Artikler > Natur

Norge gjør feil lille USA skal ikke styre andre nasjoner

Av Einar Eldøy 29.5.2022

Tiden for slutt på USAs imperietenking nærmer seg

Det foregår en interessant utvikling i verden nå. USA vil sette premissene for verdens utvikling - til egen fordel, men det går ikke lenger. Kinas bevissthet øker - de har riktignok svin på skogen - men de tenker klart å bille seg inn på USAs område som ledende i verden. Så skjer imidlertid det store at ingen av de andre store nasjonene som India, Brasil, Indonesia og mange av de mindre ikke vil la seg styre ovenifra eller utenifra, hverken av USA eller Kina eller i hvertfall ikke av Russland.

Verden er stor med mange interesser. USA/NATO kohorten er en interesseorganisasjon for omtrent 1 milliard av verdens befolkning. Resten er over 6 milliarder. Vi driver navlebeskuelse nå, og det har aldri ført til utvikling.

Ingen vil la seg styre av andre

Alle vil naturlig delta på egne premisser, handle, samarbeide til nytte, men styre selv hva de blir med på og ikke med på. De vil ha egen kontroll på utviklingen. Husk at USA har antatt 334 millioner innbyggere, antatt omtrent 5% av verdens befokning, og det er ganske smått. Men de er økonomisk store, omtrent 20% av verdens økonomi, og halvparten av landets skatteinntekter går til militærutgifter. De har 40% av alle våpen i verden. Det er er utrolig mye, og ikke bærekraftig. Det går mot slutten nå.

Vi skal ikke ha noen ny 400-års natt

Norge er et lite land og vi har geopolitisk siden 1945 lagt oss flate under USA, og nå melder konsekvensene seg: Vi er styrt utenfra, norske politikere har gitt slipp på vår frihet. Det er amerikanske militære stasjonert i Norge nå. Når vi i tillegg lar oss dominere av organisasjoner som EU, FN/WHO blir alt uakseptabelt. Å avgi suverenitet til slike uklarhetens organer er frihetens død. Forandringer må til, for selvstendighet er grunnlaget for frihet. Norge ble hindret i sin utvikling under en fremmed makt Danmark i 400 år, og det skal vi ikke ha noe mer av.

Resten av verden vil vil ikke bli med i en verden dominert av lille USA

USAs geopolitiske spill stresser opp hele verden, også egne allierte. Men de går videre. Gjennom avtalen AUKUS skal USA og UK skaffe Australia atomubåter. India og andre i området synes dette er aggressivt, og peker på langsiktige konsekvenser. De prøver også å lokke New Zealand og Canada inn.

Det finnes eller fantes en sikkerhetsavtale kalt Quadrilateral Security Dialogue mellom Australia, India, Japan og USA. Denne inkluderer utplassering av amerikanske styrker flere steder. Det synes å være et nytt "NATO" under utvikling. India har klart kalde føtter i denne saken. USAs rolle vurderes nå på nytt av India, etterhvert som Kinas innflytelse øker.

Nye organer, konferanser, deltakere vil være med i verden

Resten av verden våkner nå. Land som Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan og Kyrgyzstan er alle i ferd med å se nye syn. India signaliserer selvstendighet, Brasil og Saudi-Arabia er i tenkeboksen. Eurasian Economic Forum EEF, Greater Eurasian Partnership GEP, Shanghai Cooperation Organisation SCO er etablert og i ferd med å finne sine roller i geopolitikken. USA ligger tynt an, for deres metode er overstyring.

Det kinesiske merkantile forslaget Belt and Road Initiative om ny infrastruktur for handel - en gjenåpning av silkeveien - har vakt interesse, men USAs venner inklusive Norge er lunkne og fiendtlige. Kineserne og russerne vil også åpne handelsruter i Nordområdene nær Nordpolen fra Russland til Alaska og Stillehavsområdene. Russerne bygger isbrytere som kan holde disse rutene åpne.

USAs holdning til alt dette er negativ, ventelig fordi de ikke selv sitter i førersetet.

Norge sover i timen

Norges oppvåkning til livets nye realiteter lar vente på seg. Å henge i skjørtekanten til en fallert innbilt kjempe kan bli kostbart og dumt. Hvor lenge Norge lever med USAs godkjennelse blir spennende å se. La Afghanistan og Taliban bli et prøveprosjekt.