Narkodialog uten kunnskap

Narkodialog uten kunnskap

kategori: frihet

Narkotikapolitikken fungerer ikke

Khat er kommet til landet, og er i vanlig bruk. Det inneholder det stimulerende stoffet katin og står på narkotikalisten. Khat brukes av mange muslimer for lettere å kunne faste under Ramadan, og under fødseldager og bryllup for å skape god stemning. Brukt i moderate mengder gir det en behagelig stimulans, men i store doser kan man få overstimulering. De som kommer til et sted har alltid med seg sine vaner og stoffer som de er vant til.

Stor offentlig ressursbruk mot "narkotika" gir ingen reduksjoner eller andre resultater, man vet ikke hva man vil og praksis vi følger gjør mye vondt.

Debatten er usaklig og tabubelagt. Vi bruker i for liten grad den praktiske erfaring brukere og fagfolk har, antallet nye stoffer øker kraftig, det bygges opp en kunstig spenning omkring stoff og de som selger leverer høyst usikker kvalitet og suger penger fra folk.

Mange fagfolk vil nå ha mer praktisk kunnskap og evidensbaserte tiltak.

Tallenes tale er klar og viser behov for stor forandring.

Mer forskning og praktiske erfaringer trengs

Det er feil å stoppe forskning og ha en forbudslinje på dette området, spesielt innen psykedeliske stoffer og hallusinogener. De har vist vei framover både i behandling av forhold i sinnet, og som døråpner til en mulig spirituell åndelig verden. LSD regnes som et hallusinogent stoff, noen kaller cannabis et halvveis hallusinogent stoff.

Ved overdose av LSD vil man kunne bli skremt og paranoid, men vil komme seg igjen uten skade. LSD brukere bør ikke være alene på grunn av denne faren for engstelse som kan oppstå. Cannabis regnes som et relativt trygt stoff, og overdose henger ofte sammen med spising av marijuana eller mat tilsatt marijuana. Veien ut er da å provosere oppkast, eller bare vente til det går over etter noen timer.

Les mer: Psilocybin i norsk spiss fleinsopp er magisk medisin - vranglære om naturlig sopp-medisin

Det må skilles på stoffene

De er forskjellige, og det er vel ingen som trenger kokain, heroin og amfetamin, og syntetisk cannabis er jo vanligvis en blanding av ukjente og ikke kvalitetsikrede stoffer.

På den annen side kan stoffer som eksempelvis LSD, cannabis, mescalin og psilocybin gjøre stor nytte innen behandling og lindring. Fagfolkene mener også de kan vise veien til vår indre åndelige transcendentale verden, være en døråpner til en rikere og mer integrert verden. Musikere i gruppene Pink Floyd, The Beatles og flere har vært der.

Ayahuasca er også beskrevet som er døråpner til sinnet og den åndelige verden, og den brukes nå av mange. Moder ayahuasca helbreder hode, kropp og sjel.

Praktisk forskning kan gi oss nyttig informasjon om veien videre. Det verste vi kan gjøre er å lage en politisk forbuds- og restriksjonsgrøt som vi har i dag. Åpenhet, praktisk erfaring og kvalitetssikret distribusjon uten kriminelle penger er en form for mål å strebe etter.

Politiaksjoner løser ingenting det bare hindrer fornuftig bruk av ressurser.

Nye modeller

«Portugal-modellen» går ut på at behandling skal erstatte fengselsstraff for bruk og besittelse av narkotika, og antall overdosedødsfall har gått kraftig ned etter at Portugal avkriminaliserte bruk av narkotika i 2001.

Ny fokus på rehabilitering og forebygging bidrar til at mange får den hjelpen de trenger.

Mange myndigheter er fornuftige

Bruk og besittelse av narkotika er helt eller delvis avkriminalisert i blant annet Danmark, Belgia, Luxemburg, Sveits, Østerrike, Tsjekkia, Spania, Portugal, Kroatia, Moldova og Russland. Allerede i 2002 foreslo straffelovkommisjonen å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Det er ønskelig med en mindre politisk og mer vitenskapelig tilnærming til praksis på dette området.

Erfaringene i flere stater i USA etter legalisering av cannabis er bare positive med redusert kriminalitet, økt økonomisk aktivitet og penger til ungdomsprogrammer.

Veien å gå er klar

Bruker- og fagstyring er veien å gå, overforenklede politiske løsninger er avlegs. Vi skal høre på brukerne, og styrke de uavhengige fagmiljøers frihet og muligheter. Det skal være hjelp å få for de som trenger det.

Bruken av disse stoffene blir det aldri slutt på, men vi kan alltid utvikle en erfaringsbasert og logisk opplyst metode for å håndtere dem.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Norsk Rusreform i kjømdi

Debatten er om mer enn cannabis og åpen saklig psykoaktiv informasjon er umulig i Norge

Vi mangler norsk kunnskapsbase om psykoaktive narkotiske stoffer

Norsk narkotikapolitikk er i vanry og LSD er ikke farlig

Ayahuasca som er en psykoaktiv medisin for fysisk og åndelig vekst

Les også: