Artikler > Natur

Jorda spyr klimagass hele tiden uavhengig av menneskene

Av Einar Eldøy 9/11/2021

Ukjente klimafaktorer finnes overalt

FNs gruppe IPCC sier at menneskeskapt klimagass utgjør en fare for livet på Jorda, og at produksjonen må stoppes. De naturlige systemene klarer ikke å ta unna den menneskeskapte produksjonen av klimagass. De har innført begrepet netto null som utslippsmål.

Men ingen har full oversikt over hele klimaproblemet og hvor det egentlig oppstår. Det finnes glemte klimagasser som vi ikke måler, eller ikke kan måle fordi avgassingen er spredd over store områder. FN har glemt de naturlige utslippene, og fokuserer bare på de menneskeskapte. Jordas naturlige systemer balanserer det hele, alt går fint her - eller?

De glemte klimagassene vi ikke har målt eller måler

De naturlige utslippene Jorda selv avgir naturlig er i stor grad til stede, men de er aldri blitt målt og fulgt opp, kanskje fordi det er vanskelig. Vi kan ikke gjøre noe med dem, de kommer bare hele tiden.

Her er en liten liste over naturlig avgassing fra Jorda

  • Jorda avgir gasser til atmosfæren gjennom vanndamp
  • Klimagass går ut fra sprekker i jordoverflaten, havbunnen, varme kilder
  • Det er minst 1500 kratere på Jorda og flere millioner på havbunnen som alle slipper ut gass
  • Metan avgassing fra naturlig kompostering
  • Avgassing fra svovelbærende gasser
  • Avgassing fra nitrogen forbindelser
  • Naturlige branner i skog og mark

Klimagass sunn for mennesker og planter

Klimagassen kulldioksyd CO2 er ikke forurensing. Den er livets gass som er nødvendig for å lage surstoffet vi alle trenger for å puste. Det skjer gjennom fotosyntesen som er med på å skape alle plantene på Jorda. Lufta vi puster inn inneholder CO2, og alle mennesker puster ut CO2, omtrent 100 ganger mer enn vi puster inn. Folk som slanker seg puster ut mest CO2. Denne CO2en kommer fra forbrenningsprosessene i kroppen når vi bruker energi, og når fettet i kroppen forsvinner.

Vi har et klimaproblem uten full beskrivelse

Produksjonav elektrisitet med kullkraftverk er den største klimafaktoren, og bruk av olje til transport og industriprosesser den nest største. Uten tiltak vil gjennomsnittstemperaturen på Jorda stige, i følge IPCC muligens med 2.7 grader om 10 år eller kanskje det blir om hundre år. Omfanget av de naturlige utslippene kjenner vi fremdeles ikke.