Ny teknologi gig økonomi lederen er en maskin algoritme

Ny teknologi gig økonomi lederen er en maskin algoritme

kategori: teknologi

Kunstig intelligens AI software maskinlæring leder jobbingen

Arbeidslivet er i dramatisk endring, og faste jobber er på full fart ut. Kostnadskutt, fleksibilitet og helt nye funksjoner er dagens orden. Gammel kompetanse dør med rakettfart: Gjør deg klar for ditt inntog i den såkalte gig-økonomien. Kanskje du takler overgangen, og får det bedre, men arbeidets nye natur blir skrevende for de fleste.

Nye tanker som sprer seg i arbeidslivet handler om datasystemer for styring av menneskelige ressurser basert på kunstig intelligens AI og algoritmer. Den voksende selvstendige gig økonomien med selvstendige arbeidere er kommet, og faste livsvarige arbeidsplasser har ingen framtid.

Gig økonomien overtar

Gig er et uttrykk hentet fra musikk og filmproduksjon og algoritmer er et sett instrukser i software. I gig økonomien ser vi i økende grad et samfunn av frie uavhengige kontraktører som arbeider kortsiktig på en arbeidsplass. Der varierer arbeidssteder og arbeidsoppgaver fra dag til dag etter kortsiktige behov - ofte bre timer. Eksempler er Uber, Manpower, mange sykehus, filmproduksjoner, konsert- og show-arrangører.

Trenden mot en fullstendig gig økonomi er begynt. Opp til 50 prosent av alle arbeidstakere vil snart være uavhengige kontraktører som arbeider kortsiktig på et sted, og som har flere steder der de jobber når de vil.

Les mer: Utvid mulighetshorisonten for livet hele tiden. Bevisst fokusert jobbing en fantastisk metode.

Gig kobles med tekbologi

I bedrifter tas nå nye systemer for styring av menneskelige ressurser i bruk. De er basert på kunstig intelligens AI, maskinlæring og algoritmebasert teknologi. Slike systemer kan gi hard styring av de ansatte som kan være et hardt brudd med det som har vært, men åpner samtidig nye muligheter i den nye gig økonomien. Noen vil ha deg i arbeid, men bare en kort stund om gangen.

Melder fra til sin leder via skjermen og får beskjeder samme vei.

Ressursforvaltning via menneskelige ledere eller datasystemer

Lederes metoder er fra tidligere basert på erfaring og intuisjon, og de bruker tradisjonelt sine menneskelige ferdigheter og oppfinnsomhet. De identifiserer muligheter, bygger team, tildeler oppgaver, måler resultater og gir tilbakemelding.

Dette er selvfølgelig ikke alltid presist nok. Maskiner med algoritmer og kunstig intelligens AI software kan gjøre det bedre på noen områder. Men la oss være forsiktige med det, og bruke fornuften.

Bruk av det de kaller kunstig intelligens AI og maskinlæring til å styre menneskelige ressurser i vanlige bedrifter er kommet langt. Dette programvare markedet vil vokse til nesten USD 15 milliarder innen 2020. Det er lett å ta fram et delt syn på dette, for feil brukt kan slike systemer gjøre en arbeidsplass umenneskelig, og deretter samfunnet umenneskelig. Men i gig økonomien kan det bli positivt, og til hjelp for de som ønsker en kortvarig jobb med kjappe gode inntekter slik at de kan beholde stor grad av frihet.

Bestill mat fra en gig restaurant.

Les mer: Ta kontroll over egen tid og gjøremål. Skillet mellom jobb, fritid og privat tid er kunstig ødeleggende.

Verden går bort fra faste jobber til gigs

Gig økonomien overtar, men ennå er over 50% av arbeidstakerne ansatt i tradisjonelle bedrifter, men med stadig hardere styring. Mer teknologi kan gjøre miljøet enda hardere. Et nøkternt syn på teknologi trengs, for vi skal ikke sluke alt rått. Teknologi kan gjøre verden umenneskelig, skape miljøer som ingen liker, og som skader oss. I gig økonomien kan egne valg bli det vanlige.

