Artikler > Natur

Gruvedrift på havbunnen er å ødelegge livet i havet

Av Einar Eldøy 19.9.2023

VARSLET HAVMILJØKATASTROFE: Regjeringen er på ville veier - igjen

Vi må alle stå sammen om en kultur for å redde sjøverdenen, de nære sjøområdene og det store havet. En samlet felles mentalitet og praksis må bygges. Eksempel er den ideelle organisasjonen Parley of the Oceans som samarbeider med firmaer for å redusere og fjerne påvirkninger på den våte verden rundt oss.

En havmiljøkatastrofe kan bli konsekvensen av å åpne for gruvedrift på havbunnen i norsk sokkelområde. Urørt natur skal bort: olje og gass, vindmølleparker til havs og så gruvedrift. Alt skal bli miljøriktig sier de - og gjør noe helt annet. På land innfører vi naturnøytralitet - på havbunnen gjelder ingen miljøregler. Regjeringen er inkonsekvent og tankeløs.

Gruvedrift på havbunnen er høyrisiko aktivitet uten kunnskap. Regjeringen presser fram avgjørelser om gruvedrift på havbunnen uten å vise miljøforståelse. Ordene deres er tomme for Oljedepartementet tror Norge kan “make big bucks” på å utvinne metaller og mineraler på havbunnen.

Det kommer sterk kritikk av faktagrunnlaget regjeringen har lagt frem

15.9.2023 er høringsfristen for regjeringens plan for å drive gruvedrift på havbunnen. Departementet håper å åpne områder for leting etter materialer våren 2024. Det er ingen nasjoner i verden som har gruvedrift på havbunnen i stor skala. En rekke miljøorganisasjoner er sterkt kritiske, og en samlet miljøbevegelse ber regjeringen stoppe åpningsprosessen. Mange havmiljøspørsmål er ikke klarlagt.

Fagetat NGU mener departementet ikke har virkelighetsforståelse. Muligheten for inntekter er ikke klare, sannsynligvis feil. De sier det finnes ingen data om hva dette innebærer: null observasjoner eller erfaringer, ingen dokumentasjon fra tilsvarende forekomster på land som støtter innholdet i konsekvensutredningen. NGU kommer med skarp og helt konkret kritikk om det mineralogiske og geologisk utgangspunkt for saken - det er ikke korrekt. Behovet for havbunnsmineraler er ikke påvist. Den økonomiske risikoen er ikke klarlagt, og lønnsomheten er ikke klarlagt.

Ikke begynn på noe "wacky" ute i havet - dette kan bli ekte gammeldags miljøkriminalitet

Det er ingen grunn til å åpne for gruvedrift på havbunnen. Vi har rikelig med ressurser på land. Vi vet omtrent hva som er å finne på havbunnen og at det er kommersielt uinteressante verdier. Sjeldne jordarter finnes det mer av på land. Equinor trakk seg ut, og ønsker mer kunnskap. Europeiske land er skeptiske til gruvedrift på havbunnen, og Frankrike har et forbud.

Oljedirektoratet har laget en ressursvurdering av området på havbunnen. Det skal finnes 38 millioner tonn kobber og 45 millioner tonn sink på norsk sokkel. Denne rapporten har ikke vært på høring.

Linker

PARLEY OCEAN SCHOOL ONLINE OUR NEW ONLINE LEARNING PORTAL IS A FREE PLATFORM CONNECTING CURIOUS MINDS WITH THE KNOWLEDGE, TOOLS, TEACHERS AND INSPIRATION TO CREATE CHANGE — #FORTHEOCEANS

Parley of the Oceans - kurs

Regjeringen: Gruvedrift på havbunnen

Altinget - Regjeringen åpner for havbunnsmineraler

Photo by Francesco Ungaro: