Livet er ikke farlig og det er naturlig å dø

Livet er ikke farlig og det er naturlig å dø

kategori: helse

Sentrale ubesvarte spørsmål

De store eksistensiellle gåter er uløste blant oss, og vi har fjernet oss fra slike spørsmål. Hvorfor er jeg her i en kropp av kjøtt og blod? Hvorfor har vi fødsel og død? Hvem eller hva er jeg? Hvor skal jeg? Alternativt kan man spørre om vi er en datasimulering, og da stiller alt seg helt annerledes. Her kan du lese om at vi lever i en datasimulering.

Det er den første gruppen store spørsmål vi ser på her.

Eksistensielt er det viktigste spørsmålet hva hensikten er med fødsel og død. Det ser ut som om kroppen vår visner og forsvinner, men ingen vet hvor vår ånd kommer fra, hva som skjer med vår ånd eller sjel etter døden, om den også dør eller om den lever videre, muligens i en ny skapning. Livet er sannsynligvis et åndelig kontinuum, et liv som er kontinuerlig skiftende, og der vår ånd eller sjel stadig får ny kropp eller skapning.

Det som er virkelig plagsomt er at dette temaet ikke kan omtales fritt i vårt samfunn, undersøkes uten blygsel eller refereres som faktiske opplevelser. Det er lagt lokk på dette temaet av de såkalte religiøse ledere. Du kan bare selv finne ut av dette ved å gå til de gamle kildene.

Les mer: Ashtanga yoga livslangt studie for styrke, helse og indre ro. Ashtanga yoga får kropp og sinn til å flyte sammen.

Generasjonenes løp er uendelig, men kanskje vi går igjen og igjen, kroppene dør og ånden består.

Skremmende død fører til redde levende mennesker

De store religionene har utviklet vår forståelse for døden over lang tid med målsetting å skape frykt for både livet og døden. Den enkeltes arbeid med disse spørsmålene er bevisst forsøkt dempet. Vi er blitt redde for å leve, og for å gjøre noe galt. Når vi lever er vi syndere, når vi dør vet vi ikke hva som skjer, om vi kommer til himmel eller helvete og om sjelen også dør eller om sjelen lever videre. Vi kan frelses eller fortapes, men gjenfødelse er ikke aktuelt.

Dødsbildet er derfor skremmende og uklart og når vi skal dø vet vi ikke hva som skjer hverken med kropp eller sjel, vi lever i frykt hele livet forut for denne hendelsen, og vi blir fryktsomme i alt vi gjør.

Tro hjelper og støtter, bygg opp din egen tro. Du kan ha din egen religion og ikke en av de store som de monopoliserer og presser på oss.

Hvorfor fikk vi verdensreligionene og hvorfor bestemmer de over oss

Verdensreligionene har tatt kontrollen over oss, og arbeider bevisst med å undertykke vårt åndelige liv, vår kontakt med kosmos, gudene, den felles bevissthet eller hva vi skal kalle det, og også å fjerne det enkelte menneskets åndelige bevissthet. Menneskets åndelige krefter skal ikke vokse fram, vi blir ledet inn i et åndelig tomrom av materialisme og underholdning.

Det har ikke alltid vært slik

Før verdensreligionene tok grep, fantes det mystiske bøker som nå holdes skjult. De inneholdt kunnskap som egypterne og de kristne før Jesus hadde, tibetanske munker hadde etter sigende også samme kunnskap, gnostikerne og rullene som ble funnet viser det samme og gammel indisk tro var klar i sin tro og praksis vedrørende avslutning av livet og reinkarnasjon. Grekerne hadde kunnskapen med sine mørke ritualer, og deres kombinasjon av prester og leger i samme person. De arbeidet alle bevisst med avslutningen av livet og det som vi opplever etter døden.

Er det en slutt på bevisstheten når vi dør

Buddha mente at det bare skjer en oppløsning av en persons fysiske attributter ved døden. Tilsvarende brenner hinduene kroppen som en del av et gravferdsrituale. Døden er ikke slutten på vår bevissthet, for de mentale elementene kalt bevissthet varer ved og tar igjen sin fysiske form ved gjenfødelsen. Fra man mister en kropp og får en ny kan det være mellomstadier eller overgangsstadier der man kan oppleve nivåer av bevissthet. Noen religioner mener at det kan gå flere måneder før den nye kroppen oppstår i en gjenfødelse.

I døden forsvinner kroppen, men ånden kan få en annen form gjennom transformasjon og utvikling, fra skyggene og til din kropp.

Buddhistene og hinduene mener din tidligere levemåte bestemmer hva som skjer når du dør, om du blir gud, halvgud, menneske, dyr, sulten ånd eller om du havner i helvete.

