Artikler > Natur

Sirkulærøkonomi ligner på naturens bærekraftige metoder

Av Einar Eldøy 4/5/2022

Sirkulærøkonomi gir bærekraftig bruk av Jordas ressurser

Naturens metoder og modeller er på mange måter fantastiske, og noe i den retning kan være nyttig for menneskene. Sjekk hvordan naturen lager produkter, hvor lenge de varer, hvor mye avfall de etterlater seg. Tenk deg så produkter som varer evig, aldri blir umoderne eller slites ut.

Vår økonomiske modell nå kalles linjær. I den linjære økonomien har vi stort uttak av ressurser, lite effektiv produksjon av varer, stort forbruk og deretter kaster vi produktene. Vi kjøper mengder med nye produkter lenge før levetiden er gått. Vi burde være skamfulle.

Vi gjør en del positivt arbeid allerede. Vi brenner søppel i flere av de store byene våre og bruker varmen til å varme leiligheter i blokker. Noe avfall komposteres, og mye plastflasker gjenvinnes og plasten brukes igjen. En del treverk males opp og blir til bygningsisolasjon. Verdens metallindustrier innen stål og kobber er store gjenbrukere av metall. Gamle biler finnes i mengder, og mange selges som brukte deler til reparasjon og resten går til skrap og resirkulering. Vi må ha mer av alt dette.

Dette er den gamle linjære økonomien, og det er ikke godt nok. Et helhetlig system mangler.

Sett deg inn i begrepet sirkeløkonomi

Men det vokser nå fram en ny helhet - en optimal sirkeløkonomi. I den nye sirkulærøkonomien finnes en samlet metode for resirkulering, gjenvinning, reparasjoner, lengre produktlevetid og mye mindre avfall. Det er nye tanker, ny mentalitet.

Den nye sirkeløkonomien har en framtid fordi det er logisk, naturlig, fornuftig og økonomisk klokt. I sirkeløkonomien brukes alle ressurser igjen og igjen der det er mulig. Alt som går inn i et produkt skal om mulig gjenbrukes i en eller annen form. Dette krever nye økonomiske konsepter, ny mentalitet og nye forretningsmodeller. Søppelfyllinger er det første som skal bort - det blir ventelig nærmest forbudt.

Sirkulærøkonomien lover oss like mye eller mer produksjon enn vi får i dag, men med langt lavere ressursforbruk. Å produsere noe nytt av avfall er en viktig del av et sirkulærøkonomisk system. Men det handler også om å bruke så lite av ressursene som mulig, tyne mest mulig ut av dem, og bremse ned tiden det tar før noe ender som avfall.

Alle skjønner fort poenget og målet med en sirkeløkonomi

Sirkulærøkonomi er egentlig et enkelt prinsipp. I dag høster vi ressurser, produserer og selger varer av dem, bruker varen og kaster den etterpå. Hvis vi kobler første og siste leddet slik at vi høster igjen det vi vil kaste, bruker vi mindre ressurser. Vi får en sirkulær modell.

Virkeligheten er tyngre. Begrepet sirkulærøkonomi er omfattende og krevende å definere fullt ut - se på det mer som et prinsipp. Tanken er å bruke mindre ressurser uten å få mindre produkter, og denne tanken har appell både blant miljøvernere, klimaaktivister og forretningsfolk.

Sirkulærøkonomi er blitt et populært ord. Det betyr et regenerativt system der det går et minimum av ressurser inn i produktene og et minimum av avfall eller utslipp ut.

Sirkeløkonomien har tre prosesser: bremse, lukke og minske

Bremse handler om å holde ressursene i virksomhet så lenge som mulig. Produktet skal vare lenge, så tiden det tar før det må kastes og erstattes av nye ressurser bremses ned.

Lukke handler om å lukke kretsløpet – bruke ting om og om igjen. Overskuddsressurser brukes til ny produksjon, og slik fortsetter prosessen.

Minske er at man «smalner» området for ressursbruk og bruker så få ressurser som mulig av alle slag, både råstoffer, kraft og tid. Det viktige er å bruke minst mulig ressurser inn og få minst mulig avfall og andre negative konsekvenser.

Vi er på jakt etter et system som er likt naturen

Målet er å bli lik naturens tilgang og fjerning. Vi har noen elementer nå, men mangler mye, og må finne problemområdene og løse dem. Det kommer mye nytt og innovasjon av mange slag. Eksempler er Airbnb, streaming av film, ebøker/lydbøker, effektivisering med dataprogrammer/apper, reparasjoner av sko og klær, telefoner som varer i 10-15 år, biler i 20 år, bildeling, modulbaserte bygningsdeler fra fabrikk, momsfritak for reparasjoner, bruktavdelinger med brede tilbud, reiseutstyr som varer hele din levetid ... osv.

Det dreier seg om å tenke nytt og bærekraftig, produsere og bruke slik naturen gjør det. Det vil ta tid. Tankene og praksis vokser nå fram i sirkulærøkonomien.

Link

Nettsted for sirkulærøkonomi Cirkulærnytt cnytt

Reising i framtida Horizon