Press for mer overvåking

Press for mer overvåking

kategori: frihet

Bredden i overvåkingen er skremmende

Det har alltid vært vanlig å overvåke politiske motstandere, men nå overvåker man alle. Det skjer visuelt på jobben, på offentlige steder, restauranter, kinoer, fotballbaner, bensinstasjoner, kaffebarer - overalt. Store samlinger av skjermer med bilder fra overvåkingskameraer overvåker alle arealer, alle personer, alt som skjer. Avanserte dataprogrammer registrerer all aktivitet, særlig det som er "unormalt", så man kan sette i verk tiltak. 99.9 prosent av alt dette er bortkastet - det er skjer ingenting. Det foregår derfor en massiv nedvurdering av oss alle.

Les mer: Teknologi skal bli vårt nye altomfattende fengsel for livstid.

nytt_norge_overvåking_mappe Våre politikere vil at grensen for overvåking skal heves: de vil at vi skal overvåkes mer og mer og mer. De vet ikke hva slags spill de er med på. Masseovervåking er et stort tillitsbrudd.

Det amerikanske senatet har (2015) vedtatt sin "Cybersecurity Bill Cisa 74 to 21" som vil tillate full innsikt i følsomme private data og personopplysninger uten informasjon til de berørte eller kontroll av noe slag. Storbritannia har også en slik lov. Vi kan vente oss det samme her, og PST kan da gjøre hva de vil uten å fortelle noe.

Les mer: Tilbakestående PST, og det er så trist at de er med på spillet.

Overvåkingen blir total

Det er stor oppmerksomhet rundt elektronisk overvåking via nettaktivitet, epost og betalingskort. Kroppsvisitering, visuell overvåking og adgangskontroll hører også med. Vi vet ikke hva som foregår, hvem som gjør hva eller om de er venner eller fiender. Vi vet ingenting om det som foregår, det er hemmelig, men alle forstår lett at de som vil kan finne ut hva de vil. Samtidig kan det hele være et mediespill for å avlede vår oppmerksomhet. Overdrivelsen i overvåkingen er kolossal, og kan bare ha som hensikt å sette oss i en mental tilstand der overvåking er normalt og noe alle må ha.

nytt_norge_overvåking_lytteposter_antenner Amerikanske lytteposter i Tyskland - finnes det slike poster her også? Hva er det de lytter på?

Alle jobber krever overvåking av de ansatte

Arbeidsgiveren kan få vite alt om ens bevegelser rundt på arbeidsplassen i løpet av en arbeidsdag, hvilke nettsider man besøker på jobben og og hjemme, hvor mye penger man bruker på alle mulige ting, ens telefonsamtaler, hvem man treffer, hva man skriver, politiske meninger, de kan få bilder av en og video - listen kan gjøres lang. Vi etterlater oss elektroniske, visuelle og fysiske spor over alt.

Politisk overvåking er bare begynnelsen

Politisk overvåking er å overvåke motstandere, men begrepet om hva som er motstandere utvides stadig. Alle som er i mot det som er uønsket av de som styrer er potensielle offer for overvåkning og kontroll.

nytt norge overvåking mappe Mange hadde mappe med overvåkingsinformasjon samlet inn ved spionasje og fysisk overvåking: noen så hva du gjorde og laget rapporter.

Politisk kontroll og overvåking er i full gang i Norge og internasjonalt, og har lange tradisjoner. Se f. eks. Jon Michelets bok om Mappa mi, USAs overvåking av nordmenn i Norge, EUs datalagringsdirektiv, overvåking av journalister, samt privat etterforskning som det er åpnet for i åndsverkloven.

Den tekniske utviklingen muliggjør nå total overvåking av oss alle. Enhver tar sine forholdsregler i den digitale hverdag vi lever i. Det er aldri for sent å gjøre noe med sin egen situasjon.

Les mer: Med VPN kan man privat gjøre det man vil der man er.

Politikk er viktigst, de kan overvinnes ved å finne ut hva de tenker. Anonymous er mest sannsynlig en CIA-operasjon. Hackere er en usynlig trussel akkurat som terrorisme og kan brukes som unnskyldning for mer overvåkning.

Les mer: Hacking kan stoppes, men brukes som unnskyldning for utvidet overvåking og kontroll.

Alle er med og alt er teknisk mulig. Risikoanalyser eller vurderinger "viser" at man ikke kan greie seg uten. Stadig flere ønsker anonymitet, og her kan du lese litt om det. Vi er inne i en spiral vi ikke ser enden på. Vi vet ikke hva som foregår, teknikken utvikler seg enormt, de etiske grensene senkes stadig, og alt er mulig.

Det er umulig å se hensikten med overvåking av oss alle. Masseovervåking er et stort nederlag for ethvert samfunn når ingen lenger er til å stole på, og alle overvåkes. Tilliten mellom oss er borte.

nytt_norge_overvåking_brummunddal I Brummundal fikk ikke politiet lov av Datatilsynet å overvåke befolkningen på gata. Er det håp for oss andre? I hovedstaden Oslo blir det mer og mer gateovervåking med kameraer.

Kanskje det i svært mange tilfelle dreier seg om tullete risikonanalyser som gjør at at man setter inn propaganda-tiltak for å vise oss at det finnes tenkte farer, ofte innbilte farer og mest av alt sløv tenking.

Slår du på en datamaskin eller en mobiltelefon eller viser deg i offentlig rom er du fortapt for de vet alt. Kjører du bil eller bruker kamera vet de om det, og smartklokker med GPS og sensorer er rene informasjonskanaler.

Nettet snører seg til og kommer til å kvele friheten vår om vi tillater dette.

Linker

Les også: