Artikler > Natur

Menneskene skal ikke etterlate seg noe spor på Jorda

Av Einar Eldøy 7.12.2022

Menneskelig aktivitet i naturen må være bevisst - i videste forstand: ikke etterlat deg spor

Det blir stadig flere merker etter mennesker når de har vært ute i naturen. Vi går ikke varlig fram og er ikke flinke til å ta hensyn til andre skapninger og andre mennesker.

Det finnes svære områder med vill natur, det er god plass til alle, men nå minker stadig avstanden mellom naturvandrerne av mange forskjellige grunner. Det er ennå god plass, men vi må ta inn over oss at vi kan skade omgivelsene dersom vi ikke er bevisste, tenker oss om og handler deretter. Øket bevissthet om hva vi gjør i naturen er stikkord. Det er mange der, menneskene ser vi, men alle de andre kan det hende vi ikke ser. Populære steder som alle vil besøke kan bli ødelagt.

Ikke etterlat deg spor: Faktorer å tenke på og utvikle videre for ferdsel i naturen- det er mange interessenter og meninger om saken

Et sett anbefalinger er kommet fram for å ta hensyn til dette fenomenet: Ikke etterlat deg spor - engelsk "leave no trace". Denne har møtt kritikk for å være for snever, kommersiell, bare dreie seg om backpackere og mer. Den er ikke fullkommen, men kan være en start for oss alle, tenke og handle bevisst.

Skal du ut i naturen kan du tenke på disse faktorene:

  • Lag en plan og forbered deg
  • Slå leir på plasser som tåler det
  • Ha søppeldisiplin
  • Ikke ta med deg noe fra de steder du besøker
  • Bruk lite ild
  • Respekter dyre- og plantelivet
  • Ta hensyn til andre som er på tur
  • Ikke overdriv publisering av hva du har vært med på

Vi skal alle kunne nyte naturen nå og i framtida

Alle vil gjerne nyte en utemmet og vill natur, men økende fortetting/urbanisering gjør at alle må tenke seg om. Planter og dyr må også få det slik de vil.

Naturen er sårbar, de dyr og planter som er der lever sine liv på sin måte uten menneskelig kontroll eller inngrep. Menneskene må i økende grad klargjøre hva de gjør og hvem de egentlig er i forhold til planter og alle slags dyr. Det handler om alles eksistensialisme.

Ikke etterlat deg noe i naturen: Dette prinsippet kan overføres til samfunnet generelt: hvor store inngrep skal vi tillate oss, hvor stor kontroll skal mennesket ha på Jorda. Tenk litt på det. Gå varlig i naturen.

Photo by Francesco