Mennesker kan ledes av algoritmer

I en tradisjonell bedrift skal man ikke utelukke at en dag arbeider man for en datastyrt maskin, at lederen er en maskin med en innebygget algoritme. Slik kan man med hard og ubarmhjertig styring løse mange lederoppgaver, og etablerte bedrifter tar nå i bruk denne modellen for sin heltids arbeidsstyrke. Man legger bare alle lederfunksjoner inn i algoritmene, i den såkalte kunstige intelligensen og kjører systemet konsekvent. Da er teknologien blitt problematisk og hard.

Uber er gig økonomi. Ingen er fast ansatt.

Gig økonomien overtar snart fullstendig

Folks moderne ønsker om å ikke ha en fast arbeidsplass vokser, og støtter opp om gig økonomien. Den digitalt baserte arbeider blir stadig mer mobil og arbeid kan i økende grad gjøres ad hoc: hva som helst hvor som helst når man trenger det og vil det. Har man god realkompetanse kan man gjøre det meste. Man slipper taket i begrepet fast arbeidsplass, og innstiller seg på fleksibilitet og nytte.

Vis måtehold og bruk teknologi riktig

Alle lederfunksjoner kan styres av algoritmer, drevet av programvare og kunstig intelligens prinsipper. Slik kan man sikre automatisk "work-on-demand" arbeidsstyrke. Det er mulig å bygge et system for å samle og håndtere arbeidsflyten av et “flash team” av både heltid og freelance arbeidere. En bedrift med et godt ressursprogram for menneskelige ressurser kan styre hardt eller dra sammen arbeidere av alle slag på noen øyeblikk. Den nye gig økonomien passer perfekt til å lage raske gode team. Der kaster man raskt ut de som ikke fungerer.

Hente menneskelige ressurser der de finnes. Trengs maskinlæring?

Nye tanker om mer fleksibilitet i arbeidet

Ressurs programvare inneholder algoritmer som kan brukes til å dele ut oppgaver til en hær av selvstendige næringsdrivende. De nye verktøyene gjør dem mer effektive og gir arbeiderne flere muligheter til å gjøre nye typer arbeid. Programvaren tar på seg lederoppgaver som planlegging og styring av strategiske prosjekter, og styrer ressursene dit folk vil jobbe og hvor lenge de vil jobbe.

Digitale forretningsmodeller kan koble et prosjekt til en algoritme som skanner tilgjengelige arbeidere med riktig kompetanse, tildeler jobben med et klikk, bruker maskinlæring programvare for stadig bedre å matche arbeidere og prosjekter. Programmet sporer og evaluerer det som skjer slik at den kan forbedre neste runde av tildelinger. Man kan eventuelt bli en gig arbeider i den bedriften man jobber i.

Systemet vet alt og bestemmer alt om menneskelige ressurser. Absolutt styring av alle må til.

Datamaskiner er bedre egnet til noen oppgaver enn folk er

Mennesker er forutinntatte og går i kognitive feller med hva de liker og ikke liker. De bruker intuisjon som ikke alltid er bra, og maskiner kan være mer presise. Men maskiner er basert på historiske data, og kan ikke forutse hva som skjer slik som mange mennesker virkelig kan. Maskinene er ingen erstatning for menneskelig skjønn og mangler evne til å håndtere mellommenneskelige relasjoner. De kan bare hjelpe til med bedre beslutninger ved mer ordentlig bruk av data.

Målet er å optimalisere ressursene og forene behovet for arbeid med hva folk vil være med på. I gig økonomien, i "flash" jobbing og for uavhengige selvstendige næringsdrivende, kan slik programmert ledelse fungere. I etablerte bedrifter er det vanskeligere, kanskje umulig.

Gode ledere er gull verdt, og de er vise som ugler.

Mennesker er best tjent med menneskelighet der teknologien alltid er vår underdanige tjener. Kunstige fraser som maskinlæring og kunstig intelligens brukt på mennesker er akkurat det: Kunstig.

Gig økonomien venter på oss alle, i gig økonomien står man fritt, den vokser og det er det beste. Teknologi kan være nyttig, og i vanlige bedrifter er gode mennesker som ledere en viktig ressurs. Vær kompromissløs overfor teknologi, og gjør den til en underdanig tjener for menneskene.

Les også: