Norsk mat lages i andre land

Norsk mat lages i andre land

kategori: helse

Vi vet lite om hvor maten vår kommer fra

Norge har matttradisjoner vi har levd godt med i mange hundre år. Matpakken er en av disse, og med rike kombinasjonsmuligheter. En fornyelse som følge av utviklingen er vanlig, og ønsket av mange, mye nytt er kommet, men noen forbedring er det ikke blitt.

Nå sklir det mildest talt ut. Vi er ikke bevisste på hva vi spiser. Vi lar alt mulig gå an i matveien, vi har ingen prinsipper og faste normer lenger. Markedsførerne er de store informantene for folket. Deres metoder er kraftige og intelligente, men har ofte feil utgangspunkt. De vil selge sine egne produkter uten at de ser konsekvensene av det de gjør. Det er ikke fremmedartet mat som er et problem, men det at vi ikke lenger er nøye på hva vi spiser, metodene som brukes og hva maten faktisk inneholder. Junk food er blitt OK i ly av avansert behovsorientert markedsføring.

Les mer: Lokal mat er den beste mat å bruke.

Likegyldigheten overfor ernæring er stor

Å gå rundt i de tilnærmet monopoliserte matbutikkene her i landet er ikke en dyp glede. Det er som å gå i tåka, for vi er helt likegyldige og sløve i forhold til mat. Å handle mat er ingen stor opplevelse for oss, for vi vet ingen ting om matens innhold, opprinnelse, smak, gode sorter, kvalitet, behandling, oppbevaring og de utallige muligheter for tilberedning. Kanskje noen få av oss har peiling og bryr seg reelt om hva de spiser. At smakstilsetningene dominerer, fortykningsmidler er vanlige, at vi sprøyter plantene med helsefarlige stoffer og at mange jordbruksarbeidere i andre land er slaver er vi helt ufølsomme overfor.

Han blir syk av sprøytinga uten beskyttelse, og etterpå spiser vi det uten beskyttelse - det er godkjent av myndigheten.

Fra tid til annen hører vi at nordmenn vil ha norsk mat, men tallenes tale er klar: Vi spiser stadig mindre lokalt produsert mat.

Les mer: Norsk mat et mirakel med framtid.

Lokal mat er velprøvet mat

I et område skal man dyrke den maten man trenger selv, det er en god leveregel. Det har med egen bevissthet og styrke å gjøre, uavhengighet, og ikke minst kvalitet og egne valg. Da kan man også velge selv hvordan man vil dyrke maten, og bestemme alt om mat selv. Naturlig økologisk mat kan bli en selvfølge.

nytt_norge_mat Store lastebiler kommer fra hele verden med mat, transportkostnadene er lave, produksjonen billig og det gjør enhetskostnadene lave.

Mindre og mindre selvforsyning

Norge dyrker bare omtrent 40% av den mat vi spiser, trenden er synkende, og verdien av importert mat i tiårsperioden 2000 til 2010 ble doblet til en verdi av over 34 milliarder. Vi er altså totalt avhengige av andre, og lever på deres nåde. Det foregår en daglig massiv transport av matvarer inn i vårt område, og stopper dette opp en dag blir det trøbbel.

Internasjonale handelsavtaler vi inngår spiller stor rolle, og binder oss kraftig for våre politikere og byråkrater inngår sløve matavtaler om import i politiske avtaler. Det er god grunn til å tenke over hva dette innebærer, for ut fra et risiko- og ernæringsperspektiv er dette kortsiktig i beste fall.

nytt_norge_slakt_dyr Det er mye myter og noe løgn, men de store produsentene knuser de små på alle områder. Norsk jordbrukspolitikk er sterkt politisk styrt, en mastodont.

At man skal dyrke maten man spiser i eget område er en selvfølge, for mat er liv. Man blir som man spiser, og vi har lokale varianter som er gode for de som bor her. Dyrker man ikke mat blir man sårbar om noe skulle skje, og konsekvensene ved feil og stopp viser seg umiddelbart.

Mat handler om personlige valg. For ens egen del er det lurt å engasjere seg - det kan faktisk dreie seg om ens liv.

To bøker om emnet mat er:

Les også: