Loven gjelder ikke for deg

Loven gjelder ikke for deg

kategori: frihet

Lovmaskinen kverner ut nye lover ustanselig

Stadig blir en rekke lover og regler introdusert, endringer gjøres i gamle lover, og ingen av oss klarer å følge med lenger. For noen av lovene er det oppgitt dato for ikrafttreden, og andre settes i kraft til forskjellig tid etter vedkommende myndighets avgjørelse. Det er kaos forbundet med prosessen, for lovendringene kommer uten varsel, uten at man kjenner begrunnelsen for dem, vet hvem som har laget dem eller hvordan de skal håndheves.

Totalt lovkaos viser klart at det er for mye nå

Det er svært vanskelig å følge med, og det krever innsats og leting å finne ut når og hvorfor de nye bestemmelsene kommer. Ofte kommer det en forskrift årevis etter lovene. Faktum er at det spiller ingen rolle - vi er kommet dit at alle har gitt opp og er likegyldige til hele saken.

Les mer: Bærende prinsipp i livet at man skal bestemme alt selv uten unntak.

Hei, de har glemt noen lover

"Etter en gjennomgang av lovene i forbindelse med arbeidet med Norges Lover, viser det seg at mange lover ennå ikke er satt i kraft. Dette gjelder hele eller deler av lovene, og mange av lovene ble vedtatt for mange år siden." - Lovdata

En slik melding viser det latterlige systemet vi lever under. I stedet for å bare fjerne lovene, som de tydeligvis ikke har hatt bruk for, så er det et problem at de ikke er trådd i kraft. Det er rett og slett komisk, eller skal vi si tragisk.

Lover er en konstant trussel mot vår frihet. Færre lover gir mindre behov for politi, og mer frihet.

Hvor gjelder norsk lov

Norsk lov er ikke nødvendigvis begrenset til å gjelde på norsk territorium (territorial­jurisdiksjon). Eksempelvis kan Norge gi lover anvendelse for norske borgere i utlandet (personaljurisdiksjon). Hvem er det de tror de er? Lovens lange arm blir bare lengre og lengre.

Vi er kommet dit at lover og bestemmelser må fjernes. Lovene er det som gjør oss ufrie, og vi tvinges nå til motstand, for det er snart ingenting som ikke er straffbart lenger.

Les mer: Lover ødelegger samfunnet naturretten gir frihet.

Det er ute av kontroll

Hvem skal beskytte oss fra lovmakerne egentlig? Hvordan kan vi stoppe eller fjerne lover vi ikke trenger/liker? Vi følger lovene under trussel om vold (fengsel) eller psykisk terror (bøter) hvis vi ikke gjør som de sier. Men det finnes ingen kontrakt som binder hver av oss til loven, og enhver ny lov er en begrensning i vår frihet. Det foreligger ingen individuell avtale med oss om at vi skal godta dette systemet.

nytt_norge_ Vet du om dette er lovlig? Har du sjekket loven som gjelder for dette?

Vi lever under konstant trussel om å bli bøtelagt eller buret inne hvis vi ikke gjør som de sier. Politiet bokstavelig talt jakter på deg, utøver vold og tar fra deg muligheten til å leve det livet du ønsker å leve hvis de mener du har brutt en "lov", uten at du kan forsvare deg eller være uenig.

Vi skal selvfølgelig kunne si nei til hva vi vil, nekting av militærtjeneste, skole, jobb og tjenester. Et riktig utgangspunkt er at vi ikke er med, men kan delta hvis vi vil.

Les mer: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Territoriemarkering for byråkratene en del av grunnen til at lovene lages

De nye lovene inneholder mange nye "bestemmelser":

Mange av disse "lovene" er helt uforståelige, og kan bare tolkes som en kontinuerlig utvidelse av myndighetens rolle og politistaten, eller at de gir fordeler til grupper som har presset dem fram ved lobbyvirksomhet. Til slutt vil det ikke være noe de ikke kan ta deg for. Alle som gjør noe kan snart bli tatt av en byråkrat hvis hun eller han finner det for godt.

Livet dreier seg mer og mer om å følge reglene, og det blir et liv i stress. Det er uakseptabelt, det er gått for langt, og løsningen er å holde seg unna alt. Gjør alt du kan for å skape din egen sfære der livet er ukomplisert og etter eget hode.

nytt_norge_ Byråkrater kan komme på døra di for å sjekke noe. Det finnes en lov om saken som du ikke visste om. Synd for deg.

Mengder nye lover hele tiden

Vi ser nå et lovverk der endringene er mange og økende, og bestemmelsene er så mange at mange vil rammes uten at det var meningen. Ofte er det slik at frekvensen av lovbrudd innenfor rammene av lovene som gjelder vil bli ekstremt lav. Det er med andre ord lover vi ikke trenger å ha. Noen bestemmelser vil aldri bli aktive, men de kan jo brukes om det skulle passe. Når vi har så mange bestemmelser vil de fleste av oss aldri høre om det en gang, og det hele blir en sak mellom de få og juristene.

