Numerologi tegnenes skjulte krefter informasjon for de innvidde

Numerologi tegnenes skjulte krefter informasjon for de innvidde

kategori: natur

Gammel okkult kunnskap i bruk i religion mystikere frimurere

Våre medier forteller om en satanistisk elite som vil overta verden, og som viser oss symboler nærmest som en trussel eller varsel. Den skjulte eliten vil bestemme hva den nye tiden skal være, og de bruker tallet 666. Tallet 666 er sentralt, for det varsler om store endringer.

Mediene forteller også om hemmelige ritualer for frimurere og illuminati. Vi vet ikke noe om det som foregår i bakgrunnen, og alt kan være fortellinger laget bare for å fange vår oppmerksomhet.

Men scenen er satt for et nærmere studium av hva tegnene betyr og hva numerologi er.

Numerologi er tallenes tale til oss

Alle kulturer i verden har vært og er er opptatt av kunnskap om tallmystikk, og de tall og bokstaver vi bruker. Numerologi handler om sammenhengene i kreftene bak tall og bokstaver, og søker etter å få fram åndelige og mystiske relasjoner mellom tall og hendelser. Noen tall er lykketall, andre tall er farlige, og noen tall kan gi informasjon om hendelser eller hva som er best å gjøre.

Frans med 666.

Frans er den første pave som er Jesuitt. Paven knyttes til numerologi, han kan alt om numerologiens betydning. Han kobles stadig mot dyrets merke 666 i mediene. Varsler han oss eller er det noen som varsler oss om ham?

Fra 1968 er 911 nødnummer for telefon i USA, og i tråd med okkult symbolisme har tragedien 9.11.2001 vært satt i sammenheng med at nummeret er kjent når katastrofen inntreffer. Det kan også tolkes som en melding om at det kommer flere tragedier.

Jødene bruker numerologi intenst, katolikkene forsiktig utad

Kabbalah er velkjent, men den katolske kirke har alltid utad avvist innvidd eller magisk bruk av tall. Metodene skal opprinnelig ha kommet fra grekerne, babylonerne og gnostikerne. Men begge har alltid innsett at tallene i den hellige skrift har magisk betydning, og kan være til stor hjelp i tolkninger av skriften.

Hvilken rolle har paven egentlig. Er han mer enn han vil gi inntrykk av?

Tradisjon for bruk av tall finnes overalt - eksempler

8 er hellig, jødene brukte 8 lys, og feiret høytider i 8 dager, omskjæring skjedde den 8ende dag

888 er Jesus spesielle tall og motsetningen til 666 som er dyrets tall.

Tallet 5 handler om skjulte ting, og 5 er også om terror og lidelse.

Tallet 6 handler om fristelse og synd.

Romerne delte tiden inn i 8 dager, den 9 dagen gikk de til marked.

9 personer er kommet levende inn i jødenes Paradis.

10 er et tegn på fellesskap.

David Bowie sa selv han var magiker, mystiker. trollmann. Han ville ikke være en alminnelig mann.

Glemt og skjult kunnskap

Mengder kunnskap fra fortiden er glemt eller skjult, og gir spesiell innsikt på åndelige områder knyttet til tro og overnaturlige fenomener. Kildene til denne kunnskapen er mange: munker fra middelalderen, romerske historikere, kaldeere, egyptere, grekere, hinduer, jødiske rabbier og vår tids magick forfattere. Sjekk ut Aleister Crowley som var en av de viktige skribentene i moderne tid. Alle ideene henger sammen i et numerologisk hele.

Den grunnleggende betydningen av tallet 1 -en- er begynnelse og renhet. Når tallet gjentas betyr det dobling i styrke.

Alt handler om sammenhengen mellom tall, ord og fraser og ideer, astronomi og musikk med sine frekvenser. Det er utviklet store kompliserte systemer med tolkninger av religion der bare de innvidde mystikerne vet hva som er rett.

Viktige tall er 11, 13, 33, 666

Et populært symbol er tallene 666 som i numerologien står for dyrets merke, og kan være et symbol for Antikrist eller Djevelen som skal komme inn blant oss. Det er også tallet for det første ordet i skapelsesberetningen i Bibelen - i begynnelsen - gjort om til tall.

