Nye smarte lokale bedrifter for lokale kunder

Nye smarte lokale bedrifter for lokale kunder

kategori: økonomi

Lokal forankring grunnlaget for alle

I det lange løp er lokale bedrifter for lokale behov i lokale markeder bærekraften i et samfunn. Mantraet om at man må ha eksport er med respekt å melde sterkt overdrevet, og for de fleste helt unødvendig. Her et eksempel på en beskrivelse litt tilfeldig valgt for en lokal bedrift Pallesen Sveis, Orre: "Vi er en lokal bedrift, noe som gjør at det meste av arbeidet vårt foregår i Stavanger, Sandnes, Bryne, Klepp, Jæren og store deler av Rogaland."

Det er helt feil at alle bedrifter skal være verdensdekkende, og de økonomiske effektene av det er negative og prioriterer de store, kapitalsterke bedrifter og knuser det lokale næringsliv.

Les mer: Verden er lokal.

Lokal er sterk og alt man trenger

Lokal tenking er framtidas tenking, kan gi nye muligheter og styrker. Helt nye modeller med sterkere sosialt, økologisk og bæredyktig tilsnitt gjør seg gjeldende, og nye spor er i ferd med å bli tråkket opp. Over hele verden er lokal styrke en faktor som det i økende grad satses på, da de helnasjonale og multinasjonale bedriftene er flyktige, ekstremt kyniske og flytter hit og dit etter eget hode og uten at det tas lokale hensyn.

Bristol Bike Project gir mange muligheter.

Lokale bedrifter som selv har kontroll over sin skjebne med eierforhold, marked, produkter og ansatte er løsningen for å unngå dette og de sosiale opprivingene som følger. Det har lenge vært framhevet som Tysklands styrke at de har en stor andel små bedrifter som er smarte og driver hovedsakelig i det lokale markedet. En svensk styrke som har vært nevnt er alle de fleksible og innovative kjellerbedriftene i Småland.

Omstilling (transition) til lokal virksomhet

I England og mange andre land har de såkalte Transition Towns med sitt Transition Network hatt en fin utvikling. Deres målsetting er lokal selvforsyning først innen energi, mat og lokale finansieringsløsninger, senere et sterkt nettverk av lokale bedrifter som leverer alt de trenger til lokalsamfunnet. Bevegelsen og ideene begynte med landsbyen Totnes og har siden spredd seg til store deler av verden. Gjennom lokale initiativ ønsker man å skape livskraftige samfunn hvor man kjenner menneskene i nabolaget, maten er selvdyrket og god og sunn, bedriftene betjener det lokale markedet, man tar vare på seg selv og sine naboer og miljøet er rent.

Ibiza: IbiZenEco er en naturbasert frukt og grønnsaks dyrker som leverer frukt og grønnsakskurver på Ibiza og Formentera, samt leveranser til restauranter og kokker.

Ny rapport om lokale foretak

Nå har Transition Networks REconomy prosjektet publisert en fantastisk ny rapport om den nye økonomien i 20 små foretak. De beskriver saken slik: "Velkommen til UKs topp tyve omstillingsorienterte sosiale foretak. De har en omsetning på NOK 35 millioner og gir arbeid til mer enn 100 personer. De er brilliante eksempler på at folk setter i gang i sitt lokalmiljø uten tanke pa internasjonale konjunkturer. " Rapporten tar utgangspunkt i en liste på 120 foretak i hele UK, og legger vekt på foretak som kan gjentas i andre lokalsamfunn. De viser nye måter å jobbe på, de er bærekraftige, har sosiale fordeler og delt eierskap samt tilbyr produkter og tjenester lokalsamfunnet trenger der de bor. Jobbene er for lokale folk inkludert frivillige som vil ta et tak og de handler mest med andre lokale foretak.

Det er link til rapporten nedenfor og vi tar med noen eksempler:

Dotdotdot Property

Firmaet har sosialt tilsnitt og tilbyr huseiere en tjeneste med å ta vare på hus som ellers ville stått tomme. De leier så ut husene billig til folk som tar vare på huset og er villige til å bruke 16 timer hver måned på sosialt eller frivillig arbeid. De oppnår sosialt engasjement og at hus ikke forfaller. Se link under.

The Bureau de Nutrition et Developpement (BND) er en NGO på Haiti som som ble startet i 1986 og nå gir inntekter til 3000 kvinner og støtter 500 gårder.

Bristol Bike Project

Målsettingen er å skaffe billig transport, skape et inkluderende verkstedsmiljø for frivillige og prosjektbrukere for å utvikle og dele ferdigheter, samt samle inn og redde gamle sykler fra skraphaugen og få dem i bruk igjen. De har en rekke tilbud som salg av reparerte sykler, reparasjon og service, kurs, utleie og har 40 frivillige som deltar i arbeidet.

De4Food

Firmaet er et kooperativ som kobler sammen lokale småprodusenter av mat og relaterte produkter med lokale konsumenter til rimelige priser ut fra en bærende ide om å oppmuntre til småskala produksjon og handle lokalt. Flere nye småforetak er startet som følge av dette. Bedriften har 6 frivillige og en leder med 20 timers ansettelse i uka. De har bestilling via nettbutikk og telefon.

Lokalt er best og for framtida

Lokalt engasjement, gode innovative forretningsmodeller og ønsket om styring av egen skjebne er med i den lokale utviklingen som nå skjer. Tenk lokalt, jobb lokalt og man har bedre styring. Lokale behov, lokale produkter, lokale kunder gir lokal styrke.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Pallesen Sveis

Dotdotdot Property

The Bristol Bike Project

De4Food

Den nye økonomien

20 ny økonomi bedrifter

Lokalsamfunn med positive endringer

Russere som produserer for det russiske markedet

Les også: