Krigen mot verdens befolkning hardner til

Krigen mot verdens befolkning hardner til

kategori: frihet

Danske og norske soldater snart til krig og død i flere nye områder

Verden er inne i en kritisk fase, selv om de som styrer og deres medier later som noe annet og ikke forteller noe om det som foregår. Kravene om fred, en økologisk verden, stabilt finanssystem og mindre politikerstyring og korrupsjon blir tydeligere og sterkere. Uavhengighetsbevegelser får tilslutning i flere land. Derfor har de som vil styre oss nå fått dårlig tid for spillet deres kan rakne. Alle kriger er satt i scene av de som har en plan om å dominere verden, og den planen er helt tydelig nå.

Opptrappingen til den store krigen er satt i gang

Mediene sender ut stadige meldinger om "nødvendige kriger for å trygge vår sikkerhet", og bygger systematisk hat og frykt. Alt dette er propaganda som blir spredd for å kunne sette i gang nye krigsaksjoner mot verdens befolkning, og det er nøye koordinert over hele kloden. De få som styrer dette er utenfor innsyn og tar ingen hensyn.

De få som vil styre oss har satt opp tempoet nå

De som styrer bankvesenet og internasjonale organer vil ha kontroll over alle, og bruker små lokale kriger som ett av virkemidlene for å få det til. De trapper nå opp aktiviteten alle steder, og alle de nyttige idiotene stiller blindt opp med soldater på fremmed jord som befalt for at de skal lykkes.

Men det er nye tider, for de er avslørt og derfor haster det med opptrapping av militæraktivitetene. De få har sterke maktposisjoner i de korrupte organene som tar avgjørelser. De har planlagt sin agenda nøye helt til nå, men nå er tiden i ferd med å løpe fra dem. Det nærmer seg tid for et endelig oppgjør, og det må forløpe slik at de blir seierherre, og kan framstå som den som setter betingelsene etter det som er en fullstendig falsk krig.

I ly av massiv propaganda kjøres stadig nye små kriger

Krigene har foregått etter en langsiktig agenda, og handler om verdensherredømme og full kontroll over alle ressurser og alle som bor på kloden. Agendaen er nå synlig for alle, alle lands hovedpolitikere er med på utviklingen av den, og de har tenkt å overkjøre oss alle. Men de har hittil gått langsomt og tilsynelatende kontrollert fram slik at ingen skal bli skremt. Befolkningen skal være i villrede om det som egentlig foregår helt til det er for sent å gripe inn.

Men denne taktikken holder på å svikte og derfor er det nå trappet bredt opp. Det er tilløp til panikk blant de som styrer, og de har dårlig tid.

Krigen mot terror er et påfunn og varer til et annet påfunn presenteres

De har en stygg plan om hva det skal bli til

De som styrer utviklingen viser seg ikke, og vi vet derfor ikke hvem de er. De styrer en altomfattende operasjon der alle faktorer for mulig senere total kontroll er med. Absolutt alt er en del av en hel-integrert militæroperasjon, inkludert matproduksjon, teknologi, helse, skole, finans, all produksjon, medier, etc.. Alt fører til mindre og mindre frihet for de enkelte områder, deres virksomheter og institusjoner og for det enkelte menneske. De ønsker å feste et jerngrep på oss, og gjøre oss til komplette slaver.

Mantraet verdens-omspennende er deres hellige mål, for det gir full kontroll.

De er ikke i mål ennå

De har kontroll over verdens militærressurser, alle produsentene av utstyr og varer samt verdens økonomi. Alt styres via bankene og menneskene som eier dem. De har nå kontroll i alle land, muligens uten BRICS gruppen (Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika) av land som stadig vokser. Demokratiet i deltakerlandene er et spill uten betydning, og folket er holdt for narr.

4 mann herfra døde i Afghanistan - det blir stadig flere

De er anti-mennesker og dreper dyr, mennesker, planter og liv, tømmer jorden for ressurser men har ikke dårlig samvittighet

Styringen av denne virksomheten foregår i et ingenmannsland uten innsyn der de gjør hva de vil for å nå sine mål, og militæret er den globale eksterne sikkerhetstyrken med NATO som spydspiss.

Fordi det er lovløst og utenfor innsyn har de kunnet drive med kriger, forskning, eksperimenter, organisering av terror, støtte til innleide mordere (patsies) og ekstrem vold. Alt er ledsaget av propaganda og avledningsmanøvre fra media som er totalkontrollert. Politiet opererer som den interne sikkerhetsstyrken og er også en del av militæret.

De er alle over 21 år og er hjernevasket til å stille opp

Media er informasjonsministeriet som utformer og forteller propagandahistorier

Kontrollerte media spiller en sentral rolle i alle land, og kan regnes som informasjons-ministeriet i en evig krig de fører mot menneskeheten og jorda.

Den sentraliserte skolen, mangelen på muligheter, arbeidsledighet, fattigdom og propagandaen i media gjør at de i tiden framover får en evig strøm med nye rekrutter som skal "kjempe for landet sitt" fordi "sikkerheten er truet". Husk hva "nasjonalsangen" til Norge begynner med: "Ja vi elsker dettte landet” som er et rent propagandautsagn.

Krig er grunnlaget for videre utvikling av kontrollen

Utfordringen deres har vært og er fremdeles å få det til å se ut som om det er fiender som skal bekjempes. Krigene skulle fortsette gradvis helt de til nådde sine mål. Etter en skapt krise med følgende seier kan det inngås en fredsavtale som garanterer evig fred for alle på betingelse av full underkastelse.

En stakkars mann som ikke skjønte noe dro til Afghanistan og ble skremt.

En sterk opptrapping forestår nå

Alternativt kan det ende i en storkrig hvoretter seierherrene kan sette vilkårene. Det er frykt for at denne nå er under utvikling, og brer seg til Syria, Irak, Ukraina, Afghanistan, Libya, Libanon, og stadig flere steder i Afrika der den militære tilstedeværelsen nå trappes opp. Jemen og Iran er satt under press. Det er sluttfasen i den store planen som nå rulles ut, og kampen om det gobale herredømmet som nå går inn i en knallhard fase.

Menneskeliv og alt annet er uvesentlig

Den samlede militære styrke som deltar i krigene og som nå samles i NATO er den mest aggressive krigerenhet verden noen gang har sett, og vi er en del av dette aggressive teamet nå. Våre sønner og døtre skal dø for dem på fremmed jord og frukten av vår arbeidsinnsats blir brukt sammen med dem til å drepe.

Vi deler ut den såkalte fredsprisen til mange av de som er med på spillet for å skjule det som foregår - vi sier "vi må noen ganger krige for å få fred"- noe som er en påstand uten substans og moralsk forkastelig for det er aldri rett å krige og drepe.

De er gale og kriger til evig tid

De styrer oss via frykt

NATO-landene bruker mer enn USD 2200 millioner hver dag hele året til militær aktivitet. Alle som bor og jobber i områdene gjør krigføringen mulig gjennom sitt daglige arbeid og skattene de betaler, i ly av et massivt propaganda-opplegg om at deres "egen sikkerhet er truet". Krigsherrenes problem har alltid vært å skaffe penger til krig, men det er løst elegant ved lån fra de som styrer og via skattesystemet i alle land.

Den samme falske meldingen er bygget opp her hos oss, de sier at "vår sikkerhet er truet", frykten bygges opp via luftige falske historier om "risikoanalyser" og "farlige hendelser", så vi må bidra med militær innsats på fremmed jord for ikke å bli drept selv. Du og jeg overvåkes for å sikre det hele. Vi er med på å gjøre oss selv til evige slaver og gjenstand for depopulasjon.

De evige agressive nyttige idiot krigerne

De som vil styre verden bruker USA, Frankrike og Storbritannia som har kriget så lenge de har eksistert, overalt har de gått hensynsløst fram, og nå er vi også med og er blitt som dem.

Soldater dreper overalt, dine barn kan være blant dem som dreper andre

Nå kriger de mot motstandere de selv har funnet på som den Islamske Stat IS, og prøver å få i gang ny aktivitet i Nigeria mot noe som de kaller Boko Haram. De stresser Iran, Irak og Jemen og provoserer i Ukraina. De begrunner alt med "trusler mot vår sikkerhet". Uttrykket "pre-emptive war" brukes for å gi drepingen en skinnende begrunnelse.

De prøver å ødelegge våre liv

De er avslørt, og millioner over hele verden har sett hva som foregår. Omfanget av aktiviteten og vårt engasjement holdes unna offentlighetens lys av våre forskrudde medier inklusive våre allmenkringkastere, men det er klart hva som skjer.

De leter nå etter etter et påskudd for en endelig løsning, en storkrig er siste utvei

NATOs vekst til 28 deltakere er en endring som gjør den til en globalt dominerende spiller, og med mulige medlemmer som Australia, India, arabiske land er det klart at det ikke dreier seg om fred, men verdens-omspennende dominans uten hensyn til menneskelige eller andre kostnader. Atomtrusselen henger over det hele. Resultatet kan bli tragisk for alle hvis de lykkes.

Droner er mest effektive med norskproduserte dødsraketter

Den store krigen prøves nå satt i gang

De mange små kriger har ikke ført fram, og det tar for lang tid. Den nye taktikken er bred krig på mange fronter, i Europa, Midtøsten, Afrika og kanskje til og med i USA mot egen befolkning. NATO har allerede bygget et treningssenter i Tyskland for å trene på krig mot bybeboere. Her kan opptil 1500 NATO soldater trene samtidig på å uskadeligjøre sin egen befolkning.

Det eneste som mangler nå er utspillet eller påfunnet som skal bringe de såkalte BRICS landene inn i krigen.

Den manglende realismen i et militært storprosjekt er enorm. Det er ikke mulig å gjennomføre en slik sak for motstanden er allerede vokst stor og er økende. Folket vil sette foten ned, og de som er tenkt å dra lasset i de militære tjenester vil dra seg unna og slutte. De manges nei vil stoppe de få.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen eller les de anbefalte artiklene våre. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: