Artikler > Frihet

Voluspå om verdensbildet: Gudinnene spår verdens framtid

Av Einar Eldøy 22.4.2023

Voluspå er en verdenshistorie

Vil verden gå under? Dommedag er en forestilling om noe som kan skje som alltid har fulgt menneskene - det skjer neppe, men blir alt da visket ut?

Diktet Voluspå utgjør en verdenshistorie som kort redegjør for verdens skapelse, og gudenes og menneskenes skjebne frem til denne verdens undergang under det fremtidige Ragnarok. Det er både en skapelsesberetning og en dommedagsprofeti. Diktet avsluttes med en kort, men henført skildring av en etterpå følgende ny og bedre verden. Diktet er lagt i munnen på en omkringvandrende spåkvinne eller kvinnelig sjaman, en såkalt volve, som retter sine ord til hele menneskeheten.

Omtale av boken om Voluspå

Voluspå er et Eddadikt som trolig ble til i brytningstiden mellom gammel og ny tro, sannsynligvis omkring år 1000. Volven minnes verdens skapelse og gullalderen, hvordan ondskap og strid kom inn i verden, og hvordan Balders død blir opphavet til videre ufred. Så går hun over til den egentlige spådom, forteller om den moralske oppløsning i de siste tider og Ragnarok, kampen mellom gode og onde makter som ender med jordens undergang. Etterpå dukker en ny jord fram av havet, og gullalderen begynner på ny. Voluspå er et norrønt ord for volvens spådom. En volve var en spåkvinne.

Les bare her:

VOLUSPÅ

Les boken og bli tankefull, vis, klok. Vet du hvem du er, hva du gjør her?

Photo by Larry Manuel