Artikler > Natur

PLURALISME: Syntetisk kjønnsorientering eller natursex

Av Einar Eldøy 7.7.2024

LGBTQQIA+ PRIDE kommer ut blant oss med heseblesende aktivisme

For forplantingsformål har menneskeheten to kjønn. Ut over det kan man jo med gjensidig frivillighet egentlig gjøre hva man vil, og det er en forutsetning at alle mennesker vises full respekt. Ut fra denne bakgrunn er det viktig å stanse kjønnsindoktrinering og medikalisering av barn. Det påvirkningstrykket som foregår nå kan gi svært mange barn en framtid i tvil og mentale sår. Medisinsk behandling av barn med seksuelle formål er å betrakte som eksperimentering, og er oftest irreversibel. Fokus må være på å være den man er og føler seg, og å skape trygghet omkring det.

Ingen vet hvor mange personer som hører inn under det "voksende" begrepet LGBTQQIA+ (den andre Qen står for questioning). I Norge har vi ingen tall for dette. Våre politikere går fram som om et nytt kjønn er hovedtemaet i norsk politikk. Det er ingen debatter om saken, aktivister får råde grunnen når det ene forslaget etter det andre legges fram. Nå har vi et tredje kjønn, og lover skal justeres for å ta høyde for dette.

Kampen for likestilling er uten betydning nå, men husk at det er mye ugjort der

Verden har lenge vært preget av kjønnskamp. Kvinner har ennå ikke oppnådd likestilling. Mange vil nå ha fri sex med frihet til å gjøre hva som helst innen sex. Det er den egentlige diskusjonen verdens samfunn burde holde på med: Hvorfor kan vi ikke ha fri sex? Det finnes en rik litteratur om emnet, det er mange meninger og muligheter.

Men fornuften må råde, frivillig fri sex mellom parter er en ting, fullstendig frihet i forhold til sex kan være noe helt annet, og svært dramatisk i forhold til dagens normer og regler. Vi trenger rammer slik at ingen tar skade av det som skjer. Overgrep er likevel alltid mulige, men kan dempes med god moral og høy etikk.

Dagens kjønnsdebatt har en viktig kamp for full likestilling for mann og kvinne

Arbeidet for likestilling mellom de to kjønnene vi har er viktig og må fortsette. Arbeid for aksept og alminneliggjøring av homofili og lesbiske relasjoner er i full gang og må fortsette. God behandling av transkjønnethet og andre uttrykk for menneskelig kroppslig seksualitet er ikke kommet i gang. Vi må alle delta i en stor mentalitetsendring for å få det til. Et nytt begrepsapparat må bygges opp og aksepteres bredt.

Men å lære barn tidlig om sex - altfor tidlig? - har politiske overtoner om en type samfunn man ønsker. Da må de som vil ha slike endringer vise seg fram og tydeliggjøre sine ønsker.

Alle skal vises respekt og kunne leve som de vil

Det er klart at vi ikke er i mål med hva sex og kjønn skal være. Det er fremdeles mange land i verden med forbud mot de nevnte, og homofobi forekommer i vårt eget land. I mange land finnes juridiske regler som forbyr mange aktiviteter, mens i Norge er dette juridisk avklart, selv om praksis henger etter. Men utviklingen er i gang, og vi har organisasjoner over hele verden som arbeider med disse sakene, hver på sin måte.

Nå er det nye tanker om kjønn: det heter at du er den/det du føler du er, og du lever i et av mange mulige stadier. En bok om en gutt som mente han var et neshorn og forlangte å bli tatt alvorlig ble en internasjonal bestselger.

Bak det hele finnes en internasjonal finansiering

Når PRIDE i Norge har omtrent 50 ansatte kommer det penger til organisasjonen. I USA er navngitte filantroper blant de som gir penger til aktivitetene. Aktivitetene er styrt ovenfra, men det er ikke klare kilder til aktivitetene vi ser nå. Vi vet ikke hvem som står bak aktivitetene, og hva kortsiktige og langsiktige mål er. Det jobbes i det skjulte med å endre vårt forhold til kjønn.

Initiativtakerne presser fram ny oppmerksomhet og frykt: Skal Pride rammes av flere terroraksjoner? Skal Pride stoppes - er ikke PST informert?

Den seksuelle revolusjon som fant sted på 1950/60-tallet var ingen suksess

Det er en fordel å ha levd lenge for da har jeg sett det før: Pride, LGBTQIA+ presenteres som om det er noe nytt. Det er ikke det. I slutten av 1940-årene fikk to professorer ved universiteter i USA ture fram som de ville, og det de foreslo fikk stor oppmerksomhet. Det var den seksuelle revolusjons fedre Alfred Kinsey og John Money. I 1950-årene startet deres skrifter og liv en seksuell revolusjon som etablerte homokulturen og åpnet for flere rettigheter. Men den kampen er ikke ferdig kjempet.

Kinseys og Moneys begreper om seksuell utvikling og nye begreper ble desverre hemmet av deres egen personlighet med forskningsjuks og bisarr personlig oppførsel. De snakket om religionenes "veisperringer" som hindret åpenhet om seksuell virkelighet og holdninger. Tema var også barns formbarhet i forhold til sex og kjønn. Liberalisering av reglene om pedofili og seksuell stimulering av barn, sexforandringer og kjønnsidentitet var tema.

Alle skal føle seg elsket og kunne ha sex

Begrepene kjærlighet og respekt er en del av dette, og en fri og naturlig omgang mellom mennesker er ønsket. Alle skal kunne oppleve kjærlighet i sine liv, selv om det er vanskelig å innføre det som en menneskerett.

Nå presenteres en ny seksuell revolusjon som skal gjøre alle lykkelige. Juni er Pride måneden og det er marsj gjennom gatene, flagg og utrert kledde kropper. Regjeringen, Fotballforbundet, alle næringsdrivende deltar med stolte flagg, det er striper i gatene - regnbuens farger. Mediene følger saken som om de ikke har annet å gjøre. Hovedtemaet er kampen for LOVE - love for all. Men på grunn av overdreven aktivisme med nye omstridte temaer uten kjent eller angitt opprinnelse bygger det opp til avledning og uønsket strid.

Se på de kamper om kjønn vi allerede har i gang

I samfunnet vårt har kvinner - vi regner fra tidligere tider kvinner som ett kjønn og menn som ett annet kjønn - ikke vært tilfreds med rollene de tildeles i samfunnet. Det foregår en kamp for likestilling som ennå ikke er i mål - på langt nær. Det finnes også homofobi rettet mot homofile og lesbiske personer, en kamp som ennå ikke er vunnet klart nok. Mange land har fremdeles forbud mot homoseksuelle relasjoner. Aksept og likestilling ligger fram i tid, men der kjempes det godt og det er reelt håp om forbedring. Alt dette bør fortsette til kampene er vunnet. Dette er gode naturlige kamper som samfunnet kan bli bedre av å løse.

Det sniker seg inn unaturlige, uvitenskapelige, uønskete påstander

Men det er komplisert, for nå snikes det inn gamle forlatte synspunkter om personlig bestemt kjønn, kjønnsroller og sex. Det er de samme synspunktene som de to nevnte menn med professorstillinger ved amerikanske universiteter begynte å forfekte i slutten av 1940-årene. De hevdet at kjønn er et kontinuum, at kjønnsidentitet og sex har med egne holdninger og egen selvdefinert virkelighet å gjøre.

Skal babyer og småbarn ha sexundervisning

Vi opplever et stunt med å skrive om alle lærebøkene for barn og ta det nye lærestoffet inn i skoler og barnehager. Dette er totalt avslørende for prosjektet og knuser saken. Lærestoffet er dessuten totalt laget ut av fri luft og er fullt av forutsetninger som ikke holder og ikke kan godtas. Det må komme en gjennomgang av hva som er riktig og galt, og vitenskapelig og naturlig. Det er for mye aktivisme og vitenskapelige unøyaktigheter her til at det kan stå slik

Sex og kjønn har et naturlig grunnlag vi ikke kommer bort fra

Menneskeheten er en dimorf art. Utgangspunktet for alt er at en halvpart er kvinner og en annen halvpart er menn og at de kommer sammen for å formere seg. Menneskebarn går igjennom en utvikling fra barndom til en pubertet og en voksenform. De følger en kroppslig utvikling som er naturgitt. Det er meningsløst å mene at barn på to måneder kan få orgasme og har seksuell tilfredshet ved voksen berøring. Det er også meningsløst å blokkere puberteten. Det er lite å gjøre med dette, for slik vil det fortsette. Naturen vil alltid ha sin rett.

Den bakenforligende hensikt med dette er skjult. Noen aktiviteter kalles i dag pedofili, perversiteter og seksuell anomali. La oss alle samles om saken og utvikle den på et felles realitetsbasert grunnlag.

Kjønnsplan: Er norsk skeive det samme som engelsk queer?

Den norske regjering har laget en handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Det udefinerte ordet skeive er sentralt i dokumentet. Planen er altomfattende. Konsekvensene er ikke redegjort for. Grensesetting er ikke omtalt. Regjeringen vil endre folks personlige holdninger og meninger uten å si hvordan de vil gjøre det.

Organisasjonene bak LGBTQIA+, Pride og flere må følge spillereglene og ikke overdrive sin aktivisme. Påtrengende er et ord som er aktuelt å bruke nå. I som i intersex må også tas med, og noen har en A med for aseksuell - da blir det LBQTIA.

Folk følger egentlig godt med, når de får litt tid på seg. Aktivister er pyrrister - de oppnår bare Pyrrhos seire - det kommer ikke til å vare for det er ikke grunnlag i naturen og vitenskapen for dagens påstander. Det naturlige er der og kommer ikke til å gå vekk. La barna vokse naturlig og sørg for at det finnes tilbud om alt til de som vil ha det.

Menneskets framtid - med eller uten teknologi, hva slags sex skal vi ha

En dag i framtida kommer den ultimate debatten om sex og kjønn - alle kan gjøre hva de vil, praktisere hva de vil. Jeg skjønner ikke hva slags glede noen kan ha av det.

Tenk deg at dette ikke dreier seg om sex, men styring av menneskeheten i en transhumanistisk retning. World Economic Forum mener det. Omtale av AIDS er jo også sloknet fullstendig - hva skjedde egentlig her. Finn ut hva "poppers" er så vet du mye om AIDS.

Temaet LGBTQQIA+ er hett nå, men det naturlige er det varige.

Syntetisk sex identitet

Hva er en kvinne?

Regjeringens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold (2023–2026)

Regjeringen har lagt frem forbud mot konverteringsterapi

Kultur- og likestillingsministeren fekk utgreiing om tredje juridisk kjønnskategori

Photo by Anna Shvets