Siden vi gikk inn i samarbeid med EU er det vedtatt tusenvis av lover og forskrifter, og i tillegg går den norske lovkverna sin gang. En lov er ikke lenger en alvorlig sak som gir grunnlag for straff i form av bøter og eventuelt fengsel. Det er en alminneliggjort byråkratisk regel i form av en ekstraskatt som fører til et gebyr bestemt av en byråkrat på skjønnsmessig grunnlag. Politiet er ikke inne i bildet, og gebyret er ikke straff, men et beløp man betaler for noe man har gjort, eller oftere ikke gjort - som en ekstra skatt eller avgift.

nytt_norge_ Lovene er aldri presise og det blir ofte et spill om paragrafene. Synd hvis du taper - slik er det bare.

Det må ikke være slik, og bruken av lover og detaljeringsgraden av dem er gått for langt. Lovgiverne har gjentatte ganger uttalt at lovverket skal forenkles, men fjerning av lover er ikke påbegynt, og gjett en gang: De blir aldri fjernet heller.

Naturloven

En gang i tiden var det hele ganske enkelt: "Ikke gjør skade". Dette er naturloven som sier at man ikke skal skade andre, inkludert mennesker, dyr, eiendom og verden, fysisk eller mentalt. Denne ene regelen dekker alt. I dag er folk livredde for å gjøre en feil slik at de får bot, beskjed om korreksjon eller annet trøbbel. Dette er psykisk terror og lovmengden virker mot sin hensikt, de plager befolkningen i stedet for å beskytte den.

Hvem er det som er skadelidende hvis man har fått en parkeringsbot? Den hypotetiske brannbilen som kanskje ikke kommer frem til den hypotetiske brannen i bygningen ved siden av? Nei, det er offeret, den som fikk boten, som er skadelidende. Betaler man ikke settes maskinen i sving og det bygger fort på seg. Man kan lett ende i retten der man er sjanseløs for det som foregår der er styrt av lovgiverne.

I en rettssak styrer staten alt, og mye er uklart. Ofte er lovens bestemmelser uklare.

Rettssaker er urettferdige

En rettssak består i saker med offentlig påtale av 3 parter: Dommeren, som på hyklersk vis presenteres som en objektiv tredjepart, men som av en eller annen grunn er ansatt av staten, den tiltalte stråmannen din, og den skadelidende, staten, ofte representert av en statsansatt sakfører. Du kan velge å være representert av en advokat som er en statlig godkjent advokat med statlig utdannelse som tilhører advokatforeningen, som er en statlig godkjent organisasjon for advokater.

En rettssak foregår i statens lokaler, med statlige dommere, stalig godkjente advokater og tjenestemenn. Ikke nok med det, det er staten som har laget de lovene du er anklaget for å ha brutt, og kan lage så mange nye lover de vil, og dømme deg uten at du er enig. De eier deg.

Det er deg mot en stat som tar seg til rette

En gang til, du blir anklaget av staten for å ha brutt en "lov", ofte uten at noen har vært skadelidende. Dommeren jobber for staten som du er tiltalt av, og staten har utrolig nok også har laget "loven" du angivelig har brutt. Advokaten som representerer deg jobber med sin begrensede kunnskap om rettssystemet og de få lovene hun/han har spesialisert seg i.

Høres det ut som om forutsetningene ligger til stede for en rettferdig rettssak? Hva om du ikke er enig i loven i utgangspunktet? Hvor er kontrakten som viser at vi må følge loven? Hvorfor mener de at de står over deg og kan dømme deg? Slike klare spørsmål møtes med stummende stillhet og tas ikke alvorlig, men de har en kjerne av sannhet i seg.

nytt_norge_ Tiltalte møtte ikke. Rettssalen er tom. Han sa nei, jeg kommer ikke.

De tror de eier deg

At de, staten, tror de kan bestemme at du, som er et fritt menneske, i det hele tatt skal betale noe som helst eller dukke opp i en forhåndsavtalt rettssak for å forsvare deg for å ha brutt en lov eller bestemmelse uten at du har vært enig i det i utgangspunktet, sier noe om hvordan de tenker. De tror de eier deg. Du er deres eiendom.

De eneste andre systemene vi vet om som behandler mennesker med en slik mangel på respekt er rene slavesystem. Hvis du i det hele tatt må noe som helst, hvor fri tror du egentlig at du er? Hvis det er slik vi blir fortalt, at vi i utgangspunktet er 100% frie, bør alle rettssaker kunne avvises med følgende logikk:

  1. Ikke bruk advokat, representer deg selv. Ikke godta at du er navnet ditt. Si gjerne at du ikke har noe navn, at det ikke er relevant.
  2. Be om bevis på påstand om at du, som fritt menneske, må følge norsk lov. En slik kontrakt fins ikke.
  3. Når de da ikke kan bevise det, er du logisk sett fri til å forlate rommet uten konsekvenser.
  4. Hvis du holdes igjen må du påstå at dette er slaveri per definisjon fordi du holdes mot din vilje. Krev så bevis på at de eier deg, at du er en slave. Noe slikt dokument eksisterer heller ikke.

Det faktum at du allikevel blir dømt uten at de trenger å bevise noe som helst, viser bare at du egentlig ikke har noen rettigheter. Du er bokstavelig talt en slave (deres eiendom), og de kan gjøre som de vil med deg. Du er tydeligvis bare fri til å gjøre det de sier, og selve rettssaken er bare spill for å prøve å lure deg til å tro at du har en vei ut, slik de også lurer oss med et falsk demokrati for å få oss til å tro at vi har noe vi skulle ha sagt.

nytt_norge_ Husk at norsk personjurisdiksjon følger deg overalt i verden. Se deg over skulderen uansett hvor du er. Hvor mye skal til før du får nok?

Lovene er årsaken til kriminalitet

For hver ny lov som lages, blir det mer kriminalitet. For hver lov man fjerner, blir det mindre kriminalitet. Når man lager nye lover trenger man mer politi, datasystemer, fengsler, advokater og overvåkning for å håndheve dem.

Mange vil sikkert si at vi trenger lover for å beskytte oss mot voldelige personer og folk som gjør skade. I samfunnet i dag, som er preget av kamp, mangler og konkurranse, hvor maten vi spiser er skadelig, hvor man tar en pille for alt, og hvor folk er stressa, er det dessverre mange som ikke takler det. Mange er så presset at de tyr til rus eller aggressivitet og klarer ikke omgås mennesker på en ordentlig måte. Nesten alle voldstilfeller i Norge utløses under alkoholrus.

I et samfunn uten stress, hvor alle respekterer hverandre, hvor folk føler seg trygge, og ikke føler et behov for å ruse seg uhemmet, vil mange av problemene vi i dag har lover for rett og slett bare forsvinne. Alle de nye lovene stresser oss og vi tør ikke gjøre noe lenger. Det er bare et samfunn som ikke fungerer som trenger lover og politimakt for å skremme oss til å gjøre det de vil.

nytt_norge_ Nye lover er mat for stjerneadvokater til å herje fritt i statens rettssaler. Det kan gå ut over deg.

Lovmakerne er de egentlige kriminelle

For hver ny lov som lages begrenses vår frihet, og statens makt øker. Politiet, fengselsvakter, parkeringsvakter, innkrevningssentralen, sosialtjenester, byråkrater, politikere, mattilsynet, barnevernet er med i apparatet som håndhever og lager nye lover. Problemet er at de håndheves gjennom trusler og vold, og lages fortløpende uten vår viten eller samtykke. Det er heller ikke mulig å fjerne denne kulturen permanent, da alle partiene vi kan stemme på tilbyr akkurat det samme.

Flesteparten av alle som sitter i fengsel er der på grunn av narkotikarelaterte "forbrytelser". Fjerner man disse lovene opphører kriminaliteten, og disse menneskene blir frie til å dra hjem til familiene sine. Utgiftene til staten, og behovet for enorm skattlegging blir mindre, og mange av de som er politi i dag kan finne seg noe bedre å gjøre med livene sine enn å plage andre mennesker.

Fra lover til kriminalitet til makt til vold

Staten har i dag makt til å øke kriminaliteten ved å forby nye ting. Hvis folk ikke oppfører seg eller sier noe de ikke liker, kan de få dem fjernet eller stoppet ved å definere en ny lov. Lover presses frem gjennom media og falske opptrinn. Det er helt urimelig at samfunnet gir noen en slik makt, for det blir det motsatte av et fritt samfunn. En målsetting i samfunnet er å ikke ha politi fordi det ikke finnes kriminalitet, og det avhenger av balansen i samfunnet.

Det er ingen av oss som har skrevet under på å være med på den lovproduksjonen som foregår, eller har hatt mulighet til å si nei til deltakelse.

Hvis vi begynner å si nei blir lovboka redusert til det den egentlig er: Den oppdiktede fantasien til maktsyke små troll. Si nei når de gjør noe du ikke liker.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Lover som ikke er satt i kraft

Freeman Movement

Freeman on the land

Montesquieu og magtens tredeling

Civil rights violations.

Hvor gjelder norsk lov

Les også: