Artikler > Helse

SENIORER MED LIV: Nye Norge god utvikling mot 2050 pluss

Av Einar Eldøy 22.5.2024

Hvordan alderdom kan være for dagens 30/40-åringer

Fremtiden for dagens 30/40-åringer kan bli svært forskjellig fra nåtiden. Når nasjonen og verden eldes, vil vi se endringer på tvers av alle sider av livet - arbeid, hjem, helsevesen og kultur. Å ta disse endringene inn over seg og planlegge et samfunn som verdsetter og integrerer sine eldre medlemmer vil være avgjørende. Samarbeid mellom generasjoner kan skape systemer som støtter lengre, sunnere liv. Gjør deg klar for en ny slags alderdom.

Fruktbarhetsratene i de fleste land har vært i en flere tiårs lang nedgang. Forventet levealder for 65 år gamle folk nærmer seg omtrent 85, og da vil trolig vår aldrende nasjon bli eldre i midten av århundret, i 2050 eller 2060. Dette demografiske skiftet vil dramatisk endre hvordan samfunnet vårt er organisert. Det kan gjøre livet veldig annerledes for dagens 30/40-åringer når de når 60/70-årene sammenlignet med livene til dagens eldre.

Lag en god plan for framtida - se hva som skjer

Hvis dagens befolkningstrender fortsetter, vil vi kunne se en radikal og uttalt gråtoning av samfunnet. I mange land blir det født færre babyer i dag, noe som betyr at det vil være færre kvinner som får barn de neste tiårene. Dette setter scenen for at landet befolkning kan krympe, kanskje så snart som midt på århundret, ifølge noen demografer.

Noen spår at fødselstallene i Norge som har sunket en stund kan stige hvis den økonomiske optimismen kommer tilbake. Hvis immigrasjonen øker kan vi også få økte fødselstall.igjen. Likevel, med fødselsrater i mange land under befolkningserstatningsraten på 2,1 barn per kvinne ligger arbeidsstyrken i de fleste utviklede land an til å synke de kommende tiårene. Dette kan bli hardt for allerede anstrengte sosiale programmer der aktive arbeideres bidrag dekker utbetalingene til pensjonister. Her er noen ideer om hva som kan skje.

2050-60-70 mindre økonomisk vekst i verden?

Den avtagende veksten i verdens arbeidsstyrker forventes å føre til at den økonomiske veksten i verden avtar i løpet av de neste 3-4 tiårene. Bare deler av Afrika sør for Sahara, India og noen andre fremvoksende økonomier vil sannsynligvis se betydelige befolkningsøkninger. Siden mye av arbeidsstyrken i 2050 allerede er født, er banen klar.

Mer forhandlingsmakt for de ansatte

Etter hvert som veksten i arbeidsstyrken avtar, vil arbeidere ha mer forhandlingsmakt, noe som får lønningene til å øke og holde inflasjonen høy. Ulikheten innen land forventes å synke. Med det pensjonsystemet vi har vil folk i 40- og 50-årene ha mindre til pensjonisttilværelsen ettersom flere forsinker barneoppdragelsen og fortsetter å ha familier i de årene de har høyest inntekt. Den offisielle pensjonsalderen vil øke. Det blir strammere økonomiske forhold for pensjonister. De som har egne realverdier kan greie seg bra.

Skifte mot høyere alder på jobben

Arbeidsgivere vil søke å tiltrekke og beholde arbeidstakere i 60- og 70-årene for å ha stadig mindre arbeidsstyrker. Flere selskaper vil designe produkter og tjenester for et voksende antall eldre forbrukere. Gitt deres større antall og disponible formue, vil eldre forbrukere erstatte sine yngre kolleger som mål for mange markedsføringskampanjer. Selv om klassiske markedsføringsstrategier søker å appellere til yngre forbrukere for å sikre deres lojalitet i flere tiår, eroderer sosiale medier merkelojalitet blant yngre generasjoner, mens lang levetid gjør 50/60-åringer til mer attraktive mål.

"Hvis jeg kan få fatt i en 50-åring i dag, kan jeg potensielt beholde henne i 20 eller 30 år til," sier en arbeidsgiver..

Gamlinger starter firma

Startups av eldre gründere vil tiltrekke seg mer finansiering fra venturekapitalister. Eldercare vil bli den største forretningssektoren i mange land. Flere arbeidsgivere vil tilby ytelser for eldreomsorg, og vi vil gå bort fra en modell av levetiden der utdanning hovedsakelig skjer i ungdommen, lønnet arbeid dominerer mellomårene, og fritid blir overført til pensjonisttilværelsen. Det hele blir mer personlig tilpasset.

Folk vil jobbe mange år til, men mer fleksibelt. Tre- eller firedagers arbeidsuker og karriereavbrudd vil bli normen. For å beholde eldre arbeidstakere vil bedrifter tillate dem å redusere timene gradvis - hvis de vil.

Stor anti-aldringsindustri om 30/40 år

Seniorliv vil finne sted i små hjemlige omgivelser. Antialdringsindustrien vil gå i høygir for å bidra til lang levetid som "det ultimate luksusgodet" for de velstående. Antialdringsguruene fra 2050 vil "kreve virkelig ublu kompensasjon" for plastisk kirurgi og helsetjenester som stort sett er ineffektive når det gjelder å forlenge livet, sier han.

Gamle mennesker med høyere status - flere år med liv

Vi kan få fremvekst av en ny klasse av gamle mennesker som omfavner og tar inn over seg sin aldring og fokuserer på å gi "liv til årene sine". Noen gjør dette ved å "støtte yngre mennesker i deres oppdagelsesreise" som formelle eller uformelle mentorer. I andre roller kan det være å ha som mål å gi verdier og tjenester tilbake til samfunnet.

Utvikling av mer balanserte syn

Etter hvert som anti-aldringsisme bevegelsen får fart, vil nedsettende uttalelser og holdninger overfor eldre mennesker bli like uakseptable som sexistiske kommentarer og rasistiske utsagn. Stortinget vil styrke lovene som gjelder for dette, slik at det blir lettere å takle aldersdiskriminering generelt i samfunnet og på arbeidsplassene.

Høyskoler/universiteter forventes å bli mer aldersintegrerte ettersom "en tsunami av eldre nordmenn" går tilbake til skolen for å utvikle sin personlige og profesjonelle interesser.

Bilde Pexels retha ferguson