Økologi er naturens metode

Økologi er naturens metode

kategori: helse

Ikke tving naturen til noe som helst

Vår verden er er full av naturlig mat vi kan høste: kjøtt, fisk og andre sjøorganismer samt planter gir rik avling vi bare kan hente inn. Med litt omtanke kan det bli svært bra.

Naturen er skapt på en bestemt måte som er den økologiske måten, og økologi er kunnskapen om hvordan organismer lever sammen og funksjonerer i samhandling med sitt miljø. Økosystemer er alle lokale og komplekse, og å gripe inn i et naturlig økosystem kan få store konsekvenser for det berører alle organismer som finnes der.

Les mer: Jordas neste tidsalder kan bli den naturlige økologiske tidalder.

Verden er en stor sammensetning av naturlige økosamfunn, og når planter og dyr får leve slik de er skapt følger de økologiske prinsipper. Det er i disse såkalte økosystemene vi finner den egentlige økologiske mat. Mat hentet herfra er økologisk mat, og i praksis søker vi å komme så nær dette idealet som mulig. Det finnes mange økosystemer der man høster mat uten menneskelige inngrep, og der naturlige prosesser har funnet sted i tusener av år. Menneskene fiske i havet og jakter i skogene og på slettene. Med omtanke kan det vare for alltid.

Les mer: Sunn lokal mat til alle er mulig.

I Spania samler man her hvert år tonnevis med eikenøtter, hasselnøtter, kastanjer og valnøtter. Hasselnøtter finnes her hos oss også, men vi høster dem ikke.

Mulighetene for jakt er enorme i vårt store land - riktig gjort er det helt økologisk.

Les mer: Økologisk landbruk kjører opp artsmangfoldet.

Kantareller og annen sopp finnes hele sommeren.

Seterdrift kan helt klart bli helt økologisk og nær det naturlige.

Det blir nok økomat på alle fat etterhvert. Området vi bor i er fullt av økologisk mat - ikke tenk bare på butikken og dyrket mat, tenk natur med jakt og høsting også. Ramsløk om våren og multer om høsten er favoritter hos mange, elgjakt og hjortejakt kan bli den nye normalen.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Agropub nettside for økologisk landbruk.

Hva er et økosystem: Powerpoint presentasjon.

Les også: