Artikler > Natur

Varmen stiger ikke du er ikke heit du brenner ikke opp

Av Einar Eldøy 9/20/2021

Forstå temperaturen du kjenner

Jordas viktigste tall er temperaturen som skal stige 1.5 grader i snitt, FN sier 2.7 grader, kanskje for å forsterke faren. Det vil gi oss alle problemer, og føre til at vi blir heite og stekes. 5 organisasjoner publiserer temperaturen på Jorda, to får tall fra satelitter. Tre får tall fra målinger på Jorda, mest fra skip ute på havet. Den amerikanske hav og atmosfære administrasjonen NOOA steller med landtallene. Alle tallene justeres uten at de sier hva de gjør med dem.

Temperaturene de bruker måles i et nett med firkanter som dekker hele Jorda. Størrelsen er 5 grader ganger 5 grader, i alt 2952 firkanter med hver sin temperatur. Firkanter med bare sjø er 50.3 % av firkantene. Sjø dekker over 70% av Jordas overflate. Alle firkantene måles ikke hver gang, og det er mange firkanter som aldri måles.

De tar tempen der det er mest praktisk og varmest

Målingene er viktige for de gir penger til de som arbeider med klima. Det er slik at jo høyere temperatur jo mer penger kommer, fordi da er problemet størst. Men fra 1960 er over 60% av Jordas målestasjoner fjernet. De fleste fra er fra de høye, kalde og vanskelig tilgjengelige områdene på Jorda med lavere temperaturer. Det gjøres nå flere målinger over byene og de tettest befolkede områdene på Jorda. Jo flere folk det er på et sted dess varmere er det, for folk bruker mye energi. Det er færrest målinger i Afrika, Sør-Amerika og Antarktis. I Sydishavet er det minimalt med målinger fordi her er det lite skipstrafikk.

Målingene er ikke offentlig tilgjengelige, hverken de direkte avleste tallene eller de justerte tallene. Det er ikke enighet om hvordan denne temperaturen skal måles, eller hva den egentlig betyr.

Hei - slik lages altså tallene. Følg med, for det kan bli varmt her på Jorda.