Artikler > Natur

NY KRAFT: Energiutvikling kommer - sjekk biokjemisk katalyse

Av Einar Eldøy 24.6.2024

På sporet av nye energiformer for bred anvendelse

Å fange solenergi og bruke den til omgjøring av utvalgte stoffer til drivstoff og andre nyttige formål er en stor sak. Mange utviklere jobber med dette over hele verden. Kanskje det kan bli mulig å lage små lokale anlegg som produserer den strøm man trenger på et lite sted - kanskje eneboligen din kan få sitt eget lille kraftverk, eller man kan gå sammen med noen naboer i et felles anlegg.

I naturen har organismer gjennom milliarder av år utviklet smarte måter å bruke sollys til å lage energi og lagre den i forskjellige former. For eksempel, ved hjelp av spesielle proteiner, kan organismer fange sollyset og bruke det til å starte kjemiske reaksjoner som gir dem energi. Det er mange som nå jobber med utgangspunkt i slike naturlige prosesser for å utvikle bærekraftige energiformer. De prøver å lære av de naturlige prosessene slik at de kan lage kunstige systemer som kan gjøre det samme.

Vi kan lære fra naturen å få fram energi til kraft

Først - hvordan kan ideer fra biologien være gode for å lage nye kjemiske reaksjoner ved hjelp av sollys, og så hvordan vi kan bruke CO2 til å lage nyttige ting som drivstoff. Det er stor interesse for å bruke konsepter fra naturlige systemer til å lage materialer som kan fange sollys og bruke det til å lage energi.

Inspirasjon fra naturen kan nyttes til å lage nye, bedre molekyler og materialer, og vi kan få til å forbedre katalysatorene som brukes og som hjelper til med de kjemiske reaksjonene.

Det er mer - solenergi og katalyse kan kombineres

Ved å kombinere solenergi og katalyse kan man drive kjemiske reaksjoner som resulterer i produksjon av nye kjemikalier. Disse kjemikaliene kan deretter brukes til å generere kraft gjennom ulike prosesser.

En vanlig tilnærming er å bruke solenergi til å drive en katalytisk prosess som konverterer vanlige råvarer, for eksempel vann og karbondioksid, til mer komplekse molekyler som drivstoff eller andre nyttige kjemikalier. For eksempel kan solenergi brukes til å bryte ned vannmolekyler gjennom en prosess som kalles fotokatalyse. Deretter kombineres hydrogen og karbondioksid for å danne drivstoff som hydrogen eller hydrokarboner. Det arbeides med å finne fram gode stoffer som kan brukes i slike prosesser.

KOMMER NÅ: solkjemisk konvertering

Energifeltet er stort og vidt, og mye nytt vil komme i årene framover. Solkjemisk konvertering utnytter solenergiens kraft til å drive kjemiske reaksjoner som normalt sett ville kreve mye energi fra fossile brensler eller elektrisitet. Ved å bruke solenergi direkte, reduserer vi avhengigheten av ikke-fornybare ressurser og reduserer utslippene av stoffer i atmosfæren.

Solkjemisk konvertering er et spennende forsknings- og utviklingsområde med potensial til å bidra til overgangen til mer bærekraftige energisystemer og endre måten vi produserer og distribuerer strøm. Best av alt er at strøm kan bli lett tigjengelig og billig, og helt uten store konstruksjoner i landskapene våre.

LINK:

PHOTONCYCLE - Photoncycle aims to change the way electricity is generated, stored, consumed and paid for

Photo by Khanh Le