Artikler > Natur

DIN UTFORDRING SOM MENNESKE: skap ditt økologiske jeg

Av Einar Eldøy 20.6.2024

Personlig utfordring: Hver enkelt av oss utvikler "mitt økologiske jeg" for å løse verdens problemer

TENK SOM ET FJELL SOM ALLTID ER HER: Levende dypøkologi ritualer kan samle alle skapninger på Jorda. Dette handler om et overstyrende emne - ditt økologiske jeg - ditt dypøkologiske jeg - hva den enkelte kan gjøre for en bedre verden. Det er ikke et populært emne - det er langt fram til at alle stiller opp. Konsekvensene er for store, for å leve et liv med en økologisk naturbasert filosofi er umulig å få til nå.

Men la meg likevel få presentere noen ideer - man skal alltid leve i håpet. Ideer om riktige metoder for en god verden finnes, og de er velutviklet. Vår landsmann Arne Næss var en foregangsmann. Jeg tror han var nær sitt økologiske jeg.

Noen må tale de svakes sak på Jorda, mennesket må de-sentreres

Vår skaper gir oss positive muligheter til å gjøre det beste for alle som er her, men vi reflekterer ikke en gang over hva vi er og hva vi gjør her. Menneskeheten lever ikke bærekraftig i pakt med naturen. Våre metoder er ikke naturlige, økologiske eller bærekraftige. Våre metoder er politiske, økonomiske og hensynsløse.

Hver enkelt av oss må bli en forandrings-agent

Menneskelig aktivitet skader verden vi lever i. Skal verdens miljø rettes opp må hvert menneske ta på seg å utvikle sitt økologiske jeg og forstå sin rolle i naturens system.

Vi har glemt hvorfor vi feirer

Alle våre ritualer og seremonier henger i dag sammen med menneskeskapt religion - dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse samt religiøse høytider som jul, påske, pinse. Vi feirer minnesdager av mange slag, fødselsdager og historiske hendelser. De som vil kan selvsagt fortsette med det, men for alle er det på tide å tenke nytt.

Mange av de religiøse høytidene har tapt sin glans og er blitt ferietider og kommersialiserte begivenheter. Vi har også mors- og farsdager som har fått stempelet kommersialisering selv om intensjonene kanskje var gode en gang. Black Friday som er en shoppingens høytid viser for mange essensen i noe som gikk galt - et samfunn med fravær av åndelige verdier og overgang til ren materialisme.

Naturlige ritualer følger sesongene vi tar del i

Vi har avviklet det spiritistiske og åndelige innholdet i livet, og vi sitter igjen med ferier og kommersialisering. Det er et tegn på den tilstand verden er kommet i. Vi har fjernet oss fra det økologiske storsystemet vi alle er en del av, og fra naturen vi alle er avhengige av. Vår aktivitet har i lengre tid skadet jorden og alt som holder til der. Det er på tide å opprette ny forbindelse med det økologiske storsystemet, naturens gang, med årstider og månefaser.

Menneskets indre ånd kan si hvem vi er - vi mangler naturprester med naturinnsyn

Det er riktig å ha et våkent forhold til åndelige og spiritistiske verdier. I et godt samfunn skal det finnes mennesker med natur-innsyn slik at vi kommer på bølgelengde med mekanismene i universets store systemer. Tidligere tiders sjamaner hadde denne evnen. Verden er en kombinasjon av ånd og materialisme, og vi vet ikke hvem som har skapt oss og hvor vi kommer fra.

Vi er lammet og ser ikke truslene tydelig - globale aksjoner blir aldri til noe

Den økologiske ødeleggelsen av planeten vår fortsetter og vår spiritistiske tomhet er stor. Tiltak mot ødeleggelsene må til, men vi føler oss overveldet, ute av stand til å gjøre noe, og ute av stand til å forholde oss realistisk til truslene mot livet på jorda. Det hevdes at denne ødeleggende respons på verdenskrisen er en psykologisk forsvarsmekanisme som har fulgt oss siden den kalde krigen, og nå etterfølges av terrortrusselen som også er laget og gjort altoverskyggende. Alt har vært fokusert på global handling, men det er helt feil.

Individet og det den enkelte gjør er koblet ut, alle venter på den globale løsningen som aldri kommer. Man kan hevde at det vi trenger er et åndelig gjennombrudd og sosial handling, og individer som handler sammen. Vi skal huske at alle tiltak er individuelle, kanskje lokale og kanskje nasjonale. Å få til ditt eget økologiske jeg - for alle/mange - er eneste løsning.

Enkle metoder som kobler oss til det økologiske storsystemet

Vi kan alle koble oss til den naturlige verden og få i gang evnen til handling igjen. Prinsippene i dyp økologi og det enkelte menneskets rolle som økologisk skapning kan være ledende for arbeidet. Men vårt økonomiske system stopper alt - konsekvent og brutalt.

Men "Rådet for alle skapninger" finnes

Joanna Macy har sammen med andre, blant andre vår egen avdøde filosof Arne Næss, vært en foregangsfigur i utvikling av praktiske tilnærminger til begrepet dypøkologi - ditt eget økologiske jeg. Spesielt gjelder det tankene om hvordan hver enkelt av oss kan realisere sitt økologiske jeg. Joanna Macys nettside om dyp økologi kan du lese her

Rådet for alle skapninger (Council for all Beings)

En nyskapning er etablert: Rådet for alle skapninger. Det er er et felles ritual der deltakerne trer til side fra sin menneskelige identitet og snakker på vegne av en annen livsform blant de som finnes på Jorda.

Rådet er en enkel struktur for spontane uttrykk. Det har som mål å øke bevisstheten om vår gjensidige avhengighet på den levende Jorda, og å styrke vår forpliktelse til å forsvare den. Ritualet skal hjelpe oss å erkjenne og gi stemme til de som lider i den verden vi mennesker har skapt. Det hjelper oss også til å oppleve skjønnheten og kraften i vår forbindelse med alt liv.

Historie og bakgrunn

Rådet oppsto i Australia i 1985, og her kan du lese mer om bakgrunn og detaljer. Ritualet som kalles Rådet for alle skapninger har spredd seg til Nord-Amerika, Vest-Europa og Japan. Boka Thinking like a mountain: Towards a Council of All Beings beskriver tankene bak ritualet.

Sorgen over det vi gjør

Macy mener det er viktig at vi viser sorgen over det vi gjør mot Jorda og gir uttrykk for den smerten vi føler. Smerten omfatter sorg, frykt, sinne, fortvilelse, anger og alle disse må vises fram for samfunnet med full styrke.

Vi kan ha flere former for seremoni der et menneske påtar seg en arts drakt og forteller om denne arts syn på det som skjer på Jorda. Man leser opp navn og beskrivelse på truede arter slik at vi navngir de som er truet, og bruker en sirkel der folk kan fortelle om det som skjer i nærmiljøet i forhold til miljø. Det hele kan suppleres med lyd fra trommer, bevegelser fra deltakerne som symboliserer det som skjer.

Minnene fra livet på Jorda

Seremonien oppmuntrer til å huske vår opprinnelse og det som har skjedd på Jorda, hvordan vi er skapt, hvor vi kommer fra og det som har vært før oss og det som skal komme etter oss. Industrisamfunnet vi lever i idag er en midlertidig fase som har vart en kort tid og som vil gå over innen kort tid. Vi har hørt fortellinger om det som har vært her og det vi tror skal komme. Kanskje kan vi gjette oss til hva som skal skje i framtida.

Seremonien tar sikte på å vise respekt for våre forfedre som tok vare på Jorda, og mane oss til å ta vare på Jorda for våre etterkommere. Historien er uendelig, og vi må oppføre oss deretter.

Ved seremonien mener Macy vi vekkes fra den apatien vi ser i dag. Vi er totalt bevisstløse i forhold til verden, vi vet ingenting og har mistet evnen til fordypelse og øket forståelse.

Praktisk gjennomføring

Seremonien som praktiseres gir en følelse av hellig rom, er høytidelig og deltakerne får en innføring i emnet dypøkologi. Settingen er at mennesket hører på andre skapningers fortellinger om hvordan de har det. De andre livsformene tilbyr menneskene gaver de kan bruke. For eksempel kan et tre få mennesker til å ta bort frykten for døden ved å fortelle om livssyklusen og det å vokse fram, visne og gjenskapes. Et fjell kan bidra med tålmodighet, hvile og omtanke. Lavaen kan si noe om langsom framvekst og målbevissthet. Menneskene takker de andre livsformene for bidragene.

Et ønske er å få fram mennesker som kan lede seremonier av denne type, mennesker med sjamanistisk innsyn og åndelighet, slik at man kan komme bort fra den ensidige menneskeskapte eller antroposentriske utviklingen vi ser i dag.

En slik seremoni kan ta noen timer. Den kan kombineres med undervisning, turer, prosjektarbeid og da ta flere dager. Kirker, skoler og organisasjoner har brukt denne religionsnøytrale seremonien.

Balanse er målsettingen

Verden kan bringes tilbake i balanse ved at mennesket finner sin rolle i det økologiske systemetvia enkeltpersoner som har funnet sitt økologiske jeg. Hovedfokus er på det økologiske selvet som hver enkelt er ansvarlig for å utvikle.

Det er kanskje mange og komplekse tanker i dette - startvansker ved innføring av nye innføring av nye ritualer i vårt samfunn, dyp økologi og forståelsen av det økologiske selvet er sentralt. Behovet for personer med sjamanistisk innsyn er nødvendig, men ordet sjamanisme er nytt og skremmende for mange.

Linker

Rådet for alle skapninger

Informasjonssenteret for regnskog, Australia

Bli en pådriver for bærekraftig forandring

Tenk som et fjel: Bilde Eberhard Grossgas Pexels