Hjelp i døden

Vi vet alle at livet ofte rotes til i det praktiske forløp som et liv er. De gamle religionene hadde alle dødstekster for å hjelpe en døende person til å finne fram til frihet fra den døende kroppen og få en god start på den nye tilværelse etter døden. Egyptere og tidlige kristne praktiserte kunsten å dø, og ville linke død og liv sammen til en virkelighet uten frykt. Døden ble derfor ikke noe å frykte, men en naturlig del av et livsløp, og en anledning til å finne sin sanne natur.

Alle disse gamle religionene hadde ritualer og kompetanse for å simulere døden og best mulig forberede den. I de store verdensreligionene er disse dødebøkene på mystisk vis forsvunnet, og man regner med at de er forsvunnet etter hvert som den kristne pavemakten og islam vokste fram, og at mennesker med frykt i seg ble en del av maktspillet i verden.

Åndelig kosmisk helhet

Essensen i det hele synes å være at mennesket er en del av en åndelig helhet som det alltid er inne i, men så lenge sinnet er materielt orientert, individualisert og separert fra alle andre sinn taper det seg og går seg bort i villfarelser og egoisme.

Det har vært beskrevet mange varianter av slike åndelige scenarier, og en tid var det beskrevet åndelige skapninger uten fysisk form, og med mange flere sanser og evner enn det vi har i dag. Slike immaterielle skapninger kunne få en spirituell utvikling uten gjenfødelse.

Syklusen av liv og død er stor og kontinuerlig.

Menneskets mål er å forstå hva man er med på og holder på med

Menneskets mål er å forstå det vi idag ikke kjenner, og vår kunnskap er i dag mangelfull og vi mangler helt et samlet syn på sammenhengen mellom det materielle mennesket og det åndelige mennesket. Kroppen er flyktig og forsvinner, men det åndelige og spirituelle er varig.

Det har vært søkt etter vitenskapelige bevis for gjenfødelse, og det ble hevdet at menneskets fysiske form er et resultat av en spirituell utvikling, noe som gjorde oss til noe mer enn andre skapninger. Ved at vi har fått en kropp hevdes det at vi er gått fra form til kjerne.

Hva er menneskets opprinnelse og skjebne?

Hva er så hensikten med fødsel og død, kanskje vi skal se på livet som ett, dette livet, det neste livet og livet i mellom, og venne oss til tanken på det. Kanskje det også er slik at i familien av jordiske mennesker må det være kunnskap om død og gjenfødelse, slik at de opplyste kan vokse i spiritualitet og de uopplyste møter død etter død ustoppelig. Det skal finnes lærere som kan hjelpe oss til å forstå så vi kan komme videre ved å søke hjelp og realisere oss selv.

Vårt problem

Vi lider i dag under frykt for metafysikk og gjeldende teologis umulige teorier og praksis. I det ubevisste finnes alt vi har gjort, det inkluderer bevissthet om fødsel og død og det er fjernet fra oss slik vi lever nå.

Løsningen ligger i det okkulte eller skjulte og alt som er psykologisk basert, for våre rent biologisk baserte ideer stopper utviklingen. Skal vi finne ut om pre-eksistens og gjenfødelse eksisterer, må vi våkne fra døsen av uvitenhet som vi er blitt hypnotisert til av den feilaktige rett-troenhet som religionene presser på oss.

Det foregår ikke bare en biologisk utvikling, men en psykisk og åndelig. Vi har glemt det og fjernet oss fra vår kjerne. Vi kaster bort mulighetene vi får ved fødselen ved å gå fra dette livet åndelig tomhendte. Moderne mennesker bryr seg ikke om at ånden deres ikke utviklet seg mens de levde.

Moderne kultur svikter

Moderne medisin vet ingenting om kunsten å dø - du blir bare ekspedert inn i mørket av legene - og det skapes frykt heller enn klarhet med tanker om at det er farlig å dø, og at det må hindres ved utstrakt bruk av livsforlengende medisinering. Det er bygget opp en stor fryktindustri der man meningsløst forlenger livet til folk som er klare til å dø. Det riktige hadde vært å utvikle kombinasjoner med det åndelige der vi lærte å leve og senere lærte å dø så vi kan oppgi vår kroppslige form på en hensiktsmessig måte.

Lyset venter der framme, eller er det der oppe? Mer lys kan komme med økt bevissthet.

Kunsten å dø er nå lite kjent og sjelden praktisert og dette gir dårlige resultater i form av redusert livskvalitet, lidelse og frykt i livet og til slutt frykt når det går mot døden. Du selv er den eneste som kan ordne opp i dette.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Litteratur om livet og døden, livet etter døden - se for eksempel Tibetansk Dødebok

Ayahuasca er psykoaktiv medisin for fysisk og åndelig vekst.

Les også: