Selvbestemmelse gir frihet

Selvbestemmelse gir frihet

kategori: frihet

Retten til selvbestemmelse er uinnskrenket for alle som vil

Du er ingen marionett som kan styres enkelt via andres instrukser. Ingen kan bestemme over deg og hva du skal holde på med. Det er vanskelig å forstå dette i det samfunnet vi lever i, for i praksis har vi gitt fra oss denne retten og følger de beskjeder vi får, og de regler som såkalt gjelder.

Les mer: Slipp unna grepet systemet har på deg.

Det er alltid ditt valg hvordan du vil leve livet ditt, forvalte dine økonomiske midler, hvordan du vil bo, hva du skal spise, hva du skal lære, eller om du skal ha jobb. Du står hele tiden overfor aktive valg du kan ta, og det skal ikke være automatikk i at regler følges.

Les mer: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Skanning på flyplassen er en ydmykelse, ingen finner på å ta noe med seg inn dit, bare bagateller stoppes. De driver en prosess for å venne oss til stadig større lydighet.

Systemtro gjelder

Nå følger vi systemet fra vi er født og helt til vi dør. Vi har betalt arbeid der vi gir fra oss retten til et selvstendig liv.

Det vedtas lover og regler som vi følger, men prinsippet om at den enkelte bestemmer selv er allerede innført ved at ens egen samvittighet står over alt og dette kan utvides til å gjelde i prinsippet alt. Benytter du deg av denne retten øker friheten. Ens egen samvittighet styrer man selv.

Det er det samme hva som står der, ingen av oss vet hva de kan gjøre og ikke gjøre, vi følger bare strømmen. Begynn med å lese tekstene og foreta valg: ikke delta hvis du ikke vil.

Selvbestemmelsesbegrepet har mange nivåer: individuelt og man har mange begreper å sortere etter som interessegrupper, lokalebefolkning i et område, folkegrupper, og det som er kalt nasjoner. Alle grupper er alltid tilfeldig dannet, og man kan tre ut av dem når som helst. Hvor vil man helst vil være bestemmer man selv.

Valgmuligheten er en realitet

Dagens samfunn formes av oss alle. Det er hver enkelts eget valg det dreier seg om. Blir man aktiv i sine valg bestemmer man alt dette selv uinnskrenket. Det kan bli som man vil når man tar retten sin.

Bli din egen herre gjennom positive valg.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: