Lær å praktisere naturens egen visdom

Lær å praktisere naturens egen visdom

kategori: natur

Vi vender tilbake til Jordas naturlige utgangspunkt for fred og miljøforbedring

Også her hos oss har vi minnesmerker om gammel åndelig naturbasert aktivitet, og her er vist steinringfeltet på Hunn i Østfold i vinterskrud.

Vi vender nå tilbake til naturen, og de gamle hellige stedene til førstefolk over hele verden er i fokus. For 22. år på rad samles førstefolk fra hele verden i juli for å be for Moder Jord om fred og miljøforbedring. Oppslutningen er økende, og førstefolkenes stemme i verden lyder sterkere og sterkere. De som nå styrer områdene førstefolkene bor i har satt seg ut over over alle naturens forutsetninger og begrensninger. Førstefolkene mener verden er i krise på grunn av kriger og menneskeskapte miljø-ødeleggelser, og situasjonen vil bli verre og verre. Uten viktige tiltak vil krigene fortsette og skadene på miljøet bare øke.

Indianerne i dagens USA hadde sin etiske sjekkliste. som var en ledetråd i livet deres. Tilsiktede eller intensjonsbaserte samfunn er et nytt begrep med fremgang. Intensjonene våre er basis for livet og kan realiseres.

Hellig fjell for førstefolk i Nord-Amerika gir strid med innflytterne som ikke respekterer naturens gamle orden.

Fokus på vannet i verden

Når førstefolkene samles til sitt møte setter de fokus på situasjonen i verden. De samles mange steder over hele verden, tenner bål og ber sammen. Maori ledere er kommet fra New Zealand, folk fra mange stammer i USA, Asia og Europa.

Fokus i bønnen er på ødeleggelse av vannressursene. Spådommer er gjort om symbolet hvite bøfler og hjorter som skal fødes og som vi mennesker skal være stemme for. Vi er alle skapt i vann, og skal ta vare på vannet hvor vi enn er. Alt vi har er kommet fra Moder Jords ressurser, og vi skal takke henne hver dag.

Husk at målet for all menneskelig aktivitet på Jorda er tilbake til naturen. Den menneskedominerte verden ingen suksess, så la oss ta naturen inn i samfunnet igjen.

Urfolkene ber for Jorda om fred og heling

Nå er det slik at kommersielle interesser styrer alt og ødelegger med sin virksomhet, og urfolkene vil ha alle med seg i et arbeid for å hele verden. Meldingene fra naturen overses, verden er styrt ensidig mot økonomisk vekst og fylt av mangel på respekt og kunnskap om naturen og dens språk. Det er et stort ansvar å leve på Jorda, og Moder Jord er en ånd som er kilde til alt liv, og ikke en ressurs en fritt kan ta av.

Hellig natursymbol og bevis for åndelige verdier

Hellige steder tas i bruk igjen

Alle kulturer har hellige steder. De er utviklet over lang tid i Amerika, Afrika, Asia og her hos oss. Disse stedene er alltid knyttet til lokal natur og universet. Her er innebygget kunnskap om universet, tid, månefaser, stjerners gang og solas bevegelse. Her viser urfolk respekt for Moder Jord og universet. Alt har en ånd og sin tid i universet. Vi må lære å respektere alt liv, ha riktig framferd, og forstå hvordan vi kan ta i mot og gi tilbake. Å finne det som ligger dypt inne i kilden til alt er et mål.

Folk kan få håp om forandring og ro til å leve, og ved å be til den hellige ild kan dette ønsket bli en realitet.

Et av Maorienes hellige steder

Det riktige valget er å gå inn i naturen

Valget står mellom den positive retningen og den negative, mellom den spiritistiske retningen og den materielle retningen. Å være med å redde verdens sjel og gå med ære blant alle skapninger er best. Alt er forbundet med hverandre i et integrert system, og kunnskapen finnes ennå.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Det er ikke for sent.

Les også: