Artikler > Natur

OBS Grønnvasking er klimamote på overflaten

Av Einar Eldøy 10/12/2021

Vis naturen respekt og la alt bli naturlig grønt

Grønn propaganda er sluppet løs på oss. Noen sier alt de gjør er grønt, produktene deres er grønne. Men når det er tomt bak ordene kan vi bruke ordet grønnvasking om det de gjør.

Alt skal være grønt nå, vi skal ha et grønt skifte. Mange henger seg på moteord som dette. Vi har politiske partier i mange land som kaller seg grønne. Alt er grønt, begrepet utvides også til atomkraft, naturgass. Alle bedrifter har grønne produkter, alle mennesker vil være med på å gi verden et grønt skjær. Det grønne lyset skal inn over alt. Grønt er et bilde for det naturlige, og naturen er mangfoldig og kompleks.

Å kalle noe grønt uten reelt innhold er grønnvasking

Å bare snakke om det grønne skiftet virker mot sin hensikt. Noen ganger går bedriftene og politikerne for langt og lover helt umulige ting. Da blir det grønne gjort om til grønnvasking som reduserer omdømmet til grønt, naturlig og bærekraftig miljø. Vi ser grønne formuleringer om alle ting, til og med om biler. Men biler er ikke miljøvennlige i det hele tatt, selv om noen kan være mindre miljøfarlige enn andre. Vi har store forventninger til naturen og det grønne. Den er et ideal for oss, en drøm å leve opp til.

Nå har vi for mange som bare snakker om grønt

Bruk av ordet grønt står i fare for å bli et slitt moteord og billig reklame. Ordet brukes for å vise at man har tanker om naturen og miljøet, at produkter og tjenester er bærekraftige og ikke skader miljøet. Eksempler på påtatt grønnhet er MDG i Norge som mener de har enerett på miljøriktige løsninger, cruise båter med plass til 5000 passasjer som egentlig er miljøkatastrofer, sanitærartikler som er fulle av kjemikalier, mat som er sønderpreparert og ikke bør spises. Men alt er grønt uten å være grønt, det er grønnvasket.

Grønnvasking er i ferd med å gjøre hele ideen om en miljøriktig verden til latter. Det er en tung jobb å gjøre verden grønn eller miljøriktig. Bedriftene må vise realiteter, ikke bløffe med et tynt lag med grønnhet. I vår verden krever det mye arbeid å bli ekte grønn eller miljøriktig. Å bare snakke om grønnhet er lettvint grønnvasking.

Hva skal vi få med det grønne skiftet

Bedrifter som virkelig blir grønne og legger opp miljøriktig praksis kan få gode betingelser i markedet. Kunder og myndigheter blir fornøyde. Miljøhensyn og produktutforminger må være virkelig sanne. Naturlig grønne, i en naturlig verden.