet av følelser og ritualer som er lite logiske. Det eneste som er tydelige er det kommersielle presset, men det er som regel diskret og elegant, men likevel tydelig.

At synd skal eksistere som begrep i forbindelse med utøvelse av sex mellom frivillige deltakere er en fortelling som er laget for kontroll.

Tilbakeholdt sex en vinner.

Hold igjen og voks åndelig på det

Nei - ikke hvor mange orgasmer, men har man nytte av å holde igjen

Det er tid for ettertanke: hvor langt skal vi være med, er det aktuelt å endre vår oppførsel og gjøre sex mindre påtrengende og mer personlig? Sex er for noen en god og positiv sak i mellommenneskelige relasjoner, mens mange bare kjører på og grabber det de kan få. Det kan være naturlig og for utvikling av mellommenneskelige relasjoner eller et rått kjør, men sex-fikseringen er kommet svært langt, og det riktige vil være å utvikle tenkingen rundt sex til et modent syn der det er plass til mange dimensjoner. nes

Orgasmekontroll

Et bevisst forhold til seksualitet er nyttig på mange måter, og orgasmekontroll kan være det beste man lærer seg. Da lever man på kanten, man surfer på toppen eller man søker etter den høyeste topp som er mulig. Ekstreme varianter finnes, og historiene er mange om dette.

Kvinner er "big" i kommersiell virksomhet

Man kan gjøre orgasmekontroll alene eller sammen med en partner, og det går ut på å være seksuelt opphisset i en lang periode uten å nå orgasme. Å holde seg seksuelt opphisset over lang tid kan gi en behagelig, nytelsesrik tilstand og påvirke ens opplevde bevissthet og gi en god mental tilstand. Mange typer seksuell stimulering brukes når man skal arbeide seg opp mot nær orgasme, enten sammen med en partner eller alene. Man bygger opp , og reduserer så litt. Det er best å kjenne sin partner godt, så man kan vite hva som skjer og hva som passer. Er man alene kan man øve på å holde orgasmen tilbake, lære å kjenne sine grenser og bruke teknikken bevisst når en er med en partner.

Da kan man lære om sin egen kropp og få kjennskap til nytelsen man kan oppnå og kjennskap til erogene soner.

Andre kulturer med bevisste seksuelle teknikker

Coitus reservatus eller seksuell tilbakeholdenhet der man holder tilbake orgasmen er også en mulighet, av noen benevnt "carezza", som er en kontrollert seksuell union. Hindu Tantra og Yoga bruker uttrykkene maithuna og sahaja. Begreper og teknikker er også sentrale i arbeidet med å hjelpe hverandre i et seksuelt forhold, og komme over eventuelle vanskeligheter.

Balanse gjensidighet

I Tao seksuell praksis er tilbakehold av ejakulasjon viktig, og de mener det er nødvendig over lang tid, kanskje hele livet, for å vokse som menneske.

Elementer av spiritisme og forbindelse med universet kommer også inn her, og mange har det som sitt mål med seksuell aktivitet. Man kan da oppnå flyt, komme i andre mentale tilstander for læring av hva som helst og alle typer generell mental og fysisk aktivitet.

Fysiske virkninger av ejakulasjon

Virkningen ser ikke ut til å ha vært testet i forsøk, men etter sædløsning skal det ta 2-4 uker for kroppen å komme seg igjen, og det har derfor vært anbefalt at sædløsning skal man helt unngå - hele sitt liv. Kinesiske teknikker er svært bevisste på dette og anbefaler totalt avhold dersom man har ambisjoner om å delta i krevende fysisk og mental aktivitet. Hinduene integrerer seksualitet - den finnes jo i virkeligheten - i sin religion, yoga og annen aktivitet.

Religioner strever med seksualiteten

Alle våre religioner prøver å skyve seksualitet under teppet, innfører skyldbegreper og lager regler som setter press på alle. Totalt avhold er sannsynligvis mulig, noen kjente teknikker kan hjelpe, er man hellig nok er alt mulig: konklusjonen er at religion er et valg man tar og hvis man ikke tåler det så hopper man av. Hva er egentlig en religion i forhold til sex?

Jade egget er et redskap for å vekke seksuell energi, å holde sine seksuelle organer i god form og styrke ens kjærlighetsliv.

Normaliser sex i samfunnet

Det kommersielle presset basert på sex er uverdig med sin orgasmekultur og typifisert kvinnefokusering, menn er sløve medløpere, det skaper press, ulikheter mellom kjønnene og bringer oss bort fra normal mellommenneskelig aktivitet. Tenk over sex-saken for et bevisst forhold er godt.

Her kan du lese om åndelig union og kunsten å ha hellig sex.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

The New Joy of Sex: an imaginative, uninhibited, and entertaining guide to lovemaking based on mutual respect.

Les også: