Artikler > Helse

Gode pusteprinsipper åpen nese gir friske mennesker

Av Einar Eldøy 12/25/2021

Gjør det alltid med nesa lukk munnen

Det finnes gode utprøvde teknikker for riktig pusting. De er til enorm nytte hvis du lærer dem. I dagliglivets hast og støy er det lett å glemme viktigheten av riktig pusting. Dårlige pustevaner blir lett kroniske og kan svekke helsa. Lær barna dine å puste riktig i tidlig alder, det er til god hjelp.

De følgende 5 enkle prinsippene er verdt å teste ut, og kanskje supplere med lesing og tenking for fordyping og forståelse.

1. Pust inn og ut gjennom nesa

Fordelene med å puste gjennom nesa er mange. Nesa er et fininnstilt pusteinstrument, mens munnen er til å spise og snakke med. Noen ganger med ekstrem fysisk belastning kan pusten gjennom munnen være en slags reserve. Når pusten går gjennom nesa blir den varmet opp, gjort fuktig, risikoen for infeksjoner reduseres, den når lenger ned i lungene, blir tilført den viktige gassen nitrogenoksid, resulterer i sunnere tenner. Sjekk gjerne litteraturen om emnet.

2. Pust med å trekke magen inn og ut

Magepusting er tingen. Da blir pustingen riktig for lufta kommer dypt ned i lungene og kroppen får hjelp av magemuskulaturen til å gjennomføre pusteprosessen. Det gir best utveksling av gassene for pusting som er surstoff og kulldioksyd, og lufta går til bunns i lungene. Viktige organer som lever, involler og mage masseres ved denne bevegelsen. Lymfesystemet blir også stimulert av magepusting.

3. En sakte og avslappet pusting

God pusting er sakte, avslappet og harmonisk. I livet gjelder det å være våken, fokusert og puste kontrollert og rolig med tanker, følelser og handlinger i balanse. Da blir vi mer effektive. Det er sjelden stresset pusting er en fordel, er kanskje nyttig i en ekstrem nødsituasjon.

4. Rytmisk pusting

Vi trekkes mot rytmisk musikk, da føler vi velvære. Naturen er fulll av rytmiske bevegelser som solens gang, bølger. Rytmiske bevegelser flyter lett og er komfortable. Kroppen har mange prosesser som er rytmiske og henger sammen med hverandre, og det er bra hvis pustingen faller sammen med disse rytmiske bevegelsene.

5. Stille og redusert pustevolum

Støyende pusting er ikke naturlig, snorking er heller ikke naturlig. Det er naturlig å være stille, puste uten lyder og med lite volum. Det er målet for all pusting. Dyp pust er en stressreaksjon, og stress overvinnes best med stille pust og redusert pustevolum.

Oppsummering

Pust inn og ut gjennom nesa, få lufta dypt ned i lungene med langsom, avslappet, rytmisk og stille pusting med redusert pustevolum.

Det finnes mange gode øvelser for å lykkes med god pusting. Du finner dem beskrevet i bøker og videoer av forfatterne under. Apper for pusteøvelser finnes også.

Noen gode navn for videre studie av emnet riktig pusting er Anders Olsson, Konstantin Buteyko, Patrick McKeown. Litteratur om Yoga har tekster om pusting.