Artikler > Natur

Grønt skifte er grønnvasking klimamote på overflaten

Av Einar Eldøy 12/10/21 09:10

Naturen er dyp og langsiktig og grønn

Hold deg fast, for grønn propaganda er sluppet løs på oss. Noen sier alt de gjør er grønt, naturen er grønn. Men det er ingenting bak ordene, vi kan bruke ordet grønnvasking om det de gjør, for det er bare ord.

Alt skal være grønt nå, vi skal ha et grønt skifte. Mange henger seg på moteord som dette. Vi har politiske partier i mange land som kaller seg grønne. Elektromagnetisk stråling, atomkraft, naturgass er alle grønne. Alle bedrifter har grønne produkter, alle mennesker vil gjerne være med på å gi verden et grønt skjær. Det grønne lyset skal inn over alt. Grønt betyr på en måte naturlig, men naturen er mangfoldig og kompleks.

Å kalle noe grønt uten reelt innhold er grønnvasking

Å bare snakke om det grønne skiftet er løst prat. Noen ganger går bedriftene og politikerne for langt. De lover helt umulige ting, og reduserer omdømmet til bærekraftig miljø.

Vi ser grønne formuleringer om alle ting, til og med om biler. Men biler er ikke miljøvennlige i det hele tatt, selv om noen kan være mindre miljøfarlige enn andre. I Norge er det ikke bra, faktisk ulovlig, å kalle ting grønne hvis de ikke er uskadelige for miljøet eller bærekraftige.

Vi bruker mange forskjellige ord om verden omkring oss: klima, grønn, naturen, ... Vi har store forventninger til naturen, den er et ideal for oss, en drøm å leve opp til. Men vårt ordvalg kunne vært annerledes, for grønt er snevert og ensidig, naturen er mangfoldig med mange farger. Ordene skal derfor henge sammen med naturen, være naturlig, inngå i den store helheten.

Nå har vi bare grønt preik og talemåter

Bruk av ordet grønt er blitt et slitt moteord og et billig reklametriks. Man bruker ordet for å vise at man har tanker om naturen og miljøet, at produkter og tjenester er bærekraftige og ikke skader miljøet. Tanker er en ting, praksis noe helt annet. Eksempler på påtatt grønnhet er MDG i Norge som mener de har enerett på miljøriktige løsninger, cruise båter med plass til 5000 passasjer som egentlig er miljøkatastrofer, sanitærartikler som er fulle av kjemikalier, mat som er sønderpreparert og ikke bør spises. Men grønt er det - alt sammen - uten å være grønt. Slik kan vi ikke ha det.

Det er mange som later som de er grønne og det plager folk. Grønnvasking er i ferd med å gjøre hele ideen om en miljøriktig verden til latter. Alle må forstå at det er en tung jobb å gjøre verden grønn, eller miljøriktig. Bedriftskulturene må forandres kraftig, man må vise realiteter, ikke lure og bedra med et tynt lag med grønnhet. I vår verden krever det mye arbeid å bli ekte grønn eller miljøriktig. Å bare snakke om grønnhet er lettvint grønnvasking.

Hva skal vi få med naturskiftet

Begrepet grønt må skiftes ut, det er altfor lettvint og må erstattes med gode ord som natur, naturlig, miljøvennlig, bærekraftig, frisk, sunn, vanlig. Bedrifter som legger opp miljøriktig praksis, lar seg innordne i regler om bærekraft og riktige miljøhensyn kan få gode betingelser. Kunder og myndigheter blir fornøyde. La oss starte arbeidet. Miljøhensyn og produktutforminger må være virkelig sanne. Naturlige.