De kunstige grensene mellom land kan åpnes

De kunstige grensene mellom land kan åpnes

kategori: frihet

La folk bestemme selv hvor de vil være

Ingen kan se grensene, for de er der ikke. Vi får store mengder informasjon om grenser mellom land, og dette er et spill som er laget kunstig for kontrollformål. Amerikanske soldater over hele verden bryr seg ikke om grenser for de gjør hva de vil. Alle store firmaer gjør hva de vil, og det gjør (hvis de finnes) Al Qaeda, Islamic State og Boko Haram. Grenser kan ikke kontrolleres i hele sin lengde. Mellom vennlige mennesker som har kontakt med hverandre trengs ingen grenser.

Naturlig informasjon for de som vil inn i dette området, pass på deg selv, vit hva du gjør, det er alt du trenger.

Grenser er ikke naturlige, og vi trenger dem ikke. I uminnelige tider har folk flyttet fritt rundt i vårt område. En gang tok det nye Amerika i mot innvandrere fra hele kloden, det fantes ingen grenser der, mange titalls millioner mennesker reiste dit uten hindringer, og minst en million kom herfra. Tilsvarende store migrasjoner har vi hatt i andre områder, nesten alltid til nytte for begge områder. Minst 10% av befolkningen i vårt område er nylige innvandrere uten at det vil lage problemer på sikt. Her er enormt god plass, og vi kan lett ta i mot flere titalls millioner mennesker hvis vi får litt tid på det. Australia er befolket av innvandrere, og det er ennå nesten folketomt. Slik kan vi fortsette.

En rekke grenser er det krangel om - ta bort grensene og det blir fred.

Av ukjente grunner kaller vi nå de som kommer til Europa for flyktninger som vi deler inn i grupper og særbehandler. De vil til noe bedre enn det de har, og tross hindringer tar de seg fram. Det er god plass overalt, og la dem komme. Verden blir bedre når de er på plass.

Les her om at overbefolkning og matmangel på Jorda er myter.

Andre vandringer som får mindre oppmerksomhet er folk som reiser for arbeid, fordi de liker seg, på langtidsopphold og annet andre steder i verden enn der de "bor". Slike vandringer er problemfrie, men hva er egentlig forskjellen på dette og annen innvandring.

Ikke hold de fremmede borte, løs saken deres på beste måte.

Grensekontroll og pass er ganske nytt, omtrent 50 år, for tidligere kunne man fritt reise fra land til land. Det er klart ønskelig at vi gjenskaper et slikt system, det gir en dynamisk og fri verden der mennesker kan være hvor de vil. Et slikt system skaper på sikt en verden som er balansert i forhold til hvor i verden folk befinner seg.

I dag ligger alle grensene på kryss og tvers som en klam hånd omkring disse store og små naturlige vandringene, og lover og regler hindrer utviklingen mot en naturlig tilstand.

Grensefrie områder finnes

Mange store områder er nå tilnærmet grensefrie som innen Europa og innen USA. Det skaper åpenhet, godt naboskap og letthet for reise og transport. Grenser kan avvikles hvis vi vil, og gode naboer snakker gjerne sammen om sine uenigheter. Ny og moderne innvandringspolitikk kan også bli mulig, der vi legger til rette for nye folk i området og hjelper dem på plass. I dag gir vi dem penger og glemmer dem. Et selvfølgelig krav er at alle som kommer til et område i det lange løp skal integreres og greie seg selv.

Grensekryssing hva er det, amerikanske soldater går hvor de vil i Afrika.

La nye tanker velle fram

Grensekonflikter finnes mellom mange land, oftest om retten til å styre landområder. Grenser hindrer naturlig forflytning når det er krise i områder, for eksempel som følge av naturkatastrofer, dårlige makthavere, forfølgelse eller andre politiske og økonomiske årsaker. Låste grensekonflikter finnes i mengder over hele kloden.

Grenser er kunstig laget for kontrollformål og egoisme

Det har alltid vært store folkeflyttinger fra kontinent til kontinent, særlig til de økonomisk utviklede eller helt nye områdene, og de skjer uten at grensespørsmålet er av betydning. Grensene krysses uten at menneskemengdene kan stoppes, for grenser er til ingen nytte. Lover og bestemmelser er heller ingen hindring. Grenser løser ingen problemer, og når presset blir stort nok vandrer folk dit de vil.

Grensa stopper ingen - hvor dumme kan vi bli. Grensa er et kontrollsymbol.

Primitive makthavere vil ha grenser - ropet fra fortiden runger over området

Makt over områder skal være bevis på makt, og makt skifter alltid. Krig om ressurser og religion finnes beskrevet i historiebøkene våre, og viser bare hvor primitive samfunn vi har.

Flere steder i verden brukes statsstyrt folkeflytting for å overta områder, og eksempler er Palestina, Øst-Turkestan og Tibet, men dette er en egen problemstilling.

En grense skaper alltid ufrihet og hindrer menneskers ferdsel og virksomhet i et område. Men grenser er lange og umulige å overvåke fullt ut, og det er stor naturlig og uhindret trafikk over mange grenser over hele verden. En verden uten grenser er det naturlige og vil kunne fungere godt.

Hjelp dem så de kan få gode liv

Ta bort alle grensene

Grenser har nå mange formål: hindre fattige fra å komme til rike land, for kontroll formål, for inntekter fra naturen, skatteinnkreving og toll, militære og nasjonalstatformål. Grenser er del av kontrollregimer vi ikke trenger, og hindrer naturlig flytting som vi alltid har hatt.

Grensene kan tas helt bort over hele verden. La folk bo der de vil. Nasjonalstater er en dårlig ordning, en ordning for ufrihet. Få dem bort.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: