Artikler > Natur

Nødvendig nytt fokus på samfunns- generasjons-kontrakten

Av Einar Eldøy 1.9.2022

Endringer i samfunnskontrakten må kommuniseres til alle aldersgrupper generasjoner

Det er sådd tvil om samfunnskotrakten fremdeles gjelder. Vi betaler skatt for å få avtalte ytelser, og så klippes ytelsene fra staten. Vær våken nå, følg med politikerne og byråkratene for de har problemer med å få sakene sine til å gå i hop.

Samfunnskontrakten er også en generasjonskontrakt der generasjonene jobber etter tur og for hverandre gjennom hele livsløpet.

Dette handler mest om pensjonistene, men det er flere emner som nå kommer. Vårt stadig reduserte helsevesen er et annet område med negativ utvikling.

Jeg klipper fra Senior Norge ukebrev uke 15/2022:

Norske pensjonister må kunne stole på velferden når de trenger den som mest

Norges pensjonister har bygget landet og fortjener en trygg alderdom. De har arbeidet og betalt skatt og bidratt til å utvikle et samfunn som skal sørge for at alle har en trygg tilværelse. Men kan vi stole på at vi får hjelp når vi trenger det som mest?

Fastlegeordningløftet må oppfylles

Vi erfarer at det i dag er 150 000 mennesker som ikke står på en fastleges pasientliste. Alle har rett til fastlege. Kommunene sliter med ubesatte stillinger som sykepleiere både i hjemmesykepleien og i sykehjemmene. Det mangler sykehjemsplasser og spesielt tilrettelagte sykehjem for demente.

Eldreomsorgen gis tilstrekkelige ressurser

Med økende antall eldre gamle er det nødvendig at eldreomsorgen gis tilstrekkelige ressurser og at arbeidsmiljøet for de som arbeider i eldreomsorgen bedres slik at leger, sykepleiere og alle andre som gjør en stor innsats i eldreomsorgen orker å fortsette i sine stillinger.

Samhandlingsreformen må fullføres

Samhandlingsreformen hadde gode intensjoner, men det viser seg at samhandlingen ikke er slik den var forutsatt å være. Riksrevisjonen har påtalt store mangler, og mange kommuner har ennå ikke greid å bygge ut sin kapasitet på sykehjemmene slik at de kan ta imot pasienter som er ferdigbehandlet på sykehusene.

Minn politikerne på samfunnskontrakten

Neste høst er det igjen kommunevalg. Det er viktig at vi alle passer på at politikerne ikke glemmer at vi har en samfunnskontrakt. Den betyr at vi arbeider og betaler skatt når vi er yrkesaktive og så lenge vi har inntekter mot at vi blant annet er sikret en verdig alderdom!

Link

Senior Norge

Agenda: Den langsomme følelsen av trygghet

Photo by Robert Stokoe