Artikler > Natur

Menneskene skal ikke etterlate seg noe spor på Jorda

Av Einar Eldøy 10.11.2022

Menneskelig aktivitet i naturen må være bevisst - i videste forstand: ikke etterlat deg spor

Det blir stadig flere mennesker på Jorda. Det har gått fra omtrent 1 milliard rundt år 1700 til det nå skal ha passert 8 milliarder. Før levde man i svære områder med vill natur, mens nå minker stadig avstanden mellom naturvandrerne. Det er ennå god plass, men vi må ta inn over oss at vi kan skade omgivelsene mer enn før dersom vi ikke er bevisste, tenker oss om og handler deretter.

Her noen faktorer å tenke på og utvikle videre - det er mange interessenter og meninger om saken

Et sett anbefalinger er kommet fram for å ta hensyn til dette fenomenet: Ikke etterlat deg spor - engelsk "leave no trace". Denne har møtt kritikk for å være for snever, kommersiell, bare dreie seg om backpackere og mer. Den er ikke fullkommen, men kan være en start for oss alle, tenke og handle bevisst.

Skal du ut i naturen kan du tenke på disse faktorene:

  • Lag en plan og forbered deg
  • Slå leir på plasser som tåler det
  • Ha søppeldisiplin
  • Ikke ta med deg noe fra de steder du besøker
  • Bruk lite ild
  • Respekter dyre- og plantelivet
  • Ta hensyn til andre som er på tur
  • Ikke overdriv publisering av hva du har vært med på

Vi skal alle kunne nyte naturen nå og i framtida

Alle vil gjerne nyte en utemmet og vill natur, men økende befolkning gjør at alle må tenke seg om. Planter og dyr må også få det slik de vil.

Naturen er sårbar, de dyr og planter som er der lever sine liv på sin måte uten menneskelig kontroll eller inngrep. Menneskene må i økende grad klaregjøre hva de gjør og hvem de egentlig er i forhold til planter og alle slags dyr. Det handler om alles eksistensialisme.

Dette prinssippet kan overføres til samfunnet generelt: hvor store inngrep skal vi tillate oss, hvor stor kontroll skal mennesket ha på Jorda.

Photo by Darwis Alwan