Artikler > Natur

Syntetiske kjønnsidentiteter et skalkeskjul for transhumanisme

Av Einar Eldøy 25.9.2023

Kjønnspropaganda handler ikke om kjønn, men ny kjønnsløs seksualitet kommersialisert

Menneskene er av to kjønn. En person fra hvert av disse to kjønn møtes og lager barn ved seksuelle prosesser. Slik reproduserer vi det store flertallet barn. Det kan ikke bestrides. Noen ønsker syntetiske kjønn og at vår forståelse av kjønn skal bort, at vi kan bestemme at kjønn er syntetisk bestemt og gjort til hva som helst. Norsk lov har allerede åpnet for dette åpenbart forvirringsledende tiltaket. Noen kan likevel ha nytte av en slik lovåpning. For små barn er det forvirrende og destabiliserende å velge kjønn uten å ha peiling på naturlig seksualitet.

Mange diskusjoner og argumenter kan føres angående kjønn

Vi har vært engasjert i snakk om kjønn i tiår og lenger, spesielt når det gjelder de nye syntetiske kjønnsidentitetene. De er helt konkret fremmanet av det tekno-medisinske komplekset. Årsaken til at dette skjer er mange. Noen - de har foreløpig ikke stått fram - vil ha kjønnsbegreper som er av-seksualisert. Verdens to menneske-kjønn skal forsvinne og bli ett nøytralt. For å få til en overgang introduseres en rekke begreper innen syntetisk kjønn. Dette er midlertidig. Målet er å fjerne kjønnsbegrepet. Alle skal da være uten kjønn. Seksualitet blir en lek uten annet formål enn nytelse, men med store kommersielle muligheter. Reproduksjon overlates til teknologene og nye genteknologier.

Kjønn skal bort og ny teknologisk høynytelses sex skal skapes

Dette er en nøytralisering av de naturlige, vanlige, kjente kroppsfunksjonene våre to kjønn har. Det rammer mest kvinnene som mister sin identitet fullstendig. Dette er en distraksjon fra den tekno-medisinske industrien og handler om kroppsisolasjon og skal føre til transhumanisme. Denne er mye omtalt, men er fortsatt i sin spede begynnelse.

Det er denne transhumanistiske industrien vi bør kjempe mot. Industrien har bygget et lovlig menneskerettighetsapparat for å endre artsgrensene våre. Norge er med, og det er ikke bare to kjønn i Norge lenger. Dette har ingenting med friheten til å ytre seg å gjøre.

Kvinner vil merke konsekvensen av dette i alvorlig grad

Kvinners rettigheter blir stjålet fordi virkeligheten blir dekonstruert. Når vi håndterer nye rettighetsrammer og aksepterer dem, så ignorerer vi angrepet på virkeligheten på egen risiko. Hvordan kan kvinner ha rettigheter hvis de ikke er en del av den naturlige menneskeheten? Det skjer hvis kjønnet vårt, som er grunnleggende for vår menneskelighet, blir ødelagt.

Den nye transhumane verden er uønsket

Kvinners reproduksjon blir da flyttet til teknologisektoren som en del av et transhumanistisk paradigme. Kvinners helt kjønnsbaserte menneskelighet blir tatt over av markedet i form av tekniske produkter, og kvinner og menn blir dehumanisert. Dette er et spørsmål om menneskerettigheter for mennesker som er marginaliserte, kontra rettigheter for "transhumane" nye kjønnsløse og avseksualiserte transhumanister. .

Den teknomedisinske industrien går inn for en dekonstruksjon av mennesket som art. Vårt grunnlag i seksualitet - det som forbinder oss med virkeligheten og hele biosfæren er kjernen i saken. Kjønn er ikke problemet og sex er ikke problemet. Avhumanisering av menneheten er problemet. Teknologene vil overta verden. Vi trenger dialog om om hva transhumanisme skal være i samfunnet vårt.

Vi må fortsette det pragmatiske arbeidet fram til full likestilling mellom de to seksualiserte kjønnene naturen har gitt oss. Her er vi ikke i mål. Kvinner er de undertrykte i vårt samfunn, og samfunnet trenger en bred opprustning i forhold til den sexisme vi alle ser. Språkbruk, lover, arbeidsliv, kommersialisme, politikk og mer trenger opprydding .

Photo by Anna Shvets