Et annet syn på dette er at dyrets merke 666 er framveksten av en overnasjonal valuta, eller at Jesus kommer tilbake, og at tiden er slutt og verden går under i en katastrofe. Dyrets merke vil da finnes i pannen eller på høyre hånd på de fortapte. Det finnes mange andre tolkninger av 666, for bruk av symboler og deres tolkning er komplekst.

Kaldeerne med de babylonske hengende hager var kjent med numerologiens mysterier.

Vindu mot framtida

Numerologien står sterkt hos mange med sine muligheter til å se framtida. Det dreier seg om spådommer om livet, hell og lykke, liv og død, store hendelser i verden samt til og med oppdagelse av tyveri.

Numerologien har kraft i seg

Noen tall og tallkombinasjoner er kraftigere enn andre, og ofte er det bare esoterikerne eller de innvidde som har innsikt i dette. Tallene 7 og 9 regnes i folketroen som lykketall, og 13 bringer ulykke. Noen tall er fullkomne og vennskapelige, mens andre er uvennlige og ufullkomne. Tall og bokstaver settes sammen i tabeller som man bruker for tolkning, og man kan da finne et ords tallverdi.

Amerikanske presidenter bruker alle 666 tegnet.

Mange sivilisasjoner har gjort numerologi til stor kunst

Numerologi har hatt stor betydning i mange sivilisasjoner for kommunikasjon, spådommer og styring av samfunn og skjebner. Eksempler er arabere med abjad, jødisk kabbalah, tibetansk buddhisme og flere indiske sanskrit varianter. Ikke minst har Illuminati eller frimurerne fått mye oppmerksomhet med numerologi med de kjente symbolene tallene 11, 13, 33 og flere. 33 er øverste nivå hos frimurerne.

Greske Pytagoras arbeidet også med dette, men var mer opptatt av tallenes matematiske sammenhenger og geometri. Oddetall, partall og talls egenskaper som handler om orden, struktur og relasjoner mellom tall og de fysiske størrelser i verden. Matematikere søker etter sammenhenger mellom tall, og er oftest strengt faglige i forhold til de matematiske relasjoner. Men også han laget en kalkulator for overgangen mellom tallene og ord.

De matematiske sider av tallene er et eget studium med stor variasjon og kompleksitet.

Her er link til vår Pytagoras og Chaldeanske kalkulator.

Kabbalah ekspertene som tolker skriftene fra Jahve mottas med æresbevisninger over alt. Religion er alt for jødene, det bærer samfunnet fullt og helt.

Jødenes Kabbalah

Jødene har utviklet et komplett vitenskapelig system med numerologi og tilhørende religiøse tekster, uavhengig av matematikken. De mente denne kunnskap var mottatt fra Gud, og de har tekster med komplisert innhold som bare kan tolkes av rabbier.

Gematria er et assyrisk-babylonsk-gresk system for alfanumerisk kode/siffer som ble tatt inn hos jødene. Det setter numeriske verdier på ord og fraser fordi man tror at ord og fraser med identiske numeriske verdier har forbindelse med hverandre eller til tallet selv i forhold til meldinger fra gudene, naturen, en persons alder, kalenderåret eller andre forhold man vil undersøke.

Pytagoras fant matematisk innsikt, viste sammenheng mellom ord og tall med sin kalkulator, og bygget kunnskap om mange sammenhenger.

Det finnes flere slike systemer for numerologi: gematria, notarikon, temurah, pytagoras, cheldeansk som alle er varianter av det samme: Man velger det man liker best, det man har mest innsikt i eller kombinerer dem.

Lær om hemmelighetene og kreftene bak tall og bokstaver

Finn ut hva de kan si en og gjøre for en. Følg med om de er i bruk blant andre, hva de brukes til, og man går spennende tider i møte. Grunnlaget for alt er synet på at tallene og bokstavene i numerologien har sammenheng og betydning for det som skal komme. Studerer vi det grundig, kan vi finne sammenhengene og være forberedt. Se etter tallene og ordene de bruker - det kan være et varsel. Eller er alt bare overtro? Hva tror du?

Linker

[Hva er numerologi? ](http://www.numerologensverden.no/hva-er-numerologi/ Hva er numerologi)

Symboler styrer verden.

Les også: