Miljøskadelig fracking i Norge

Miljøskadelig fracking i Norge

kategori: økonomi

Miljøvernere får nå ventelig en ny sak. Equinor/Statoil deltar i skifergassutvinning og tjæresand-utvinning i USA og Canada. Det fører til miljøprotester, og presset øker. Prosessen med å sprøyte oppvarmet flytende væske inn i åpninger i grunnen og trekke ut olje og gass heter fracking. Nå kan det komme hit, og ødelegge naturen.

Les mer: Oljeindustrien hr strupetak på verden.

Dype kratere er funnet i Oslofjorden, og det er indikasjoner på gass eller olje der. Det kan også bli aktuelt å undersøke landområdene på Østlandet. Er et nytt oljeeventyr på gang, skal vi åpne for dette eller blir det stoppet av miljøvernere? Vi kan bli enda rikere!

Sjekk ut hvor beltene med skifer går

Svartskifer-beltet ved Oslo går inn i Sverige, og i Malmö-området driver Shell forsøk med utvinning av skifergass, men uten å finne nok foreløpig. Ikke si at det er slutt med det, for oljeselskapene utnytter alle muligheter, og kommer nok igjen der også.

Se artikkel Shale Development in Norway.

Fracking er ikke OK

I USA pågår gassboring på land og landnære områder i stort omfang, og den omstridte teknikken fracking brukes. Fracking har mange former, og kan være å knuse fjellet hvor gassen finnes med vann og kjemikalier under høyt trykk slik at gassen kan tas ut. Miljøvernere raser på grunn av forurenset luft, vann og grunn. I Frankrike er fracking forbudt på grunn av alle de påståtte miljøproblemene. I Tyskland blir det nå lovlig.

Verden er full i kullderivater som naturgass og olje, og snart er det vår tur til å bli gravet opp.

Linker

Se artikkel i tidsskriftet Apollon.

Blir norsk skifergass liggende i bakken?

Fracking i England planlegges

Les også: