Magiske skoger er økosystemets kjerne

Magiske skoger er økosystemets kjerne

kategori: natur

Den viktigste planteverden på kloden

Mennesker reagerer positivt på trær. Vi beundrer deres skjønnhet, vi føler oss rolige, fredfulle og avslappet inne i en gruppe trær. Vi føler oss hjemme der. Skogen er full av liv med alle slags levende skapninger som har sitt liv der. Tar vi bort skogen ødelegger vi livsgrunnlaget for dem.

Les mer: Førstefolk kriger mot avskoging i Amazonas.

Skogen er komplisert og viktigheten er enorm, ikke bare sett på som planter alene og betydning for CO2 nivået, men som stabilisator, habitat for planter, dyr og insekter, mennesker og som en bærende del av det store økosystemet. Skog er i sannhet magisk og nøkkelen til et fullverdig økosystem. Har du skog tar du vare på vannet, sier et kinesisk ordtak.

Fotosyntese ligningen forteller hva som skjer i en skog.

Noen av verdens vakreste skoger

Avskoging og nyplanting

Men det er mye mer enn dette. Å hindre avskoging er er bare begynnelsen og prosjekt nyplanting blir det neste store. Reiser man gjennom Europa og Amerika ser man store skogløse områder der det før har vært skog, men fokus på avskoging er i Afrika og Asia der man har tapt store arealer med skog. Utviklingen i Asia er positiv, Kina planter nye store arealer, flere asiatiske land prøver å få kontroll, men situasjonen er langt fra under kontroll for det kommersielle presset er stort.

I flere land i Asia og i Brasil har det vært harde avskogingskampanjer mot innfødte-områder som har ført til store aksjoner. I mange land er plantasjer med monokulturer av en sort tre plantet, og det er klart at dette ikke er skoger. Det stadige fokus på skogens rolle er i ferd med å vinne fram, og skogens rolle som motor i alle økosystemer vil bli tydeligere.

Les mer: Majestetiske Taiga dekker flere kontinenter balanserer naturens systemer. Verdens største skog finnes her hos oss også.

Natur og lys og vann og...

Skogens prosesser er omfattende

Fotosyntese som foregår via vann, klorofyll, mineraler og lys er kalt verdens viktigste kjemiske prosess. Trær har røtter, stamme og en bladkrone med bladverk eller nåler. Røttene fester treet i bakken, og røttene samarbeider ofte med sopp eller planter som støtter hverandre. Røttene binder jord og stabiliserer jord og vann. Bladverket som faller ned blir til gjødsel og mat for mange. Her er lauvtrær den store vinneren.

Har du trær har du dyr, og det er mange arter som vil være i en god skog

Skogens lagdeling gir plass til alle med de høyeste lagene med fugler og planter som trenger lys, og dyr kan også finnes her. Lengere ned finnes andre mindre lyskrevende dyr og planter og nederst myldrer det av insekter, dyr og planter som finner seg til rette her. Skogen er et kaleidoskop av habitater i alt sitt mangfold, og den tilpasningen som alle dyr og planter gjør for å dra nytte av skogen til fulle er imponerende. Skogen inngår også i et system med sletter, elver, sjøer, fjell og blir en del av det store økosystemet. Noen av de som er i skogen produserer materiale, andre konsumerer materiale og noen dekomponerer materiale. Grunnlaget for alt er lys og vann.

Regnskog i Brasil: Stor men truet. Slik var store deler av Europa før trekullproduksjonen startet

Kommersielt press

I skogbruk eller hugst tillater man alt for store uttak av skog, livet forsvinner og terrenget tørker ut. Det er vanskelig å få til bæredyktig hugst for det kommersielle presset er alt for stort. Skoger der det tas ut tømmer er sårbare og alt plante- og dyreliv lider.

Det andre store problemet er fjerning av skog for å få til industrialisert jordbruk. Effekten er den samme, skogen forsvinner og Jorda lider.

Vi trenger ville gamle skoger

Skogen er den bærende kraft i jordens prosesser, det er ikke nok å snakke om CO2 alene for vann, oksygen og dyreliv er helt avhengig av skogens øvrige krefter og prosesser. Klimavennlig skogplanting blir et smalt begrep, planting av nåletrær gir dårlig økologi med sur jord, for lite andre planter og smalt dyreliv og plantasjer har begrenset økologisk verdi. Løsningen er ville skoger som får lov å bli gamle og stabile. Hvordan bygger man ville gamle skoger? La naturen overta.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

World Land Trust

Timberwatch

REDD

Oversikt avskoging

Klimavennlig skogplanting

Trær har en sosial funksjon, de er gode.

Vann hører med til skogen

Les også: